Плита Greta 600/12 Brown

 

 

Система управления, в рамках которой была изготовлена данная продукция, сертифицирована в соответствии

с требованиями ДСТУ ISO 900112009 (ISO 9001:2008, IDT)

плита не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах і т.і.) плита не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т.п.)

ПЛИТА ПОБУТОВА

Плита мод.600-ХХ має декларації про відповідність технічним регламен- там №UA.034.D.0262-14, №UA.034.D.0263-14, №UA.034.D.0264-14. Термін дії з 28.05.2014р. до 27.05.2016р.

Сертифікат відповідності № UA.TR.034.0126-14. Термін дії з 28.05.2014р. до 27.05.2016р.

Сертифікат перевірки типу № UA.TR.034.0125-14. Термін дії з 28.05.2014р. без обмежень.

Орган з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів ТОВ «ПРОМТЕСТ»№ UA.TR.034, 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, оф.310.

Плита мод.600-ХХ має сертифікат відповідності № ТС RU C-UA.АЕ44.В.00694. Термін дії з 26.08.2014р. по 25.08.2019р., виданий органом по сертифікації АНО

«Науково-технічний центр стандартизації метрології підтвердження відповідності (сертифікації) «Тест-С.-Петербург». Адреса: 190103, Російська Федерація, м. Санкт- Петербург, вул. Курляндська, буд.1.

Плита мод.600-ГЭ-ХХ має декларацію про відповідність, зареєстровану за номе- ром UA.043.D.00420-13 від 10.12.2013р. Декларація дійсна до закінчення терміну дії 28.09.2016р.

Сертифікат перевірки типу № UA.TR.043.00029-13 від 10.12.2013р.

Сертифікат відповідності № UA.TR.043.00030-13 від 10.12.2013 до 28.09.2016р. Орган з оцінки відповідності ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», 91021, м.

Луганськ, вул. Тімірязєва, 50.

ÏÀÎ «Ãðåòà» 84205, ã. Äðóæêîâêà, óë. ×àéêîâñêîãî,1

Т А Л О Н № 1

на гарантийный ремонт

плиты бытовой

Продана магазином №

(наименование)

« » 20 г.

М.П.

 

( подпись торговой организации)

Владелец и его адрес  

Выполнена работа:  

 

(указать неисправность)

 

(дата) (подпись) ( подпись)

 

МП ( наименование бытового предприятия)

 

( должность и подпись руководителя предприятия, выполневшего ремонт)

УСТАНОВКА ПЛИТЫ (заполняет газовая служба) Плита установлена  

Плита мод. мод.600-ГЭ-ХХ має сертифікат відповідності № ТС RU C-UA.

и подключена службой

(адрес владельца) МП

АЕ44.В.00494. Термін дії з 25.12.2013 по 24.12.2018р., виданий органом по сертифікації промислової продукції АНО «Науково-технічний центр стандартизації метрології підтвердження відповідності (сертифікації) «Тест-С.-Петербург». Адреса: 190103, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул.. Курляндська, буд.1.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА! Вживаний в побуті газ вибухонебезпечний.

 • при користуванні газовими приладами дотримуйте правила пожеж- ної безпеки;
 • не залишайте включену газову плиту без нагляду і не доручайте на- гляд за нею малолітнім дітям;
 • не сушите білизну над газовою плитою;
 • перевіряйте наявність тяги у вентиляційних каналах перед запален- ням пальників плити;
 • не розігрівайте на відкритому вогні лаки фарби і інші предмети по- бутової хімії.

Це обладнання розроблене для використання усередині приміщень. Ні за яких обставин не використовуйте обладнання на вулиці.

Плита не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, рес-

Давление газа в сети дата  

Ответственный за установку и проверку соответствия настройки плиты  

 

ÏÀÎ «Ãðåòà» 84205, ã. Äðóæêîâêà, óë. ×àéêîâñêîãî,1

Т А Л О Н № 2

на гарантийный ремонт

плиты бытовой

Продана магазином №

(наименование)

« » 20 г.

М.П.

( подпись торговой организации)

Владелец и его адрес  

Выполнена работа:  

торанах і т.і.)

(указать неисправность) 

Владелец  

Плита повинна встановлюватися тільки кваліфікованим персоналом, відповідно до рекомендацій Виробника і стандартів, діючих на терито- рії Вашої країни. Неправильна установка може принести шкоду людям, тваринам або Вашій власності. У разі неправильної установки Виробник знімає з себе всяку відповідальність.

Ця конструкція відноситься до обладнання II категорії (робота з двома типа- ми газів), класу 1 (вільна установка) за стандартом Російської Федерації.

Плита мод.600-ГЭ виконана по I класу електробезпеки.

Забороняється користування плитою без заземлення (для мод. 600-ГЭ). Пакувальні матеріали можуть бути потенційно небезпечні для дітей. При необ- хідності зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. Розсор-

(дата) (подпись) ( подпись)

 

МП ( наименование бытового предприятия)

( должность и подпись руководителя предприятия, выполневшего ремонт)

туйте і утилізуйте усі пакувальні матеріали відповідно до норм з охорони довкілля. Переконайтеся, що Ваша плита не пошкоджена і повністю укомплектована.

Якщо у Вас є сумніви, зв’яжіться з продавцем негайно.

Заборонено використання подовжувачів і перехідників. Довжина кабелю не повинна перевищувати 1,5м.

Розетка і вилка мають бути одного типу.

Завжди виймайте вилку з розетки або відключайте електрику на Вашому щитку перед миттям або іншими операціями по профілактиці плити.

Стежте за тим, щоб вентиляційні отвори і щілини в задній частині плити не були закриті, інакше виникає небезпека перевищення робочої температури електричної ізоляції і короткого замикання.

Забороняеться використовувати плиту для обігріва приміщення.

Не торкайтеся плити, якщо Ваші руки або ноги мокрі або сирі, не користуй- теся обладнанням босоніж.

Якщо дотик до плити супроводжується дією електричного струму, необхідно відключити її від мережі до усунення несправності.

Відповідно до загальних вимог Державної Протипожежної служби забороняється:

 • залишати працюючу плиту без нагляду;
 • користуватися несправною плитою;
 • класти на плиту легко займисті предмети (папір, ганчірки і тому подібне);
 • використовувати поряд з працюючим обладнання легко займисті рідини (алкоголь, бензин і тому подібне) ;
 • допускати заливання пальників рідиною;
 • сушити над плитою білизну;
 • допускати для нагляду за працюючою плитою дітей.

Забороняється зміна конструкції і електричної схеми плити особами, не упо- вноваженими виробником на гарантійний ремонт.

Періодично перевіряйте стан електрошнура. При виявленні дефектів, його необхідно замінити, на аналогічний з температурою експлуатації, що допуска- ється, не нижче 105° С. При ушкодженні шнура живлення його заміну, щоб уник- нути небезпеки, повинні проводити виготівник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.

Відключить плиту від електричної мережі, коли від’їжджаєте надовго. Пере- крийте подачу газу.

Не ставте на плиту посуд з нерівним або деформованим дном. Прагніть роз- ташовувати посуд так, щоб ручки не перегрівалися, і щоб було неможливо пере- вернути посуд, випадково зачепивши за ручки.

Якщо плита не використовується, перевірте, що ручки управління на панелі знаходяться в положенні «🖉» — закрито.

Не підпускайте дітей до плити, коли ви користуєтеся духовкою. Частини пли- ти після виключення довгий час залишаються гарячими. Будьте обережні, не торкайтеся до плити: дочекайтеся, коли вона повністю охолоне.

В процесі функціонування грилю (за наявності) або духовки доступні дета- лі духової шафи можуть сильно нагрітися. Не дозволяйте дітям наближатися до духової шафи. Щоб уникнути перегрівання дверей духовки рекомендується встановлювати температуру терморегулятора ТЕН-грилю не більше 200°С.

Забороняється перевіряти нагрів ел. конфорків столу, ТЕН-ів (за наявності) дотиком руки.

УВАГА! Якщо поверхня конфорки тріснула, відключіть прилад для за- побігання поразці електричним струмом.

Прилад при використанні сильно нагрівається. Уникайте дотику до на- грівальних елементів усередині духовки.

УВАГА! Доступні частини можуть нагріватися під час експлуатації. Не допускайте близько до них дітей.

Забороняється очищення духовки паром.

Попередження:

 • ніколи не поміщайте гарячий посуд і займисті матеріали в господар- ське відділення;
 • ніколи не залишайте включені газові пальники порожніми або з не- вживаним посудом, оскільки посуд швидко нагрівається, що може по- шкодити обладнання.
 • у деяких моделях поверхня плити закривається скляною кришкою щоб уникнути розтріскування скла забороняється:
 • запалювати пальники столу при закритій кришці;
 • опускати кришку при пальниках, що горять або ще не охололи.

Використання газової плити вимагає постійного притоку повітря. Встанов- люючи плиту, строго слідуйте вказівкам, викладеним в розділі «Інструкція по установці» цього Посібника.

При установці плити на опори, дотримуйте будьте обережні, щоб уникнути зісковзування плити з опор.

Під час роботи плити відкривайте кватирку для видалення продуктів згорання. При появі в приміщенні запаху газу, у разі припинення подачі газу або мимо- вільного погашення пальників, необхідно закрити загальний газовий кран перед плитою, а також усі крани плити, відкрити вікна, провітрити приміщення. До усу- нення витоків газу не робити ніяких операцій, пов’язаних з іскроутворенням: не

палити, не включати освітлення, електроприлади і тому подібне.

При витоку газу слід негайно викликати аварійну службу міськгазу або орга- нізації, що виконує аналогічну функцію.

Усі роботи по усуненню витоків газу, порушенню картини горіння і тому поді- бне комплексно проводяться тільки фахівцями газових служб.

При отруєнні чадним газом, ознаками якого є слабкість, запаморочення, по- терпілого необхідно винести на свіже повітря, звільнити грудну клітку від стис- куючого одягу, привести до тями, укласти і, не даючи заснути, викликати лікаря. При виникненні нестандартної ситуації відключить плиту від мережі, зверне- теся в газову службу за місцем проживання або подзвоніть в найближчий сер-

вісний центр, телефон якого вказаний в цьому Посібнику.

Якщо Ви вирішили, що плита більше не годиться для експлуатаціі, зробіть її непридатною для використання: відключить від мережі, обріжте живлячий ка- бель, зніміть потенційно небезпечні частини (це особливо важливо для безпеки дітей, які можуть грати з невикористовуванними або викинутими приладами).

Важливо! Для забезпечення ефективної і безпечної роботи обладнан- ня настійно рекомендуємо:

 • не користуватися послугами осіб, не уповноважених виробником;
 • при ремонті вимагати використання оригінальних за-пасных частин;
 • самовольно і неправильно підключена плита, недотримання правил по техніці безпеки можуть привести до отруєння газом, опікам, пожежі, поразці ел. струмом.

Плита не містить шкідливих для здоров`я речовин.

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зни- женими фізичними, психічними і розумовими здібностями або за відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не про- інструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

Діти повинні знаходитися під наглядом для недопущення гри з приладом.

Цей прилад не призначений для функціонування від зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

ЛИСТОК ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПЛИТА БЫТОВАЯ

Дата пуска в эксплуатацию

« » 20 г.

 1. Результат внешнего осмотра при получении плиты потребителем

 

 1. Состояние тары  

 

 1. Механические повреждения плиты в результате

транспортирования  

 

 1. Замечания по качеству изготовления плиты   

 

 1. Прочие замечания  

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ

Цей розділ містить інструкції по установці і обслуговуванню плити і призна- чений для кваліфікованих фахівців з монтажу, що встановлюють плиту.

Плита вважається герметичною, якщо падіння тиску по мано — вакуумметру за 2 хв. не перевищує 40Па, при випробувальному тиску 15000 Па.

УВАГА! Перед будь-якими роботами по наладці і обслуговуванню від- ключить плиту від електричної мережі.

Плиту слід встановлювати згідно з «Правилами безпеки систем газопоста- чання» і Державних будівельних норм.

Для повного згорання газу приплив свіжого повітря в приміщенні повинен складати не менше 2м3/годину на один кіловат потужності пальників. Повітря може поступати прямо з вулиці через канал діаметром не менше 100см2 або з су- сідніх приміщень, обладнаних вентиляційними каналами, що виходять на вулицю. УВАГА! Цей прилад не приєднується до відведення газоподібних від- ходів (димарю). Він повинен встановлюватися і приєднуватися згідно з діючими правилами і нормами по установці, прийнятими у Вашій країні.

Особливо необхідно звернути увагу на відповідні заходи по вентиляції.

Експлуатація плити веде до підвищення температури і вологості в примі- щенні. Тому в приміщенні кухні має бути хороша вентиляція, для чого необхідно тримати відкритими природні вентиляційні отвори або має бути встановлений механічний вентиляційний пристрій.

При інтенсивному і тривалому використанні приладу може потрібно додатко- ва вентиляція (відкриття вікна і ефективне провітрювання або включення меха- нічного вентиляційного пристрою).

Установка

Вид кліматичного виконання УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Плита відноситься до приладів класу 1 — вільна установка. Розміщення плити між меблями показане на мал. 1.

 

Мал. 1 Установка плити між меблями

Плита може вбудовуватися тільки до висоти робочої поверхні меблів, тобто около 850мм від підлоги.

Прилеглі площини меблів мають бути термостійкими, здатними витримати температуру 100°С.

Відстань від меблів до бічних стінок плити має бути не менше 20мм.

Відстань від решітки плити до витяжного пристрою має бути 650-700мм (див. інструкцію до витяжного пристрою).

Мінімальна відстань від плити до кухонних меблів зробленої з легкозаймис- тих матеріалів не менше 700мм.

Плиту слід встановлювати на твердій і рівній підлозі без використання підставок.

Перед експлуатацією плиту треба вирівняти в горизонтальній площині. Для цього служать регулювальні ніжки.

Для додаткової безпеки, щоб плита не перекинулася, її необхідно закріпити до підлоги приміщення запобіжним кронштейном (входить в комплект постачан- ня для плит без автоматики безпеки).

Порядок установки кронштейна:

 • встановити плиту на робоче місце, відмітити на підлозі лінію передньої стін- ки і габарити по ширині, як показано на мал. 2;
 • відставити плиту убік, розмітити і точно провести середню вісь, на якій від- класти розмір 477мм;
 • по кронштейну зробити відмітку на підлозі під кріпильний отвір;
 • якщо підлога дерев’яна, просвердлити отвір діаметром 3мм. У інших ви- падках кріплення здійснювати за допомогою гвинта самонарізного і дюбеля від- повідного діаметру (у комплект постачання не входить);
 • встановити і закріпити кронштейн гвинтом;
 • поставити плиту на місце, задвинув її до упору.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ (для мод. 600)

Плита газовая бытовая четырехгорелочная, соответствует ДСТУ2204`93 (ГОСТ 10798`93) (для реализации по Украине), ГОСТ Р50696`2006 (для реали- зации по России) признана годной для эксплуатации. Плита отрегулирована на использование природного газа.

 

штамп ОТК (отв. за приёмку)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ (для мод. 600-ГЭ)

Плита газоэлектрическая бытовая, соответствует ТУ У29.7`00153488`001:2005, признана годной для эксплуатации. Плита отрегулирована на использование природного газа.

 

штамп ОТК (отв. за приёмку)

 

Мал. 2 Розмітка підлоги для установки запобіжного кронштейна

Під’єднування плити до газової магістралі:

УВАГА!

Перед підключенням перевірте, відповідність місцевих умов підклю- чення (вид газу і тиск газу) налаштуванню прилада.

Параметри налаштування приладу приведені у свідоцтві про прийман- ня цього посібника і в маркіровці на табличці, розташованій на передній стінці духовки.

Плита повинна підключатися тільки фахівцем, що має відповідні по- вноваження.

Використовуйте газові шланги, труби, прокладки та ін. деталі, відпо-

 

* Расшифровка штрихUкода.

 

МАССА

 

GG62CG33(W)-00

відні національному стандарту.

Для підключення до газової магістралі плита має різьблення G1/2«. Ущільню- вальні прокладки не входять в комплект постачання і отримуються споживачем самостійно.

Ущільнювачі можуть підключатися тільки один раз.

Якщо плита має пристрій автоматичного контролю полум’я пальників столу або духовки при під’єднуванні необхідно встановити фільтр (входить в комплект постачання), як вказано на мал. 3, 4.

Надпись сверху — код плиты. Расшифровку смотри во вкладыше «Расшифровка кода изделий «Greta».

Надпись сбоку ` модель плиты и исполнение.

Первые пять цифр ` номер изделия по заводскому спра- вочнику, следующие две цифры ` месяц выпуска, затем две цифры ` год выпуска. Последние шесть цифр ` серий- ный номер плиты.

Пример: Плита газовая бытовая четырёхгорелочная, мод. 600 исполнение 06, номер плиты по заводскому справочнику ` 54679, изготовлена в мае (05) 2008 года (08), серийный номер ` 215879.

Покупатель должен получить руководство по эксплуатации на изделие с от- меткой магазина о продаже, проверить наличие в нем отрывного талона и за- полнить его, проверить комплектность плиты и отсутствие механических по- вреждений.

Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механи- ческие повреждения плиты после ее продажи.

Будьте особенно осторожны со стеклянными комплектующими!

Проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен, не имел ис- правлений и в нем были указаны:

 • дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца
 • наличие штрих-кода

-дата установки, название, штамп предприятия-установщика и подпись установщика (мастера)

 

Мал. 3 Під’єднування гнучким газовим

 

G 1/2”

 

прокладка (фільтр)

 

контргайка 15 ГОСТ 8968*75

 

30 max

Муфта коротка 15 ГОСТ 8954*75

Угольник G 1/2 900*2*15 ГОСТ 8946*75

-давление газа в сети

Отсутствие отметки в свидетельстве об установке плиты является наруше- нием требований по эксплуатации данного прибора.

Завод-изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоответствием параметров питающих сетей параметрам плиты, оговорен- ным в руководстве по эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на плиты, подвергшиеся переделке или переоборудованию и не соответствующие конструкторской до- кументации изготовителя, а так же если плита имеет следы ремонта, выполнен- ного потребителем или третьим лицом.

Завод-изготовитель оставляет за собой право невыполнения гарантийных обязательств, в случае несоблюдения правил установки изделия.

Гарантия не действует, если удален, изменен или не разборчив серийный номер.

Гарантийные обязательства не распространяются на плиты с повреждени- ями, вызванными стихийными бедствиями (пожар, молния, наводнение и т.д.).

Гарантия не распространяется на лампу освещения.

Претензии от потребителей принимает непосредственно завод-изготови- тель — ПАО «Грета», который находится по адресу: 84205, Украина, г. Дружковка, Донецкой обл., ул. Чайковского, 1, а также сервисные центры.

Сервисные центры (местоположение и название см. «Перечень гарантийных сервисных центров») уполномочены изготовителем на гарантийный и последу- ющие ремонты, а также техническое обслуживание продукции.

Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной службы. Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан за- полнить отрывной талон (который изымается) и корешок к нему.

По вопросам эксплуатации и ремонта техники GRETA вы можете позвонить на телефон «горячей линии»:

UA Горячая линия 0-800-21-00-20, RU Горячая линия 8-800-555-18-17.

шлангом з накидною гайкою Мал. 4 Жорстке під’єднування

При підключенні плити до балона із зрідженим газом, відрегулюйте його тиск відповідно до діючих норм техніки безпеки.

Увага!

Для безпечної роботи обладнання переконайтеся, що тиск газу і нала- штування плити відповідають даним, вказаним в таблиці 1 «Характерис- тики пальників і сопел».

Під’єднування газовим шлангом

Під’єднування газовим шлангом здійснюється за допомогою штуцера: Ф 8мм — для зрідженого газу

Ф 13мм — для природного газу

При цьому повинні дотримуватися наступні вимоги:

 • шланг по всій довжині не повинен торкатися частин плити температура яких перевищує 50°С;
 • довжина шланга має бути не більш 1500мм;
 • шланг не має бути розтягнутий і перекручений, мати вигини і тріщини;
 • шланг не повинен нічим притискатися і стикатися з рухливими деталями і предметами, що мають гострі краї;
 • шланг по усій довжині має бути доступний для огляду і контролю стану. Шланг і додаткові приєднувальні деталі повинні відповідати місцевим стан-

дартам.

Перевірте щільність посадки шланга з обох боків і зафіксуйте його затиска- чами. Якщо хоч би одна з умов не виконується, використовуйте гнучкі металізо- вані труби.

Під’єднування гнучкою металізованою трубою або гнучким приєдну- вальним шлангом з накидною гайкою (мал. 3)

Гнучка металізована труба під’єднується до того ж виводу із зовнішнім різь- бленням G1/2. Використовуйте тільки труби і прокладки, відповідні національ- ним стандартам. Повна довжина труби не повинна перевищувати 2000мм. Після під’єднування упевніться, що труба не торкається рухомих предметів і не пере- жимається. Під’єднування див. мал. 3.

Жорстке під’єднування (мал. 4)

Газова труба під’єднується до виводу із зовнішнім різьбленням G1/2« за до- помогою додаткових деталей, відповідних національним стандартам. Повна до- вжина труби не повинна перевищувати 2000мм.

ВАЖЛИВО! Після підключення треба перевірити герметичність усіх з’єднань, використовуючи мильний розчин. Забороняється застосовува- ти для перевірки герметичності відкритий вогонь.

Метод перевірки стабільної роботи пальників.

Після під’єднування плити переконаєтеся в тому, що пальники працюють стабільно. Для цього необхідно запалити пальники в положення «максимальне полум’я» і перевести через 5 сек. в положення «мале полум’я», пальник не по- винен гаснути. Проскакування полум’я не допускається. Потім перевести в по- ложення «максимальне полум’я». Відрив полум’я не допускається.

Потім поясните споживачеві, як працювати і управляти плитою і разом з ним вивчите інструкцію з експлуатації плити.

Під’єднування плити до електричної мережі.

Плита підключається до електричної мережі із змінним однофазним струмом (220V ~ 50Hz) і обладнана мережевим шнуром 2х0,75 мм2 або 3х1,5 мм2 з литою контурною вилкою залежно від моделі.

Номінальна потужність ел. пристроїв (при їх наявності) не більше 3 кВт для плити мод.600-ГЭ і не більше 15 Вт для плити мод.600.

Перед підключенням переконайтеся в справності мережевого шнура, розетки.

Перевірте, чи витримає електропроводка навантаження плити, чи є надійна система заземлення в будинку.

Категорично забороняється робота плити мод. 600-ГЭ без заземлення.

Розетка повинна знаходитися в легко доступному місці на відстані не більше 1,5м від плити.

Розетка не повинна розташовуватися над плитою.

Ніколи не використовуйте подовжувачі, перехідники, подвійні і більш розет- ки, які можуть стати причиною перегрівання і займання.

Виробник не несе відповідальності за збиток здоров’ю і власності, якщо він викликаний неправильним під’єднуванням плити.

Перевірка роботи.

Запаліть усі пальники плити і перевірте стійкість полум’я при установці режи- мів максимальної і мінімальної подачі газу.

За наявності крану з автоматикою безпеки, обов’язково перевірте його ро- боту. Якщо автоматика безпеки не спрацьовує, необхідно усунути причину непо- ладок відповідно до рекомендацій таблиці 4.

Потім поясніть споживачеві, як працювати і управляти плитою і разом з ним вивчите інструкцію з експлуатації плити.

УВАГА! Після підключення до газової магістралі, електричної мережі фахівець з монтажу повинен перевірити роботу газових пальників плити, електричних пристроїв і заповнити талон установки про підключення по- бутової плити.

Після підключення перевірте правильність заповнення установочного талона.

 

Что происходит Вероятные причины Метод устранения
7. Не действует электророзжиг

-нет искры

-есть искра, но не зажигает

-нет воспламенения газа при работающем генераторе

Искра с разрядника не бьет в крышку рассекателя Крышка стоит с перекосом, нет контакта крышки с рассекателем Притереть крышку к рассекателю (отцентрировать)

Очистить крышку от загрязнений,

просушить ее

Поврежден провод разрядника * Заменить разрядник
Сломан керамический корпус

разрядника

* Заменить разрядник
Разрядник сильно загрязнен или

залит (влажный)

Почистить и просушить разрядник
Слишком большое давление в сети Зажигать при меньшей подаче газа
Неисправен генератор розжига * Заменить на аналогичный
8. Не вращается вертел Мотор вертела остановился в

«мертвой точке»

При включении ручкой повернуть

штык в любую сторону

9. Не вращается или клинит стержень газового

крана, ощутим запах газа

В кран попало инородное тело, недостаточно смазки в конусной

паре газового крана

 • Очистить и смазать газовый кран
 • Краны необходимо смазывать один

раз в три года

10. Не закрывается дверь духовки.

Неплотно прилегает дверь

духовки

Фиксаторы шарнира двери духовки выскочили из посадочного места Открыть дверь духовки, опустить поднятые фиксаторы вниз в их посадочное место
11. Прокручивается или

спадает ручка

Выпал зажим ручки из посадочного

места

Установить зажим в ручку
12. Не срабатывает

автоматика безопасности

Давление газа в сети не

соответствует настройке плиты

Обратиться в газоснабжающую службу.

Примечание:

*Ремонт производится специалистами газовых хозяйств или представителями сервисных центров.

Если, несмотря на рекомендации, проблему не удалось устранить, обра- щайтесь в газовую службу по месту жительства или в сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Если Вы хотите заменить старую плиту, ее необходимо сдать в специализи- рованную организацию, занимающуюся утилизацией.

В случае, если плита будет отправлена на свалку, помните, что попав в дет- ские руки, она может привести к несчастному случаю. Приведите плиту в нера- бочее состояние: обрежьте сетевой шнур, снимите все электрические устрой- ства, которыми снабжена плита.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации плиты 1 год со дня продажи через рознич- ную торговую сеть, а при отсутствии документа, подтверждающего передачу товара потребителю или при отсутствии в руководстве по эксплуатации отмет- ки о продаже — со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок хранения плиты 12 месяцев со дня выпуска предприяти- ем- изготовителем при соблюдении правил хранения согласно настоящему ру- ководству по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации плиты, установленной в офисе или другом месте общего пользования – 1 год со дня установки, а при отсутствии в руко- водстве по эксплуатации отметки о продаже — со дня выпуска предприятием- изготовителем.

Гарантия не распространяется на плиты, используемые на предприятиях об- щественного питания (кафе, ресторанах и др.) или общего пользования (офисы и др.).

Гарантия не распространяется на изделия, неисправности которых вызваны транспортными повреждениями, неправильной установкой, небрежным обра- щением (трещины, царапины и др. механические повреждения, возникшие в результате эксплуатации) или плохим уходом (применение абразивных, кислот-

Мал. 5 Сопло S7 в корпусі

сопла

Мал. 6 Кран газовий

з гвинтом малого полум’я

ных и др. средств, не рекомендуемых для чистки эмалевых покрытий).

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

По согласованию с заказчиком допускается размещение плит в три яруса в вагонах по утвержденной производителем схеме погрузки плит, при транспор- тировании автомобильным транспортом с увеличенной высотой бортов по со- гласованию с заказчиком плиты располагают по утвержденной производителем схеме в три яруса.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

До установки плита должна храниться в заводской упаковке в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируе- мых климатических условий, согласно ГОСТ 15150.

Складирование плит в упаковке должно производиться не более чем в три яруса по высоте.

Доставка плит к месту монтажа производится в упаковке.

Запрещается захват плит за ручку дверки и трубу коллектора при переносе.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4. Возможные неисправности и методы их устранения

 

Что происходит Вероятные причины Метод устранения
1. Не горит, вяло или неравномерно горит горелка Слишком малое давление газа в

сети

Обратиться в газоснабжающую

службу

В каналы горелки попала грязь или

влага

Прочистить и просушить горелку
Рассекатель или крышка

установлены с перекосом

Правильно установить детали

горелки

Засорилось сопло Тонкой проволокой или иголкой

прочистить сопло

2. Горелка коптит или горит с отрывом пламени Засорилось сопло Тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло.
Деформирован рассекатель Заменить рассекатель
3. Горелка горит напряженно, с отрывом пламени Слишком большое давление газа в сети Правильно установить детали горелки.

Обратиться в газоснабжающую службу.

Уменьшить ручкой подачу газа до

стабилизации горения.

4. Не срабатывает автоматика безопасности Неправильно выставлен конец термопары в пламени * проверить зазор от термопары до огневого отверстия – должно быть

2,5-4 мм.

Ручка крана глубоко посажена в

результате внешнего воздействия

Переустановить ручку с

обеспечением хода стержня 3-3,5мм

Отсутствует контакт термопары с клапаном газового крана Открутить гайку термопары от крана, зачистить контакты, гайку закрутить

и подтянуть

Неисправна термопара * Заменить термопару
Неисправен клапан предохра-

нительный (эл. магнитная пробка)

* Заменить кран с автоматикой

безопасности

5. Не работает все электрооборудование Плита не подсоединена к эл. сети Подключить плиту
Обрыв шнура питания *Заменить шнур питания
Нарушение электроснабжения Проверить электроснабжение.

Восстановить при необходимости

6. Не действует освещение духовки Дефект лампы Проверить исправность лампы, при необходимости заменить на

аналогичную

Нет контакта лампочки Подкрутить лампочку в патроне
Перегорела лампочка Заменить лампочку
Налаштування плити на різні види газу.

ВАЖЛИВО: Ця робота виконується тільки фахівцем, що має необхідні повноваження.

Щоб підготувати плиту для роботи з іншим типом газу, необхідно замінити сопла пальників столу і духовки і відрегулювати роботу пальників в режимі «мале полум’я» див. таблицю 1 «Характеристики пальників і сопел».

ВАЖЛИВО: зверніть увагу, штуцер для зрідженого газу маркірований цифрою «8», штуцер для природного газу має маркування «13».

заміна сопел пальників столу мал. 5

а) зняти решітку столу, кришки і розсікачів пальників;

б) за допомогою торцевого ключа S7 замінити сопла (входять в комплект по- стачання) відповідно до таблиці 1 «Характеристики пальників і сопел» див. мал.5

Регулювання мінімального полум’я пальників столу:

а) зняти стакани і ручки кранів — будьте обережні, не пошкодите їх;

б) через отвір в панелі управління, повернути регулювальний гвинт крану (розташований збоку див. мал. 6) за годинниковою стрілкою до упору;

в) відновити усі деталі плити в зворотному порядку;

г) запалити пальник столу, встановити ручку в положення «мале полум’я»; д) полум’я має бути малим, але стійким, без проскоків;

е) при швидкому повороті крану від максимального значення до мінімально- го, полум’я не повинне згаснути;

Заміна сопла пальника духовки (для плит з газовою духовкою): а) зняти кожух задній, викрутивши саморізи;

б) відкрутити саморіз, який кріпить корпус сопла;

в) обережно вийняти газопровід пальника духовки із задньої стінки, відвести його убік на себе на відстань 150-200мм, не порушуючи з’єднання гайка-корпус сопла і гайка-кран газовий;

г) за допомогою ключа S7 замінити сопло в корпусі сопла; д) зібрати усі деталі в зворотному порядку

регулювання мінімального полум’я пальника духовки (для плит з газовою ду- ховкою).

а) зняти стакан і ручку крану — будьте обережні, не пошкодьте їх;

б) гвинт крану «мале полум’я» (розташований збоку див. мал. 6) закрутити за годинниковою стрілкою до упору;

в) зібрати усі деталі в зворотній послідовності;

г) запалити пальник духовки і потримати на максимальному полум’ї не мен- ше 10 хвилин, потім встановити ручку в положення «мале полум’я»;

д) полум’я має бути малим, але стійким, без проскоків;

е) при швидкому повороті крану від максимального значення до мінімаль- ного і при різкому відкриванні і закриванні дверей духовки полум’я не повинне згаснути.

УВАГА! Після підключення треба перевірити герметичність усіх з’єднань, використовуючи мильний розчин. Забороняється застосовува- ти для перевірки герметичності відкритий вогонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плита відповідає наступним нормативним документам:

 • Технічному регламенту «Про безпеку апаратів, що працюють на газоподіб- ному паливі»;
 • Технічному регламенту «Про електромагнітну сумісність обладнання»;
 • Технічному регламенту «Про безпеку низьковольтного електричного об- ладнання».

На виріб є декларації (сертифікати) відповідності України і Росії.

Середній термін служби плити не менше 15 років від дати виробництва, за умов її нормальної експлуатації в побутових умовах відповідно до вимог керів- ництва по експлуатації.

Після закінчення терміну служби необхідно звернутися в сервісний центр або іншу уповноважену організацію для перевірки плити і можливості її подальшої експлуатації або заміни. У разі невиконання цих дій виникає вірогідність непра- вильного функціонування виробу. Виробник, продавець і сервісні центри не не- суть відповідальності за подальшу безпеку приладу.

Плита може працювати на природному газі по ГОСТ5542- 87 з номінальним тиском 1274Па або зрідженому газі по ДСТУ 4047-2001 з номінальним тиском 2940Па.

Таблиця 1 Характеристики пальників і сопел

 

Теплова потужність пальників, кВт (номінальна) Вид газу Номінальний тиск газу, Па Діаметр отвору, мм
сопла «мале полум’я»

крана

Напівшвидкої дії 1,7±0,16 природний 1274 1,2
зріджений 2940 0,75 0,3
Надшвидкої дії 3,3±0,16 природний 1274 1,55
зріджений 2940 0,88 0,57
Допоміжного 0,95±0,095 природний 1274 0,92
зріджений 2940 0,6 0,22
Пальника духовки 2,4±0,16 природний 1274 1,26
зріджений 2940 0,73 0,53

Плити, що поступають в торгівельну мережу, призначені для роботи на при- родному газі, на що вказує відмітка в «Свідоцтві про приймання» цього Посібника.

Технічні дані плити мод.600

 • Число газових пальників столу, шт 4
 • ККД пальників столу при номінальному

тиску газу, % не менше 59

 • Одночасно споживана теплова потужність пальників, кВт 10,05
 • Споживана потужність підсвічування духовки, Вт 15
 • Напруга, В 220
 • Корисний об’єм духовки, дм3, не менше 54
 • Габаритні розміри, мм:

висота 850

ширина 600

глибина 540

Технічні дані плити мод. 600-ГЭ

 • число газових пальників столу в залежності

від виконання, шт 4 або 3

 • максимальна одночасна споживана

теплова потужність пальників, кВт 8,35

 • кількість електричних конфорок столу в залежності

від виконання, шт відсутня або 1

 • максимальна одночасна споживана

електрична потужність плити, кВт 2,8

 • одночасно споживана потужність

електричної духовки, кВт max 1,8

у тому числі:

ные таблиц по приготовлению в нестандартных ситуациях могут носить лишь рекомендательный характер. Ваш собственный опыт и оценка кон- кретной ситуации, возможно, внесут необходимые коррективы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или любыми операциями по уходу за пли- той отключите ее от электрической сети.

Полиэтиленовые амортизаторы и защитную пленку, предохраняющие деко- ративное покрытие деталей при транспортировке, перед использованием пли- ты необходимо удалить.

После покупки духовку и весь комплект (решетку, противень) вымыть теплым мыльным раствором, просушить и прогреть в течение 30 минут при максималь- ной температуре.

Периодически необходимо проверять состояние сетевого шнура. При обна- ружении дефектов его необходимо заменить на аналогичный. Эту работу вы- полняет специалист сервисной службы.

Периодически необходимо проверять состояние газового шланга. При об- наружении дефектов его необходимо заменить на аналогичный. Эту работу вы- полняет специалист газовой или сервисной службы.

После истечения срока гарантии, по крайней мере, один раз в два года не- обходимо проходить технический осмотр представителем газового хозяйства или сервисного центра.

Краны горелок (поверхность пробки) периодически (один раз в три года) подлежат смазке специалистами газовой службы для обеспечения их нормаль- ной работы.

Рекомендации по уходу за плитой

Загрязнение решетки стола, рассекателей горелок может быть удалено с помощью вещества для чистки металлических изделий. Огневые каналы рас- секателей горелок необходимо чистить щеткой.

Применение моющих средств, обладающих абразивными свойствами, не рекомендуется.

Возможно необратимое повреждение покрытия деталей, непосредственно вступающих в контакт с пламенем в процессе эксплуатации (крышки горелок, решетка стола).

Внутренняя поверхность духовки и наружные поверхности плиты необхо- димо мыть тряпкой, смоченной в мыльном или содовом растворе и протереть насухо.

Не используйте крупнозернистые абразивные чистящие средства или острые металлические предметы для очистки стекла дверцы (духовки), так как это может оцарапать поверхность и привести к повреждению стекла.

Запрещается очистка плиты паром.

Не оставляйте на эмалированных деталях плиты пролитые жидкости, содер- жащие кислоты (сок лимона, уксус, виноградный сок и др.).

Для чистки и мойки стеклянную крышку можно снять, открыв и подняв вверх.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте принадлежности по уходу или моющие средства в духовке или сушильном отделении

Пользователь отвечает за безупречное состояние прибора и правиль- ное обслуживание. Поломки, вызванные несоблюдением настоящей ин- струкции, не признаются.

Для замены лампы устройства освещения, необходимо отключить плиту от электросети и снять стеклянный плафон, повернув его против хода часовой стрелки (рис.13). После замены лампы установить стеклянный плафон.

 

Дверь нижняя Ящик

Рис. 14 Открывание

Рис. 13 Замена лампы подсветки хозяйственного отделения

 

Отделение для хранения принадлежностей

Плита с хозяйственным отсеком выполняется разных исполнений: с откид- ной дверкой, выдвижным ящиком или заглушкой.

Чтобы открыть дверку её нужно приподнять вверх, удерживая за специально выполненное углубление снизу и наклонить на себя см. рис. 14 (Дверь нижняя)

Как выдвинуть ящик, показано на рис. 14 (Ящик).

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Духовка комплектуется решеткой и противнем для выпечки или жарения, а для моделей с вертелом — опорой для вертела. Все эти элементы имеют воз- можность устанавливаться в полозья духовки см. рис. 7 и рис. 12. Противень может быть установлен непосредственно на решетку или (при развороте) в по- лозья духовки (например, для сбора жира см. рис. 12).

Выпечку или жарение рекомендуется производить на противне, установ- ленном в полозья духовки на третьей полке (считать сверху). Для этой же цели можно пользоваться и решеткой духовки – установить ее аналогично в полозья духовки, а сверху разместить формы для приготовления.

Если изделие сильно подгорает сверху, а снизу не пропекается, рекоменду- ется перемесить его на один уровень вниз или уменьшить температуру.

Максимальная нагрузка на противень или решетку не более 3 кг.

Для проверки готовности блюда не следует выдвигать противни или решет- ку более чем на половину во избежание опрокидывания.

Выпечку и жарение производить в прогретой при максимальном горении в течение 20-25 минут духовке.

Погрешность показаний индикатора ±20°С. При наличии крана с терморегу- лятором индикатор отсутствует.

Выпечку изделий из теста следует производить на противне, установленном на третьей полке (считать сверху), при температуре 180-200°С.

Жарение мяса, птицы производить на 3 или 4 полке (сверху) при температу- ре 250-270 °С.

На заметку потребителю!

Опросы покупателей показали, что как давление в сети, так и калорий- ность газа в различных регионах колеблются в весьма больших преде- лах, выходя, иногда, за допустимые нормы. Поэтому все советы и дан-

 • верхнього ТЕНа 0,7
 • ТЕН-грилю 1,4
 • нижнього ТЕНа 1,1
 • споживана потужність освітлення духовки, Вт 15
 • напруга, В 220
 • корисний об’єм духовки, дм3, не менше 50
 • габаритні розміри, мм:
 • висота 850
 • ширина 600
 • глибина 540
 • маса плити, кг (не більш) залежно від виконань

Дані про енергетичну ефективність плити електричної побутової мод.

600-ГЭ.

Дійсна витрата електроенергії

(для духової шафи) 0,79 кВт/час

Клас енергетичної ефективності

(для духової шафи) A

Скорегований рівень звукової потужності

(плита з роженом) 48,1 дБА

Корисний об’єм духовки 50 л

Дані надані ГП «Донецькстандартметрология».

Енергетична ефективність визначається відповідно до «Правил визначення виробниками, імпортерами класу енергетичної ефективності товару і іншої інформації про енергетичну ефективність», затвердженими Постановою Росій- ської Федерації, а також відповідно до ДСТУ 4980.

Інформаційна енергетична етикетка відповідає ДСТУ 4980, ДСТУ 4081 і ГОСТ Р 51 388.

Етикетка енергетичної ефективності з даними розташована на дверях духо- вки (або в посібнику по експлуатації).

Табличка з технічними даними приладу розташована на передній стінці плити.

Маса плити є величиною розрахункової і максимально наближеної до фак- тичної маси виробу.

Незначні зміни маси плит нетто/брутто обгрунтовані допустимими відхилен- нями в товщині тонколистового прокату згідно відповідних нормативних докумен- тах, допустимими відхиленнями маси упаковки, залежно від атмосферних умов.

ВИКОНАННЯ ПЛИТ

Плити моделі 600 –ГЭ-ХХ і 600 -ХХ випускаються різних виконань. Позначення Вашого виконання вказане в штрих-коді, розташованому в цьо-

му посібнику, на плиті біля фірмової таблички і на упаковці.

 

Якщо плита має скляну кришку,

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • запалювати пальники столу при закритій кришці;
 • опускати кришку при пальниках, що горять або ще не охололи.

Перш ніж відкривати кришку, слід видалити з неї рідинні забруднення.

Для чищення скляну кришку можна зняти, для цього її треба відкрити і під- няти вгору, виймаючи з механізму відкриття.

Скло, вживане для цієї мети, загартоване і має високу стійкість до термічного удару ( =250ОС), але скляна поверхня може бути розбита, якщо ударити її го- стрим або твердим предметом. Будьте обережні!

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Таблиця 3. Перелік комплектуючих плит мод.600

 

Комплектуючі Кол. на вик.,шт.
1. Плита 1
2.    Решітка столу (комплект) 1
3.  Деко 1
4.   Решітка духовки 1
5.    Розсікач пальника напівшвидкої дії з кришкою 2
6. Розсікач пальника надшвидкої дії з кришкою 1
7.  Розсікач пальника допоміжного з кришкою 1
8.  Комплект змінних сопел для зрідженого газу 1
9.   Регулювальні ніжки 4
10. Посібник по експлуатації 1
11. Упаковка 1
12. Щиток столу (за наявності) 1
13. Гвинт М4 (за наявності) 2
14. Гайка М4 (за наявності) 2
15. Шайба (за наявності) 2
16. Фільтр (за наявності запобіжного пристрою контролю полум’я) 1
17. Запобіжний кронштейн (окрім плит по Росії) 1

 

Таблиця 3а. Перелік комплектуючих плит мод.600-ГЭ

 

Комплектуючі Кол. на вик.,

шт.

1. Плита 1
2.    Решітка столу (комплект) 1
3.  Деко 1 (2)
4.   Решітка духовки 1
5. Розсікач пальника надшвидкої дії з кришкою 1
6.    Розсікач пальника напівшвидкої дії з кришкою 2 (1)
7.  Розсікач пальника допоміжного з кришкою 1
8. Рожен (комплект) (за наявності) 1
9.   Регулювальні ніжки 4
10. Фільтр (за наявності автоматики) 1
11. Комплект сопел для зрідженого газу 1
12. Посібник по експлуатації 1
13. Упаковка 1

Использование газовых горелок стола

Для эффективного использования горелок стола следует выбирать кастрю- ли перечисленных ниже размеров: вспомогательная горелка — диаметр min 120

 • max 160 мм, горелка полубыстрого действия — диаметр min 180 — max 200 мм, горелка сверхбыстрого действия — диаметр min 240 — max 260 мм. Режим рабо- ты горелок должен быть таким, чтобы пламя не выходило за края кастрюли см. рис.11. Использование кастрюлей большего диаметра приведёт к выходу из строя горелки стола.

 

Рис.11 Установка кастрюли на решетке стола

Не используйте для приготовления кастрюли с изогнутым дном.

 

Использование электрической конфорки стола (при наличии).

Для повышения КПД конфорки рекомендуется пользоваться посудой с ров- ным, плоским дном, диаметром равным или немного большим конфорки.

Чтобы конфорка не ржавела, не ставьте на неё кастрюли с мокрым дном.

Включение таймера

Чтобы включить таймер (при наличии), необходимо повернуть соответству- ющую ручку по ходу часовой стрелки и установить на необходимую отметку времени, через которое раздастся звонок.

При установке времени срабатывания до 10 мин. необходимо провернуть ручку до отметки «60» с последующим возвратом на заданное время.

Установка вертела (при наличии) в духовке

Чтобы воспользоваться вертелом, необходимо установить опору вертела в направляющие духового шкафа см. рис.12

Установить вертел в муфту мотора и на опору

Во время приготовления ручка вертела должна быть снята, а дверца закрыта.

 

Рис.12 Расположение вертела в духовке

Пользование устройством освещения

Для визуального наблюдения за выпечкой и жарением в духовке следует пользоваться устройством освещения (не для всех моделей).

Включение и выключение освещения духовки осуществляется кнопкой поз.10, расположенной на панели управления или ручкой переключателя мощности поз. 7. ВНИМАНИЕ! Для предупреждения опасности поражения электрическим то-

ком перед заменой лампы убедитесь, что прибор выключен.

устройство не следует больше приводить в действие и перед каждой следующей попыткой зажигания необходимо открыть дверку духовки и повторить попытку не ранее, чем через 1 минуту.

— включение духовки с терморегулятором и автоматикой безопасности Чтобы зажечь горелку духовки, поднесите горящую спичку или зажигалку к запальному отверстию (Рис.10) и поверните ручку управления духовкой против

часовой стрелки в положение МАХ.

Если модель оснащена устройством безопасности, ручку следует держать нажатой не менее 15 секунд для прогрева датчика устройства.

ВНИМАНИЕ! Если горелка по истечении 15 секунд не зажглась, то это устройство не следует больше приводить в действие и перед каждой следующей попыткой зажигания необходимо открыть дверку духовки и повторить попытку не ранее, чем через 1 минуту.

Желаемая температура приготовления выбирается из значений, указанных на панели управления.

Духовка нагревается до заданной температуры и термостат, управляемый ручкой, поддерживает температуру постоянной.

Электрическая духовка с ТЭНUгрилем и вертелом (при наличии).

Управление электрической духовкой с ТЭН`грилем осуществляется датчиком`реле температуры (ручка поз. 3) и переключателем мощности (ручка поз.7), которые расположены на панели управления (рис. 9).

Чтобы включить электрическую духовку, нужно сначала повернуть ручку датчика`реле температуры по часовой стрелке и установить на желаемую тем- пературную отметку. Затем ручкой переключателя вращением против часовой стрелки, включить верхний нагревательный элемент, нижний, оба нагрева- тельных элемента или ТЭН`гриль с вертелом (при наличии).

Ручка датчика`реле температуры кругового вращения не имеет.

Одновременно с нагревателями духовки включается лампочка подсветки (горит на протяжении работы электрической духовки) и контрольная лампочка электрической духовки (отключается при достижении нагревателями заданной температуры).

Перед использованием ТЭН`гриля с вертелом (при наличии) необходимо установить вертел (при наличии) в муфту мотора и на опору см. рис. 12

Во время приготовления ручка вертела (при наличии) должна быть снята, а дверца закрыта.

УСТРІЙ ВИРОБУ

 

Электрическая духовка.

Управление электрической духовкой осуществляется датчиком-реле темпе- ратуры и переключателем мощности.

Чтобы включить электрическую духовку, нужно сначала повернуть ручку датчика-реле температуры поз. 3 рис. 9 по часовой стрелке и установить на желаемую температурную отметку. Затем ручкой переключателя поз. 7 рис. 9 вращением против часовой стрелки, включить верхний нагревательный эле- мент (t max=210°C), нижний (t max=280°C) или оба нагревательных элемента (t max=290°C).

Ручка датчика-реле температуры кругового вращения не имеет.

Одновременно с нагревателями духовки включается лампочка подсветки (горит на протяжении работы электрической духовки) и контрольная лампочка электрической духовки (отключается при достижении нагревателями заданной температуры).

Внимание! Во время эксплуатации духовка разогревается, избегайте прикосновения к нагревательным элементам духовки (ТЭН).

 

1 — кришка (не для всіх моделей) 2 — решітка столу

3 — ручка керування пальниками 4 — решітка духовки

 1. — деко
 2. — духовка:
 • газова
 • електрична (ТЕН верхній і нижній)
 • електрична (ТЕН-гриль з роженом (верхній) і ТЕН нижній)

 

Мал. 7 Устрій плити

 

 1. — господарське відділення 8 — регулювальні ніжки
 1. — двері духовки
 2. — кнопка включення освітлення (не для всіх моделей)
 3. — кнопка включення електророзпалу (не для всіх моделей)
 4. — пальники столу
 5. — електрична конфорка столу (не для всіх моделей)

ПОРЯДОК РОБОТИ

Панель керування для плит мод. 600

 

Мал. 8 Панель керування

 

Панель керування для плит мод.600-ГЭ

3 7 1 2 1 8

 

Мал. 9 Панель керування

 

Опис ручок, розташованих на панелі керування (див. мал. 8, 9).

-ручка включення газових пальників столу поз. 1.

Пальники столу

 

Передній лівий Задній лівий Задній правий Передній правий

 

— ручка включення ел.конфорки поз.2

Обертаючи ручку проти годинникової стрілки, можна вибрати наступні функції:

0 — вимкнено; с 1 по 6 — мінимальна і максимальна потужність.

вой стрелки до упора в положение « » — закрыто.

Включение газовых горелок стола с системой газ-контроль

Нажать и повернуть против часовой стрелки ручку, соответствующую ис- пользуемой горелке, установить её в положение «максимальное пламя» и

поднести зажженную спичку или включить кнопку электророзжига , для плит с электророзжигом. Ручку крана держите нажатой не менее 10 секунд, что- бы устройство успело сработать.

ВНИМАНИЕ! Если горелка по истечении 10 секунд не зажглась, то это устройство не следует больше приводить в действие и повторить попыт- ку можно не ранее, чем через 1 минуту.

Включение электрической конфорки стола.

Электроконфорка управляется переключателем (см. рис. 9). Чтобы вклю- чить конфорку, необходимо установить ручку переключателя мощности в нуж- ное положение, вращая против хода часовой стрелки.

Для выключения конфорки необходимо плавно уменьшать мощность, вращая ручку переключателя по ходу часовой стрелки до отметки «0» ` отключено.

Контрольная лампочка горит на протяжении всей работы конфорки.

Газовая духовка

Перед первичным пользованием духовкой, её необходимо вымыть теплой водой с моющим средством, протереть насухо, после чего включить и в течение получаса прогреть для выгорания остатков масла и т.п.

-включение горелки духовки

Чтобы разжечь горелку духовки, необходимо поднести зажженную спичку к запальному отверстию (рис.10) и провернуть соответствующую ручку крана в положение «максимум» .

Регулировка интенсивности горения производится дальнейшим поворотом ручки крана против хода часовой стрелки — при этом не должно произойти слу- чайное погасание горелки. При повороте до упора горелка будет работать на минимальном пламени .

Чтобы выключить горелку, необходимо повернуть ручку крана по ходу часо- вой стрелки до упора в положение « » — закрыто.

— включение газовой горелки духовки с системой газ-контроль

Чтобы разжечь горелку духовки, необходимо поднести зажженную спичку к запальному отверстию (рис.10) и повернуть соответствующую ручку крана в по- ложение «максимум» .

  Рис.10 Зажигание газовой горелки духовки

Убедиться визуально, через отверстие в дне духовки, что горелка зажжена.

После зажигания ручку следует держать нажатой не менее 15 секунд для прогрева датчика устройства.

ВНИМАНИЕ! Если горелка по истечении 15 секунд не зажглась, то это

Вращая ручку против часовой стрелки, можно выбрать следующие функции:

0 выключено; — максимальная подача газа; — минимальная подача газа.

— ручка переключателя мощности электрической духовки поз. 7

Вращая ручку против часовой стрелки, можно выбрать следующие символы:

0 духовка выключена;

освещение духовки, которое остается включенным во время всех операций; включение нижнего нагревательного элемента;

  включение верхнего нагревательного элемента;

включение верхнего и нижнего нагревательного элемента

 

— включение ТЭН`гриля с вертелом (при наличии);

– ручка управления датчиком-реле температуры поз. 3

min

max установка различных температурных режимов от 50°С до 290°С ручка управления таймером механическим поз. 8 (при наличии).

Описание выключателей и контрольных лампочек (см. рис.8, 9)

-кнопка включения электрического розжига газовых горелок стола поз.6 (при наличии);

— кнопка включения подсветки духовки поз.10 (при наличии);

— контрольная лампочка нагревателей электрической духовки поз.5;

– контрольная лампочка эл.конфорки стола поз.4 (при наличии);

Когда загорается контрольная лампочка — это означает, что нагревательные элементы (эл.конфорка, ТЭНы духовки — один или оба) включены.

 

Включение газовых горелок стола

Нажать и повернуть против часовой стрелки ручку, соответствующую ис- пользуемой горелке, установить её в положение «максимальное пламя» и

поднести зажженную спичку или включить кнопку электророзжига , для плит с электророзжигом.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии крышки горелки или рассекателя запре- щается пользоваться электророзжигом!

Регулировка интенсивности горения производится дальнейшим поворотом ручки крана против хода часовой стрелки — при этом не должно произойти слу- чайное погасание горелки. При повороте до упора горелка будет работать на минимальном пламени .

При погасании пламени горелки (по любой причине) необходимо закрыть устройство настройки (кран) и предпринять попытку повторного зажигания не ранее, чем через 1 мин.

Чтобы выключить горелку, необходимо повернуть ручку крана по ходу часо-

— ручка включення газового пальника духовки поз.1а

Обертаючи ручку проти годинникової стрілки, можна вибрати наступні функції:

0 — вимкнено; — максимальна подача газу; — мінімальна подача газу.

ручка перемикача потужності електричної духовки поз. 7

Обертаючи ручку проти годинникової стрілки, можна вибрати наступні символи:

0 — духовка вимкнена;

освітлення духовки — залишається включеним під час усіх операцій;

 

включення нижнього нагрівального елементу;   включення верхнього нагрівального елементу;

включення верхнього і нижнього нагрівального елементу

 

— включення ТЕН-гриля з роженом (за наявності);

— ручка керування датчиком-реле температури поз. 3

min

max — установка різних температурних режимів від 50°С до 290°С — ручка керування таймером механічним поз. 8 (за наявності).

Опис вимикачів і контрольних лампочок (див. мал. 8, 9).

 • кнопка включення електричного розпалу газових пальників столу поз.6 (за наявності);

  — кнопка включення освітлення духовки поз.10 (за наявності);

 • контрольна лампочка нагрівачів електричної духовки поз.5.

– контрольна лампочка конфорки столу поз.4 (за наявності).

Коли вмикається контрольна лампочка — це означає, що нагрівальні елемен- ти (ел. конфорка, ТЕН духовки один чи обидва) включені.

Включення газових пальників столу.

Натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку, відповідну пальни- ку, що використовується , встановити її в положення «максимальне полум,я»

і піднести запалений сірник або включити кнопку електророзпалу , для плит з електророзпалом.

УВАГА! За відсутності кришки пальника або розсікача забороняється користуватися електророзпалом!

Регулювання інтенсивності горіння здійснюється подальшим поворотом руч- ки крану проти ходу годинникової стрілки — при цьому не повинне статися ви- падкове згасання пальника. При повороті до упору пальник працюватиме на мінімальному полум’ї .

При згасанні полум’я пальника (з будь-якої причини) необхідно закрити при- стрій налаштування (кран) і зробити спробу повторного запалення не раніше чим через 1 хв.

Щоб вимкнути пальник, необхідно повернути ручку крану по ходу годиннико- вої стрілки до упору, в положення « » закрито.

Включення газових пальників столу з системою газ-контроль

Натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку, відповідну пальни- ку, що використовуэться, встановити її в положення «максимальне полум,я»

і піднести запалений сірник або включити кнопку електророзпалу , для плит з електророзпалом. Ручку крану тримайте натиснутою не менше 10 секунд, щоб пристрій встиг спрацювати.

УВАГА! Якщо пальник після закінчення 10 секунд не запалився, то цей пристрій не слід більше приводити в дію і спробувати ще раз можна не раніше, чим через 1 хвилину.

Включення електричної конфорки столу.

Електроконфорка управляється перемикачем (див. мал. 9). Щоб включити конфорку, необхідно встановити ручку перемикача потужності в потрібне поло- ження, обертаючи проти ходу годинникової стрілки.

Для виключення конфорки необхідно плавно зменшувати потужність, оберта- ючи ручку перемикача по ходу годинникової стрілки до відмітки «0» — відключено.

Контрольна лампочка горить впродовж всієї роботи конфорки.

Газова духовка

Перед первинним користуванням духовкою, її потрібно вимти теплою водою з миючим засобом, протерти насухо, після чого ввімкнуть і протягом півгодини прогріти для вигорання залишків масла і т. п.

— включення пальника духовки

Щоб розпалити пальник духовки, необхідно піднести запалений сірник до запального отвору (мал. 10) і провернути відповідну ручку крану в положення

«максимум» .

Регулювання інтенсивності горіння здійснюєься подальшим поворотом руч- ки крану проти ходу годинникової стрілки — при цьому не повинне статися ви- падкове згасання пальника. При повороті до упору пальник працюватиме на мінімальному полум’ї .

Щоб вимкнути пальник, необхідно повернути ручку крану по ходу годиннико- вої стрілки до упору, в положення « » закрито.

— включення газового пальника духовки з системою газ-контроль

Щоб розпалити пальник духовки, необхідно піднести запалений сірник до за- пального отвору (мал. 10) і повернути відповідну ручку крану в положення «мак- симум» .

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Панель управления для плит мод. 600

 

Рис. 8 Панель управления

 

Панель управления для плит мод.600-ГЭ

3 7 1 2 1 8

 

Рис 9 Панель управления

 

Описание ручек, расположенных на панели управления (см. рис. 8, 9)

— ручка включения газовых горелок стола поз. 1

Горелки стола

 

Мал. 10 Запалення газового пальника духовки

Переконатися візуально, через отвір в дні духовки, що пальник запалений. Після запалення ручку слід тримати натиснутою не менше 15 секунд для про-

грівання датчика пристрою.

УВАГА! Якщо пальник після закінчення 15 секунд не запалився, то цей пристрій не слід більше приводити в дію і перед кожною наступною спро-

Передняя левая Задняя левая Задняя правая Передняя

 

 • ручка включения эл.конфорки поз.2

Вращая ручку против часовой стрелки, можно выбрать следующие функции:

 1. выключено; с 1 по 6 минимальная и максимальная мощность.
 • ручка включения газовой горелки духовки поз.1а

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

 

Рис. 7 Устройство плиты

бою запалення необхідно відкривати двері духовки і спробувати ще раз не раніше, чим через 1 хвилину.

— включення духовки з терморегулятором і автоматикою безпеки

Щоб запалити пальник духовки, піднесіть сірник, що горить, або запальничку до запального отвору (мал. 10) і поверніть ручку керування духовкою проти го- динникової стрілки в положення МАХ.

Якщо модель оснащена пристроєм безпеки, ручку слід тримати натиснутою не менше 15 секунд для прогрівання датчика пристрою.

УВАГА! Якщо пальник після закінчення 15 секунд не запалився, то цей пристрій не слід більше приводити в дію і перед кожною наступною спро- бою запалення необхідно відкривати двері духовки і спробувати ще раз не раніше, чим через 1 хвилину.

Бажана температура приготування вибирається зі значень, вказаних на па- нелі керування.

Духовка нагрівається до заданої температури і термостат, керований руч- кою, підтримує температуру постійною.

Електрична духовка з ТЕН-грилем і роженом (за наявності).

Управління електричною духовкою з ТЕН-грилем здійснюється датчиком- реле температури (ручка поз.3) і перемикачем потужності (ручка поз.7), які розташовані на панелі управління (мал. 9).

Щоб включити електричну духовку, потрібно спочатку повернути ручку дат- чика-реле температури за годинниковою стрілкою і установити на бажану тем- пературну відмітку. Потім ручкою перемикача обертанням проти годинникової стрілки, включити верхній нагрівач, нижній, обидва нагрівача або ТЕН-гриль з роженом (за наявності).

Ручка датчика-реле температури кругового обертання не має.

Одночасно з нагрівачами духовки включається лампочка освітлення (горить впродовж роботи електричної духовки) і контрольна лампочка електричної ду- ховки (відключається при досягненні нагрівачами заданої температури).

Перед використанням ТЕН-гриля з роженом (за наявності) необхідно встано- вити рожен (за наявності) в муфту мотора і на опору див. мал. 12.

Під час приготування ручка рожена (за наявності) повинна бути знята, а дверці закриті.

Електрична духовка.

Управління електричною духовкою здійснюється датчиком-реле температу- ри і перемикачем потужності.

Щоб включити електричну духовку, треба спочатку повернути ручку датчика- реле температури поз. 3 мал. 9 за годинниковою стрілкою і установити на бажану температурну відмітку. Потім ручкою перемикача поз. 7 мал. 9 обертанням про- ти годинникової стрілки, включити верхній нагрівальний елемент (t max=210°C),

 1. — крышка (не для всех моделей) 2 — решетка стола

3 — ручка управления горелками со стаканом 4 — решетка духовки

 1. — противень
 2. — духовка:
  • газовая
  • электрическая (ТЭН верхний и нижний)
  • электрическая (ТЭН-гриль с вертелом (верхний) и ТЭН нижний)
 3. — хозяйственное отделение
 4. — регулировочные ножки 9 — дверь духовки
 1. — кнопка включения подсветки (не для всех моделей)
 2. — кнопка включения электро- розжига (не для всех моделей)
 3. — горелки стола
 4. — электрическая конфорка стола (не для всех моделей)

нижній (t max=280°C) або обидва нагрівальні елементи (t max=290°C).

Ручка датчика-реле температури кругового обертання не має.

Одночасно з нагрівачами духовки включається лампочка освітлення (горить упродовж роботи електричної духовки) і контрольна лампочка електричної духо- вки (відключається при досягненні нагрівачами заданої температури).

Увага! Під час експлуатації духовка розігрівається, уникайте дотику до нагрівальних елементів духовки (ТЕН).

Використання газових пальників столу

Для ефективного використання пальників столу слід вибирати каструлі вка- заних нижче розмірів: допоміжний пальник — діаметр min 120 — max 160 мм,

пальник напівшвидкої дії — діаметр min 180 — max 200 мм, пальник надшвидкої дії — діаметр min 240 — max 260 мм. Режим роботи пальників має бути таким, щоб полум’я не виходило за края каструлі див. мал. 11. Використання каструль біль- шого діаметру приведе до виходу з ладу пальника столу.

 

Мал. 11 Установка каструлі на решітку столу

Не використовуйте для приготування каструлі із вигнутим дном.

Використання електричної конфорки столу (за наявності)

Для підвищення ККД конфорки рекомендується користуватися посудом з рівним, плоским дном, діаметром рівним або трохи більшим конфорки.

Щоб конфорка не іржавіла, не ставте на неї каструлі з мокрим дном.

Включення таймера

Щоб включити таймер (за наявності), необхідно повернути відповідну ручку по ходу годинникової стрілки і установити на необхідну відмітку часу, через який пролунає дзвінок.

При установці часу спрацьовування до 10 хв. необхідно провернути ручку до відмітки «60» з наступним возвратом на заданий час.

Установка рожена (за наявності) в духовці

Щоб скористатися роженом, необхідно встановити опору рожена в направ- ляючі духової шафи див. мал. 12.

Встановити рожен в муфту мотора і на опору.

Під час приготування ручка рожена має бути знята, а дверці закриті.

 

Мал. 12 Розташування рожена в духовці

 

Користування пристроєм освітлення

Для візуального спостереження за випічкою і смаженням в духовці слід ко- ристуватися пристроєм освітлення (не для всіх моделей).

Включення і виключення освітлення духовки виконується кнопкою поз.10, розташованою на панелі керування або ручкою перемикача потужності поз. 7.

УВАГА! Для попередження небезпеки поразки електричним струмом перед заміною лампи переконайтеся, що прилад вимкнений.

Для заміни лампи пристрою освітлення, необхідно відключити плиту від елек- тромережі і зняти скляний плафон, повернувши його проти ходу годинникової стрілки (мал. 13). Після заміни лампи встановити скляний плафон.

( =250ОС), но стеклянная поверхность может быть разбита, если ударить её острым или твёрдым предметом. Будьте осторожны!

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3 Перечень комплектующих плит мод.600

 

Комплектующие Кол. на исп.
1. Плита 1
2. Решетка стола (комплект) 1
3. Противень 1
4. Решетка духовки 1
5. Рассекатель горелки полубыстрого действия с

крышкой

2
6. Рассекатель горелки сверхбыстрого действия с

крышкой

1
7. Рассекатель горелки вспомогательной с крышкой 1
8. Комплект сменных сопел для сжиженного газа 1
9. Регулировочные ножки 4
10.Руководство по эксплуатации 1
11.Упаковка 1
12.Щиток стола (при наличии) 1
13.Винт М4 (при наличии) 2
14.Гайка М4 (при наличии) 2
15.Шайба (при наличии) 2
16.Фильтр (при наличии предохранительного устройства

контроля пламени)

1
17.Предохранительный кронштейн (кроме плит по

России)

1

 

Таблица 3а Перечень комплектующих плит мод.600-ГЭ

 

Комплектующие Кол. на исп.
1. Плита 1
2. Решетка стола (комплект) 1
3. Противень 1 (2)
4. Решетка духовки 1
5. Рассекатель горелки сверхбыстрого действия с

крышкой

1
6. Рассекатель горелки полубыстрого действия с

крышкой

2 (1)
7. Рассекатель горелки вспомогательной с крышкой 1
8. Вертел (комплект) (при наличии) 1
9. Регулировочные ножки 4
10. Фильтр (при наличии автоматики) 1
11. Комплект сопел для сжиженного газа 1
12. Руководство по эксплуатации 1
13. Упаковка 1

 

 • единовременно потребляемая мощность

электрической духовки, кВт max 1,8

в том числе:

 • верхнего ТЭНа 0,7
 • ТЭН-гриля 1,4
 • нижнего ТЭНа 1,1
 • Потребляемая мощность подсветки духовки, Вт 15
 • Напряжение, В 220
 • Полезный объем духовки, дм3 , не менее 50
 • Габаритные размеры, мм :
 • высота 850
 • ширина 600
 • глубина 540
 • масса плиты, кг (не более), в зависимости от исполнений

Данные об энергетической эффективности плиты электрической бытовой мод. 600-ГЭ.

Действительный расход электроэнергии

(для духового шкафа) 0,79 кВт/час

Класс энергетической эффективности

(для духового шкафа) A

Откорректированный уровень звукового напряжения

(плита с вертелом) 48,1 дБА

Полезный объем духовки 50 л

Данные предоставлены ГП «Донецкстандартметрология».

Энергетическая эффективность определяется в соответствии с «Правилами определения производителями, импортерами класса энергетической эффективно- сти товара и иной информации об энергетической эффективности», утвержденны- ми Постановлением Российской Федерации, а также в соответствии с ДСТУ 4980.

Информационная энергетическая этикетка соответствует ДСТУ 4980, ДСТУ 4081 и ГОСТ Р 51 388.

Этикетка энергетической эффективности с данными располагается на двери духовки (или в руководстве по эксплуатации).

Табличка с техническими данными прибора расположена на передней стен- ке плиты.

Масса плиты является величиной расчетной и максимально приближенной к фактической массе изделия.

Незначительные изменения массы плит нетто/брутто обоснованы допусти- мыми отклонениями в толщинах тонколистового проката по соответствующим нормативным документам, допустимыми отклонениями массы упаковки, в за- висимости от атмосферных условий.

ИСПОЛНЕНИЯ ПЛИТ

Плиты модели 600 –ГЭ-ХХ и 600 -ХХ выпускаются различных исполнений.

Обозначение Вашего исполнения указано в штрих-коде, расположенном в настоящем руководстве, на плите около фирменной таблички и на упаковке.

Если плита имеет стеклянную крышку,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 • зажигать горелки стола при закрытой крышке;
 • опускать крышку при горящих или еще не остывших горелках.

Прежде чем открывать крышку, следует удалить с нее жидкостные загрязнения.

Для чистки стеклянную крышку можно снять, для этого ее нужно открыть и поднять вверх, вынимая из механизма открывания. Стекло, применяемое для этой цели, закалённое и имеет высокую стойкость к термическому удару

 

Дверка нижня Шухляда

 

Мал. 13 Заміна лами освітлення Мал. 14 Відкриття

господарського відділення

 

Відділення для зберігання приладдя

Плита з господарським відсіком віготовляється різних виконань: з відкидною дверкою, висувною шухлядою або заглушкою.

Щоб відкрити дверку її потрібно підняти вгору, утримуючи за спеціально ви- конану видавку знизу, і нахилити на себе (мал. 14) (Дверка нижня).

Як висунути шухляду, показано на мал. 14 (Шухляда).

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Духовка комплектується решіткою і деком для випічки або смажіння, а для моделей з роженом — опорою для рожена. Усі ці елементи мають можливість встановлюватися в полози духовки див. мал. 7, 12. Деко може бути встановлене безпосередньо на решітку або (при розвороті) в полози духовки (наприклад, для збору жиру див. мал. 12).

Випічку або смажіння рекомендується виконувати на деку, встановленому в полози духовки на третій полиці (рахувати згори). Для цієї ж мети можна корис- туватися і решіткою духовки — встановити її аналогічно в полози духовки, а згори розмістити форми для приготування.

Якщо виріб сильно підгорає згори, а знизу не пропікається, рекомендується перемісити його на один рівень вниз або зменшити температуру.

Максимальне навантаження на деко або решітку духовки не більше 3 кг.

Для перевірки готовності блюда не слід висувати деко або решітку більш ніж на половину щоб уникнути перекидання.

Випічку і смаження здійснювати в прогрітій при максимальному горінні про- тягом 20-25 хвилин духовці.

Погрішність індикатора ±20°С. За наявності крану з терморегулятором інди- катор відсутній.

Випічку виробів з тіста слід здійснювати на деку, розташованому на третій полиці (вважати згори), при температурі 180-200°С.

Смаження м’яса, птаха здійснювати на 3 або 4 полиці (згори) при темпера- турі 250-270 °С.

На замітку споживачеві!

Опитування споживачів показали, що як тиск в мережі, так і калорий- ність газу в різних регіонах коливаються в дуже великих межах, виходячи, іноді, за допустимі норми. Тому усі раді і дані таб-лиць з приготування в нестандартних ситуаціях можуть носити лише рекомендаційний харак- тер. Ваш власний досвід і оцінка конкретної ситуації, можливо, внесуть необхідні корективи.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

УВАГА! Перед чищенням або будь-якими операціями по догляду за плитою відключить її від електричної мережі.

Поліетиленові амортизатори і захисну плівку, що зберігають декоративне по- криття деталей при транспортуванні, перед використанням плити необхідно ви- далити.

Після купівлі духовку і весь комплект (решітку, деко) вимити теплим мильним роз- чином, просушити і прогріти протягом 30 хвилин при максимальній температурі.

Періодично необхідно перевіряти стан мережевого шнура. При виявленні дефектів його необхідно замінити на аналогічний. Цю роботу виконує фахівець сервісної служби.

Періодично необхідно перевіряти стан газового шланга. При виявленні де- фектів його необхідно замінити на аналогічний. Цю роботу виконує фахівець га- зової або сервісної служби.

Після закінчення терміну гарантії, принаймні один раз в два роки необхідно проходити технічний огляд представником газового господарства або сервісно- го центру.

Крани пальників (поверхня пробки) періодично (один раз в три роки) під- лягають змащенню фахівцями газової служби для забезпечення їх нормальної роботи.

Рекомендації по догляду за плитою.

Забруднення столу, розсікачів пальників може бути видалено за допомогою речовини для чищення металевих виробів. Вогневі канали розсікачів пальників необхідно чистити щіткою.

Застосування миючих засобів, що мають абразивні властивості, не рекомен- дується.

Можливе безповоротне ушкодження покриття деталей, що вступають в кон- такт з полум’ям в процесі експлуатації (кришки пальників, решітка столу).

Внутрішня поверхня духовки і зовнішні поверхні плити необхідно мити ганчір- кою, змоченою в мильному або содовому розчині і протерати досуха.

Не використовуйте крупнозернисті абразивні чистячі засоби або гострі мета- леві предмети для очищення скла дверець (духовки), оскільки це може подряпа- ти поверхню і привести до ушкодження скла.

Забороняється очищення плити паром.

Не залишайте на емальованих деталях плити пролиті рідини, що містять кис- лоти (сік лимона, оцет, виноградний сік та ін.).

Для чищення і миття скляну кришку можна зняти, відкривши і піднявши вгору.

УВАГА! Не залишайте приладдя по догляду або миючі засоби в духовці або сушильному відділенні.

Користувач відповідає за бездоганний стан приладу і правильне об- слуговування. Поломки, викликані недотриманням цієї інструкції, не при- знаються.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ

За узгодженням із замовником допускається розміщення плит в три яруси у вагонах за затвердженою виробником схемою вантаження плит, при транспор- туванні автомобільним транспортом із збільшеною висотою бортів за узгоджен- ням із замовником плити розташовують за затвердженою виробником схемою в три яруси.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

До установки плита повинна зберігатися в заводській упаковці в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих клі- матичних умов, згідно ГОСТ 15150.

На изделие имеются декларации (сертификаты) соответствия Украины и России.

Средний срок службы плиты не менее 15 лет от даты производства, при ус- ловии ее нормальной эксплуатации в бытовых условиях в соответствии с требо- ваниями руководства по эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо обратиться в сервисный центр или другую уполномоченную организацию для проверки плиты и возможности ее дальнейшей эксплуатации или замены. В случае невыполнения этих действий возникает вероятность неправильного функционирования изделия. Производи- тель, продавец и сервисные центры не несут ответственности за дальнейшую безопасность прибора.

Плита может работать на природном газе по ГОСТ5542-87 с номинальным давлением 1274Па или сжиженном газе по ДСТУ 4047-2001 с номинальным давлением 2940Па.

 

Таблица 1. Характеристики горелок и сопел

 

Тепловая мощность горелок, кВт (номинальная) Вид газа Номинальное давление газа, Па Диаметр отверстия, мм
сопла «малое пла- мя» крана
полубыстрого действия 1,7±0,16 природный 1274 1,2
сжиженный 2940 0,75 0,3
сверхбыстрого действия 3,3±0,16 природный 1274 1,55
сжиженный 2940 0,88 0,57
вспомогательная 0,95±0,095 природный 1274 0,92
сжиженный 2940 0,6 0,22
горелка духовки 2,4±0,16 природный 1274 1,26
сжиженный 2940 0,73 0,53

Плиты, поступающие в торговую сеть, предназначены для работы на при- родном газе, на что указывает отметка в «Свидетельстве о приемке» настояще- го Руководства.

Технические данные плиты мод. 600

 • Число газовых горелок стола, шт 4
 • КПД горелок стола при номинальном давлении газа, % не менее 59
 • Одновременно потребляемая тепловая мощность горелок, кВт 10,05
 • Потребляемая мощность подсветки духовки, Вт 15
 • Напряжение, В 220
 • Полезный объем духовки, дм3, не менее 54
 • Габаритные размеры, мм :

высота 850

ширина 600

глубина 540

Технические данные плиты мод. 600-ГЭ

 • Число газовых горелок стола в зависимости

от исполнения, шт 4 или 3

 • максимальная единовременно потребляемая

тепловая мощность горелок, кВт 8,35

 • число электрических конфорок стола в зависимости

от исполнения, шт отсутствует или 1

 • максимальная единовременно потребляемая

электрическая мощность плиты, кВт 2,8

 

Рис.5 Сопло S7 в корпусе сопла

Рис.6 Кран газовый с винтом малого пламени

Складування плит в упаковці повинне здійснюватися не більше ніж в три яру- си по висоті.

Доставка плит до місця монтажу здійснюється в упаковці.

Забороняється захоплення плит за ручку дверей духовки і трубу колектора при перенесенні.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Таблиця 4 Можливі несправності і методи їх усунення

Регулировка минимального пламени горелок стола.

а) снять стаканы и ручки кранов — будьте осторожны, не повредите их;

б) через отверстие в панели управления, повернуть регулировочный винт крана (расположен сбоку см. рис 6) по часовой стрелке до упора;

в) восстановить все детали плиты в обратном порядке;

г) зажечь горелку стола, установить ручку в положение «малое пламя»; д) пламя должно быть малым, но устойчивым, без проскоков;

е) при быстром повороте крана от максимального значения к минимально- му, пламя не должно погаснуть;

замена сопла горелки духовки (для плит с газовой духовкой) а) снять кожух задний, выкрутив саморезы;

б) открутить саморез, который крепит корпус сопла;

в) осторожно вынуть газопровод горелки духовки из задней стенки, отвести его в сторону на себя на расстояние 150-200мм, не нарушая соединения

гайка-корпус сопла и гайка-кран газовый;

г) с помощью ключа S7 заменить сопло в корпусе сопла; д) собрать все детали в обратном порядке.

регулировка минимального пламени горелки духовки (для плит с газовой духовкой)

а) снять стакан и ручку крана — будьте осторожны, не повредите их;

б) винт крана «малое пламя» (расположен сбоку см рис. 6) закрутить по ча- совой стрелке до упора;

в) собрать все детали в обратной последовательности;

г) зажечь горелку духовки и подержать на максимальном пламени не менее 10 минут, затем установить ручку в положение «малое пламя»;

д) пламя должно быть малым, но устойчивым, без проскоков;

е) при быстром повороте крана от максимального значения к минимальному и при резком открывании и закрывании двери духовки пламя не должно погаснуть. ВНИМАНИЕ! После подключения нужно проверить герметичность всех соединений, используя мыльный раствор. Запрещается применять для

проверки герметичности открытый огонь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плита соответствует следующим нормативным документам:

 

 • Техническому регламенту «О безопасности аппаратов, работающих на га- зообразном топливе»;
 • Техническому регламенту «Об электромагнитной совместимости оборудования»;
 • Техническому регламенту «О безопасности низковольтного электрического оборудования».

 

Що відбувається Вірогідні причини Метод усунення
10. Не закриваються двері духовки. Нещільно прилягають

двері духовки

Фіксатори шарніра дверей духовки вискочили з посадочного місця Відкрити двері духовки, опустити підняті фіксатори вниз в їх посадочне місце
11. Прокручується або

спадає ручка

Випав затиск (фіксатор) ручки

з посадочного місця

Встановити затиск (фіксатор) в ручку
12. Не спрацьовує

автоматика безпеки

Тиск газу в мережі не відповідає

налаштуванню плити

Звернутися в газопостачальну службу

Примітка:

*Ремонт робиться фахівцями газових господарств або представниками сер- вісних центрів

Якщо, незважаючи на рекомендації, проблему не вдалося усунути, звертай- теся в газову службу за місцем проживання або в сервісний центр

 

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Якщо Ви хочете замінити стару плиту, її необхідно здати в спеціалізовану ор- ганізацію, що займається утилізацією.

У разі, якщо плита буде відправлена на звалище, пам’ятаєте, що потрапивши в дитячі руки, вона може привести до нещасного випадку. Приведіть плиту в не- робочий стан: обріжте мережевий шнур, зніміть усі електричні пристрої, якими забезпечена плита.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації плити 1 рік з дня продажу через роздрібну торговельну мережу, а за відсутності документу, що підтверджує передачу то- вару споживачеві або за відсутності в керівництві по експлуатації відмітки про продаж — з дня випуску підприємством-виробником.

Гарантійний термін зберігання плити 12 місяців з дня випуску предприяти- ем-виробником при дотриманні правил зберігання згідно з цим посібником по експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації плити, встановленої в офісі або іншому місці загального користування — 1 рік з дня установки, а за відсутності в керівництві по експлуатації відмітки про продаж — з дня випуску підприємством-виробником.

Гарантія не поширюється на плити, що використовуються на підприємствах громадського харчування (кафе, ресторанах та ін.) або загального користування (офіси та ін.).

Гарантія не поширюється на вироби, несправності яких викликані транспорт- ними ушкодженнями, неправильною установкою, недбалим користуванням (трі- щини, подряпини та ін. механічні ушкодження, що виникли в результаті експлуа- тації) або поганим доглядом (застосування абразивних, кислотних та ін. засобів, не рекомендованих для чищення емалевих поверхонь)

Покупець повинен отримати керівництво по експлуатації на виріб з відміткою магазину про продаж, перевірити наявність в ньому выдривного талона і запо- внити його, перевірити комплектність плити і відсутність механічних ушкоджень. Завод-виробник не приймає претензій на некомплектність і механічні ушко-

дження плити після її продажу.

Будьте особливо обережними з комплектуючими із скла!

Прослідкуєте, щоб гарантійний талон був правильно заповнений, не мав ви- правлень і в ньому були вказані:

 • дата продажу, штамп торговельної організації і підпис продавця
 • наявність штрих-кода

После подсоединения плиты убедитесь в том, что горелки работают стабиль- но. Для этого необходимо зажечь горелки в положение «максимальное пламя» и перевести через 5 сек. в положение «малое пламя», горелка не должна гаснуть. Проскок пламени не допускается. Затем перевести в положение «максималь- ное пламя». Отрыв пламени не допускается.

Затем объясните потребителю, как работать и управлять плитой и вместе с ним изучите инструкцию по эксплуатации плиты.

 

ВАЖНО! После подключения нужно проверить герметичность всех соединений, используя мыльный раствор. Запрещается применять для проверки герметичности открытый огонь.

Подсоединение плиты к электрической сети.

Плита подключается к электрической сети с переменным однофазным то- ком (220V ~ 50Hz) и оборудована сетевым шнуром 2х0,75 мм2 или 3х1,5мм2 с литой контурной вилкой в зависимости от модели.

Номинальная мощность эл. устройств (при их наличии) не более 3 кВт для плиты мод.600-ГЭ и не более 15 Вт для плиты мод.600.

Перед подключением убедитесь в исправности сетевого шнура, розетки. Проверьте, выдержит ли электропроводка нагрузку плиты, имеется ли на-

дежная система заземления в доме.

Категорически запрещается работа плиты мод. 600-ГЭ без заземления.

Розетка должна находиться в легко доступном месте на расстоянии не бо- лее 1,5м от плиты.

Розетка не должна располагаться над плитой.

Никогда не используйте удлинители, переходники, двойные и более розет- ки, которые могут стать причиной перегрева и возгорания.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и соб- ственности, если он вызван неправильным подсоединением плиты.

Проверка работы

Зажгите все горелки плиты и проверьте устойчивость пламени при установ- ке режимов максимальной и минимальной подачи газа.

При наличии крана с автоматикой безопасности, обязательно проверьте его работу. Если автоматика безопасности не срабатывает, необходимо устранить причину неполадок в соответствии с рекомендациями таблицы 4.

Затем объясните потребителю, как работать и управлять плитой и вместе с ним изучите инструкцию по эксплуатации плиты.

ВНИМАНИЕ! После подключения к газовой магистрали, электрической сети специалист по монтажу должен проверить работу газовых горелок плиты, электрических устройств и заполнить талон установки о подклю- чении бытовой плиты.

После подключения проверьте правильность заполнения установоч- ного талона.

Настройка плиты на различные виды газа

ВАЖНО: Эта работа выполняется только специалистом, имеющим не- обходимые полномочия.

Чтобы подготовить плиту для работы с другим типом газа, необходимо за- менить сопла горелок стола и духовки и отрегулировать работу горелок в режи- ме «малое пламя» см. таблицу 1 «Характеристики горелок и сопел»

ВАЖНО: обратите внимание, штуцер для сжиженного газа маркирован циф- рой «8», штуцер для природного газа имеет маркировку «13».

замена сопел горелок стола рис.5

а) снять решетку стола, крышки и рассекатели горелок;

б) с помощью торцевого ключа S7 заменить сопла (входят в комплект по- ставки) в соответствии с таблицей 1 «Характеристики горелок и сопел» см. рис.5

 

Що відбувається Вірогідні причини Метод усунення
1. Не горить, в’яло або нерівномірно горить пальник Занадто малий тиск газу в мережі Звернутися в газопостачальну службу
У канали пальника потрапив бруд або волога Прочистити і просушити пальник
Розсікач або кришка встановлені з перекосом Правильно встановити деталі пальника
Засмітилося сопло Тонким дротом або голкою прочистити сопло
2. Пальник коптить

або горить з відривом полум’я

Засмітилося сопло

Деформований розсікач

Тонким дротом або голкою прочистити

сопло.

Замінити розсікач

3. Пальник горить напружено, з відривом полум’я Занадто великий тиск газу в мережі Правильно встановити деталі пальника.

Звернутися в газопостачальну службу. Зменшити ручкою подачу газу до стабілізації горіння.

4. Не спрацьовує автоматика безпеки Неправильно виставлений кінець

термопари в полум’ї

* перевірити проміжок від термопари до

вогневого отвору — має бути 2,5-4 мм.

Ручка крану глибоко посаджена в результаті зовнішньої дії Переустановити ручку із забезпеченням ходу стержня 3-3,5мм
Відсутній контакт термопари з клапаном газового крану Відкрутити гайку термопари від крану,

зачистити контакти, гайку закрутити і підтягнути

Несправна термопара * Замінити термопару
Несправний клапан запобіжний (ел. магнітна пробка) * Замінити кран з автоматикою безпеки
5.Не працює усе електрообладнання Плита не приєднана до ел. мережі Підключити плиту
Обрив шнура живлення *Замінити шнур живлення
Порушення електропостачання Перевірити електропостачання Відновити при необхідності
6.Не діє освітлення духовки Дефект лампи Перевірити справність лампи, при необхідності замінити на аналогічну
Немає контакту лампочки Підкручування лампочки в патроні
Перегоріла лампочка Замінити лампочку
7.Не діє електророзпал

-немає іскри

-є іскра, але не запалює

-немає  займання газу при працюючому

генераторі ел. розпалу

Іскра з розрядника не б’є в кришку розсікача Кришка стоїть з перекосом, немає контакту кришки з розсікачем Притерти кришку до розсікача (відцентрувати)

Очистити кришку від забруднень,

просушити її

Пошкоджений дріт розрядника * Замінити розрядник
Зламаний керамічний корпус розрядника * Замінити розрядник
Розрядник сильно забруднений

або залитий (вологий)

Почистити і просушити розрядник
Занадто великий тиск в мережі Запалювати при меншій подачі газу
Несправний генератор ел.розпалу * Замінити на аналогічний
8. Не обертається рожен Мотор рожена зупинився в

«мертвій точці»

При включенні ручкою повернути багнет в

будь-яку сторону

9. Не обертається або клинить стержень газового крану,

відчувається запах газу

У кран потрапило чужорідне тіло, недостатньо мастила в конусній парі газового крану
 • Очистити і змастити газовий кран
 • Крани необхідно змащувати один раз в три роки

Если плита имеет устройство автоматического контроля пламени горелок стола или духовки при подсоединении необходимо установить фильтр (входит в комплект поставки), как указано на рис.3, 4.

 

G 1/2”

 • дата установки, назва, штамп підприємства-установника і підпис установ- ника (майстра)
 • тиск газу в мережі

Відсутність відмітки у свідоцтві про установку плити є порушенням ви- мог по експлуатації цього приладу.

Завод-виробник не несе відповідальність за ушкодження, викликані невідпо- відністю параметрів живлячих мереж параметрам плити, обумовленим в керів- ництві по експлуатації.

Гарантійні зобов’язання не поширюються на плити, що піддалися переробці

прокладка (фильтр)

 

контргайка 15 ГОСТ 8968*75

30 max

муфта короткая 15 ГОСТ 8954*75

Угольник G 1/2 900*2*15 ГОСТ 8946*75

або переобладнанню і не відповідають конструкторській документації вироб- ника, а так само якщо плита має сліди ремонту, виконаного споживачем або третьою особою.

Завод-виробник залишає за собою право невиконання гарантійних зобов’язань, у разі недотримання правил установки виробу.

Гарантія не діє, якщо видалений, змінений або не розбірливий серійний но-

Рис.3 Подсоединение гибким газовым шлангом с накидной гайкой

Рис.4 Жесткое подсоединение

мер.

Гарантійні зобов’язання не поширюються на плити з ушкодженнями, викли-

При подключении плиты к баллону со сжиженным газом, отрегулируйте его давление в соответствии с действующими нормами техники безопасности.

Внимание!

Для безопасной работы оборудования убедитесь, что давление газа и настройка плиты соответствуют данным, указанным в таблице 1 «Харак- теристики горелок и сопел».

Подсоединение газовым шлангом

Подсоединение газовым шлангом осуществляется с помощью штуцера Ф 8мм – для сжиженного газа

Ф 13мм — для природного газа

При этом должны соблюдаться следующие требования:

 • шланг по всей длине не должен касаться частей плиты, температура которых превышает 50°С
 • длина шланга должна быть не более 1500 мм.
 • шланг не должен быть растянут и перекручен, иметь изгибы и трещины
 • шланг не должен ничем прижиматься и соприкасаться с подвижными дета- лями и предметами, имеющими острые края
 • шланг по всей длине должен быть доступен для осмотра и контроля со- стояния

Шланг и дополнительные присоединительные детали должны соответство- вать местным стандартам.

Проверьте плотность посадки шланга с обеих сторон и зафиксируйте его зажимами. Если хотя бы одно из условий не выполняется, используйте гибкие металлизированные трубы.

Подсоединение гибкой металлизированной трубой или гибким присо- единительным шлангом с накидной гайкой (рис.3)

Гибкая металлизированная труба подсоединяется к тому же выводу с наруж- ной резьбой G1/2«. Используйте только трубы и прокладки, соответствующие национальным стандартам. Полная длина трубы не должна превышать 2000мм. После подсоединения удостоверьтесь, что труба не касается движущихся пред- метов и не пережата. Подсоединение см. рис. 3.

Жесткое подсоединение (рис.4)

Газовая труба подсоединяется к выводу с наружной резьбой G1/2« с помо- щью дополнительных деталей, соответствующих национальным стандартам. Полная длина трубы не должна превышать 2000мм.

Метод проверки стабильной работы горелок.

каними стихійними лихами (пожежа, блискавка, повінь і так далі).

Гарантія не поширюється на лампу освітлення.

Претензії від споживачів приймає безпосередньо завод-виробник — ПАТ

«Грета», який знаходиться за адресою: 84205, Україна, м. Дружківка, Донецькій обл., вул. Чайковського, 1, а також сервісні центри.

Сервісні центри (місце розташування і назва див. «Перелік гарантійних сер- вісних центрів») уповноважені виробником на гарантійний і наступні ремонти, а також технічне обслуговування продукції.

Гарантійний ремонт виконується персоналом уповноваженої сервісної служ- би. Представник сервісної служби, виконуючий ремонт, зобов’язаний заповнити відривний талон (що вилучається) і корінець до нього.

З питань експлуатації та ремонту техніки GRETA ви можете подзвонити на телефон «гарячої лінії»:

UA Гаряча лінія 0-800-21-00-20, RU Гаряча лінія 8-800-555-18-17.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ (для мод.600)

Плита газова побутова чотирипальникова відповідає ДСТУ2204- 93(ГОСТ10798-93) (для реалізації по Україні), ГОСТ Р 50696-2006 (для реалізації по Росії) визнана придатною для експлуатації. Плита відрегульована на вико- ристання природного газу.

 

штамп ВТК (відп. за приймання)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ (для мод. 600-ГЭ)

Плита газоелектрична побутова відповідає ТУ У 29.7-00153488-001:2005, ви- знана придатною для експлуатації. Плита відрегульована на використання при- родного газу.

 

штамп ВТК (відп. за приймання)

 

МАСА

Расстояние от мебели до боковых стенок плиты должно быть не менее 20мм. Расстояние от решетки плиты до вытяжного устройства должно быть 650-

700мм (см. инструкцию к вытяжному устройству).

Минимальное расстояние от плиты до кухонной мебели сделанной из легко- воспламеняющихся материалов не менее 700мм.

Плиту следует устанавливать на твердом и ровном полу без использования подставок.

Перед эксплуатацией плиту нужно выровнять в горизонтальной плоскости.

Для этого служат регулировочные ножки.

Для дополнительной безопасности, чтобы плита не опрокинулась, ее необ- ходимо закрепить к полу помещения предохранительным кронштейном (входит в комплект поставки для плит без автоматики безопасности).

Порядок установки кронштейна:

 • установить плиту на рабочее место, отметить на полу линию передней стенки и габариты по ширине, как показано на рис. 2;
 • отставить плиту в сторону, разметить и точно провести среднюю ось, на которой отложить размер 477мм;
 • по кронштейну сделать отметку на полу под крепежное отверстие;
 • если пол деревянный, просверлить отверстие диаметром 3мм. В осталь- ных случаях крепление осуществлять с помощью винта самонарезного и дюбе- ля соответствующего диаметра (в комплект поставки не входит)
 • установить и закрепить кронштейн винтом;
 • поставить плиту на место, задвинув ее до упора;

 

Рис.2 Разметка пола для установки предохранительного кронштейна

Подсоединение плиты к газовой магистрали

 

* Розшифровка штрих-кода.

Напис зверху — код плити. Розшифровку дивись у вкла- диші «Розшифровка коду віробів «Greta».

Напис збоку — модель плити і виконання.

Перші п’ять цифр — номер виробу по заводському довід- нику, наступні дві цифри — місяць випуску, потім дві цифри

 • рік випуску. Останні шість цифр — серійний номер плити.

 

GG62CG33(W)-00

ВНИМАНИЕ!

 • перед подключением проверьте, соответствие местных условий под- ключения (вид газа и давление газа) настройке прибора.
 • параметры настройки прибора приведены в свидетельстве о прием- ке настоящего руководства и в маркировке на табличке, расположенной на передней стенке духовки.
 • плита должна подключаться только специалистом, имеющим соот- ветствующие полномочия.
 • используйте газовые шланги, трубы, прокладки и др. детали, соот- ветствующие национальному стандарту.

Для подключения к газовой магистрали плита имеет резьбу G1/2« . Уплотни-

Приклад: Плита газова побутова чотирипальникова, мод.600 виконання 06, но- мер плити по заводському довіднику — 54679, виготовлена в травні (05) 2008 року (08), серійний номер — 215879

тельные прокладки не входят в комплект поставки и приобретаются потребите- лем самостоятельно.

Уплотнители могут подключаться только один раз.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Этот раздел содержит инструкции по установке и обслуживанию плиты и предназначен для квалифицированных специалистов по монтажу, устанавлива- ющих плиту.

Плита считается герметичной, если падение давления по мано — вакуумме- тру за 2 мин. не превышает 40Па, при испытательном давлении 15000 Па.

ВНИМАНИЕ! Перед любыми работами по наладке и обслуживанию от- ключите плиту от электрической сети.

Плиту следует устанавливать согласно «Правилам безопасности систем га- зоснабжения» и государственных строительных норм.

Для полного сгорания газа приток свежего воздуха в помещении должен со- ставлять не менее 2м3/час на один киловатт мощности горелок. Воздух может по- ступать прямо с улицы через канал диаметром не менее 100см2 или из соседних помещений, оборудованных вентиляционными каналами, выходящими на улицу. ВНИМАНИЕ! Этот прибор не присоединяется к отводу газоподобных отходов (дымоходу). Он должен устанавливаться и присоединяться со- гласно действующим правилам и нормам по установке, принятым в Ва- шей стране. Особенно необходимо обратить внимание на соответствую-

щие меры по вентиляции.

Эксплуатация плиты ведет к повышению температуры и влажности в поме- щении. Поэтому в помещении кухни должна быть хорошая вентиляция, для чего необходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или должно быть установлено механическое вентиляционное устройство.

При интенсивном и продолжительном использовании прибора может по- требоваться дополнительная вентиляция (открывание окна и эффективное про- ветривание или включение механического вентиляционного устройства).

Установка

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Плита относится к приборам класса 1 – свободная установка. Размещение плиты между мебелью показано на рис. 1.

 

Рис.1 Установка плиты между мебелью

Плита может встраиваться только до высоты рабочей поверхности мебели, т.е. около 850мм от пола.

Прилегающие плоскости мебели должны быть термостойкими, способными выдержать температуру 100°С.

ЛИСТОК ВІДГУКУ СПОЖИВАЧІВ

ПЛИТА ПОБУТОВА

 

Дата пуску в експлуатацію

« » 20 р.

 1. Результат зовнішнього огляду при отриманні плити споживачем

 

 1. Стан тари  

 

 1. Механічні ушкодження плити в результаті

транспортування  

 

 1. Зауваження до якості виготовлення плити   

 

 1. Інші зауваження  

 

Підпис власника  

 1. Домашня адреса, телефон  

 

 1. Адреса завода-виробника: 84205, Україна,

м. Дружківка, Донецької обл., вул. Чайковського, 1.

 

Предупреждение:

Никогда не помещайте горячую посуду и воспламеняющиеся матери- алы в хозяйственное отделение.

Никогда не оставляйте включенные газовые горелки пустыми или с неиспользуемой посудой, так как посуда быстро нагревается, что может повредить оборудование.

В некоторых моделях поверхность плиты закрывается стеклянной крышкой во избежание растрескивания стекла запрещается:

 • зажигать горелки стола при закрытой крышке;
 • опускать крышку при горящих или еще не остывших горелках.

Использование газовой плиты требует постоянного притока воздуха. Уста- навливая плиту, строго следуйте указаниям, изложенным в разделе «Инструк- ция по установке» настоящего Руководства.

При установке плиты на опоры, соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать соскальзывания плиты с опор.

Во время работы плиты открывайте форточку для удаления продуктов сгорания. При появлении в помещении запаха газа, в случае прекращения подачи газа или самопроизвольного погашения горелок, необходимо закрыть общий газовый кран перед плитой, а также все краны плиты, открыть окна, проветрить помеще- ние. До устранения утечек газа не производить никаких операций, связанных с

искрообразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.п.

При утечке газа следует немедленно вызвать аварийную службу горгаза или организации, выполняющей аналогичную функцию.

Все работы по устранению утечек газа, нарушению картины горения и т.п. комплексно проводятся только специалистами газовых служб.

При отравлении угарным газом, признаками которого являются слабость, головокружение, пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, осво- бодить грудную клетку от стесняющей одежды, привести в чувство, уложить и, не давая уснуть, вызвать врача.

При возникновении нестандартной ситуации отключите плиту от сети, об- ратитесь в газовую службу по месту жительства или позвоните в ближайший сервисный центр, телефон которого указан в настоящем Руководстве.

Если Вы решили, что плита больше не годится для эксплуатации, сделайте ее непригодной для использования: отключите от сети, обрежьте питающий кабель, снимите потенциально опасные части (это особенно важно для бе- зопасности детей, которые могут играть с неиспользуемыми или выброшенны- ми приборами).

Важно! Для обеспечения эффективной и безопасной работы оборудо- вания настоятельно рекомендуем:

 • не пользоваться услугами лиц, не уполномоченных производителем
 • при ремонте требовать использования оригинальных запасных частей

-самовольно и неправильно подключенная плита, несоблюдение пра- вил по технике безопасности могут привести к отравлению газом, ожо- гам, пожару, поражению эл. током.

Плита не содержит вредных для здоровья веществ.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с по- ниженными физическими, психическими и умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Этот прибор не предназначен для функционирования от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

сте. Рассортируйте и утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с номами по охране окружающей среды.

Убедитесь, что Ваша плита не повреждена и полностью укомплектована.

Если у Вас есть сомнения, свяжитесь с продавцом немедленно.

Запрещено использование удлинителей и переходников. Длина кабеля не должна превышать 1,5м.

Розетка и вилка должны быть одного типа.

Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на Ва- шем щитке перед мойкой или другими операциями по профилактике плиты.

Запрещается использовать плиту для обогрева помещения.

Не касайтесь плиты, если Ваши руки или ноги мокрые или сырые, не поль- зуйтесь оборудованием босиком.

Если прикосновение к плите сопровождается действием электрического тока, необходимо отключить ее от сети до устранения неисправности.

В соответствии с общими требованиями Государственной Противопожар- ной службы запрещается:

 • оставлять работающую плиту без присмотра;
 • пользоваться неисправной плитой;
 • класть на плиту легко воспламеняемые предметы (бумагу, тряпки и т.п.);
 • использовать рядом с работающим оборудованием легко воспламеняю- щиеся жидкости (алкоголь, бензин и т.п.);
 • допускать заливание горелок жидкостью;

ÏÀÒ «Ãðåòà» 84205, ã. Äðóæêiâêà, óë. ×àéêîâñüêîãî,1

Т А Л О Н № 1

на гарантійний ремонт

плити побутової

Продана магазином №

(назва)

« » 20 р.

М.П.

 

( підпис торгівельної організації)

Власник і його адреса  

Виконана робота:  

 

(вказати несправність)

 

(дата) (підпис) ( підпис)

 

МП ( назва побутового предприємства)

 

( посада і підпис керівника, що виконав ремонт)

УСТАНОВКА ПЛИТИ (заповнює газова служба) Плита встановлена  
 • сушить над плитой белье;
і підключена службою

(адрес владельца) МП

 • допускать для присмотра за работающей плитой детей.

Запрещается изменение конструкции и электрической схемы плиты лицами, не уполномоченными производителем на гарантийный ремонт.

Периодически проверяйте состояние электрошнура. При обнаружении де- фектов, его необходимо заменить, на аналогичный с допускаемой температу- рой эксплуатации не ниже 105° С. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Привет. ДаОтключите плиту от электрической сети, когда уезжаете надолго.

Перекройте подачу газа.

Не ставьте на плиту посуду с неровным или деформированным дном. Ста- райтесь располагать посуду так, чтобы ручки не перегревались, и чтобы было невозможно опрокинуть посуду, случайно задев за ручки.

Если плита не используется, проверьте, что ручки управления на панели на- ходятся в положении « » — закрыто.

Не подпускайте детей к плите, когда вы пользуетесь духовкой. Части пли- ты после выключения долгое время остаются горячими. Будьте осторожны, не прикасайтесь к плите: дождитесь, когда она полностью остынет.

В процессе функционирования гриля (при наличии) или духовки доступные детали духового шкафа могут сильно нагреться. Не разрешайте детям прибли-

Тиск газу у мережі дата  

Відповідальний за установку і перевірку відповідності налаштування плити  

 

ÏÀÒ «Ãðåòà» 84205, ã. Äðóæêiâêà, óë. ×àéêîâñüêîãî,1

Т А Л О Н № 2

на гарантійний ремонт

плити побутової

Продана магазином №

(назва)

« » 20 р.

М.П.

( підпис торгівельної організації)

Власник і його адреса  

Виконана робота:  

 

(вказати несправність)

 

жаться к духовому шкафу. Во избежание перегрева двери духовки рекоменду- ется устанавливать температуру терморегулятора ТЭН-гриля не более 200°С.

Запрещается проверять нагрев эл. конфорки стола, ТЭН-ов (при наличии) прикосновением руки.

ВНИМАНИЕ! Если поверхность конфорки треснула, отключите прибор для предотвращения поражения электрическим током.

Прибор при использовании сильно нагревается. Избегайте прикосно- вения к нагревательным элементам внутри духовки.

ВНИМАНИЕ! Доступные части могут нагреваться во время эксплуата- ции. Не допускайте близко к ним детей.

(дата) (підпис) ( підпис)

 

МП ( назва побутового предприємства)

( посада і підпис керівника, що виконав ремонт)

ПЛИТА БЫТОВАЯ

Плита мод.600-ХХ имеет декларации о соответствии техническим регламентам

№UA.034.D.0262-14, №UA.034.D.0263-14, №UA.034.D.0264-14. Срок действия с 28.05.2014г. до 27.05.2016г.

Сертификат соответствия № UA.TR.034.0126-14. Срок действия с 28.05.2014г. до 27.05.2016г.

Сертификат проверки типа № UA.TR.034.0125-14. Срок действия с 28.05.2014г. без ограничений.

Орган по оценке соответствия требованиям технических регламентов ООО

«ПРОМТЕСТ» № UA.TR.034, 61023, г. Харьков, ул. Веснина, 5, оф.310.

Плита мод.600-ХХ имеет сертификат соответствия № ТС RU C-UA.АЕ44.В.00694. Срок действия с 26.08.2014г. по 25.08.2019г., выданный органом по сертификации АНО «Научно-технический центр стандартизации метрологии подтверждения со- ответствия (сертификации) «Тест-С.-Петербург». Адрес: 190103, Российская Феде- рация, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.1.

Плита мод.600-ГЭ-ХХ имеет декларацию о соответствии, зарегистрированную по номеру UA.043.D.00420-13 от 10.12.2013р. Декларация действительна до окон- чания срока действия 28.09.2016г.

Сертификат проверки типа № UA.TR.043.00029-13 от 10.12.2013г.

Сертификат соответствия № UA.TR.043.00030-13 от 10.12.2013 до 28.09.2016г. Орган по оценке соответствия ГП «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ», 91021, г.

Луганск, ул. Тимирязева, 50.

Плита мод.600-ГЭ-ХХ имеет сертификат соответствия № ТС RU C-UA. АЕ44.В.00494. Срок действия с 25.12.2013 по 24.12.2018р., выданый органом по сертификации промышленной продукции АНО «Научно-технический центр стан- дартизации метрологии подтверждения соответствия (сертификации) «Тест-С.- Петербург». Адрес: 190103, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кур- ляндская, д.1.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Применяемый в быту газ взрывоопасен

 • При пользовании газовыми приборами соблюдайте правила пожар- ной безопасности
 • Не оставляйте включенную газовую плиту без присмотра и не пору- чайте присмотр за ней малолетним детям
 • Не сушите белье над газовой плитой
 • Проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах перед зажигани- ем горелок плиты
 • Не разогревайте на открытом огне лаки краски и другие предметы бытовой химии

Это оборудование разработано для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте оборудование на улице.

Плита не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т.п.)

Плита должна устанавливаться только квалифицированным персоналом, в соответствии с рекомендациями Производителя и стандартами, действу- ющими на территории Вашей страны. Неправильная установка может при- нести вред людям, животным или Вашей собственности. В случае непра- вильной установки Производитель снимает с себя всякую ответственность. Данная конструкция относится к оборудованию II категории (работа с двумя ти- пами газов), класса 1 (свободная установка) по стандарту Российской Федерации.

Плита мод.600-ГЭ выполнена по I классу электробезопасности.

Запрещается пользование плитой без заземления (для мод. 600-ГЭ). 

Вам будет интересно >>  Газовая плита Gorenje GI632E35XKB: инструкция по эксплуатации
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: