Инструкция по эксплуатации варочной панели Грета Модель СВ-4

 

СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВ4

(ПОВЕРХНОСТЬ ВАРОЧНАЯ)

 

 

 

034-17

 

RU Горячая линия: 8-800-555-18-17 UA Гаряча лінія: 0-800-21-00-20

UA ПрАТ «Грета» (06267) 5-40-56

 

Система керування, у рамках якої була виготовлена дана продукція, сертифікована у відповідності

з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

Система управления, в рамках которой была изготовлена данная продукция, сертифицирована в соответствии

с требованиями ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

 

Стіл не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах і т.і.) Стол не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т.п.)

 

СТІЛ ВБУДОВАНИЙ МОД. СВ 4 (ПОВЕРХНЯ ВАРИЛЬНА)

Стіл вбудований мод. СВ 4 має декларації про відповідність технічним регламен-

там №UA.034.D.0386-17, №UA.034.D.0385-17; сертифікат відповідності за №UA. TR.034.2634-17 (термін дії з 24.11.2017 р. до 23.11.2020 р.), сертифікат експертизи типу за №UA.TR.034.2633-17 (термін дії з 24.11.2017 р.).

Орган з оцінки вимогам технічних регламентів ООВ«Промтест» №UA.TR.034, 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, оф. 310.

Стіл вбудований мод. СВ 4 має сертифікат відповідності технічним регламентам Митного Союзу № ТС RU C-UA.СП28.В.00072. Термін дії з 26.02.2015р. по 25.02.2020р. Орган по сертифікації продукції і послуг ТОВ «Тест-С.-Петербург». Адреса: 190103, Росія, м. С.-Петербург, вул. 10-а Червоноармійська, буд.22, літер А.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА! Вживаний в побуті газ вибухонебезпечний.
 • При користуванні газовими приладами дотримуйте правила пожежної безпеки.
 • Не залишайте включений газовий стіл без нагляду і не доручайте нагляд за ним малолітнім дітям.
 • Не сушіть білизну над газовим столом.
 • Перевіряйте наявність тяги у вентиляційних каналах перед запаленням пальників стола.
 • Не розігрівайте на відкритому вогні лаки, фарби і інші предмети побуто- вої хімії.

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або за відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про викорис- тання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

Діти повинні знаходитися під наглядом для недопущення гри з приладом.

Це обладнання розроблене для використання усередині приміщень. Ні за яких об- ставин не використовуйте обладнання на вулиці.

Стіл вбудований (далі по тексту «стіл») не може використовуватися на підприєм- ствах харчування (кафе, ресторанах і т. д.)

Стіл повинен використовуватися в домашніх умовах для приготування і розігрівання їжі відповідно до цієї інструкції. Використання обладнання не за призначенням, а також промислове використання, використання стола в офісах, підприємствах сфери обслу- говування, охорони здоров’я, освіти і тому подібне не передбачено. Виробник не несе відповідальності за вихід з ладу обладнання при порушенні цього пункту інструкції.

Стіл повинен встановлюватися тільки кваліфікованим персоналом, відповід- но до рекомендацій Виробника і стандартів, діючих на території Вашої країни. Неправильна установка може принести шкоду людям, тваринам або Вашій влас- ності. У разі неправильної установки Виробник знімає з себе всяку відповідаль- ність.

Упаковку столу необхідно зняти — елементи упаковки (пластикові пакети, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей — і викинути відразу ж або при- брати в недоступне місце.

Переконаєтеся, що Ваш стіл не пошкоджений і повністю укомплектований. Якщо у Вас є сумніви, зв’яжіться з продавцем негайно.

Забороняється використовувати стіл для обігріву приміщення.

Відповідно до загальних вимог Державної Протипожежної служби забороняється:

 • залишати працююче обладнання без нагляду;
 • користуватися несправним обладнанням;
 • класти на стіл легко займисті предмети (папір, ганчірки і тому подібне);
 • використовувати поряд з працюючим обладнанням легко займисті рідини (алко-

голь, бензин і тому подібне);

 • допускати заливку пальників рідиною;
 • сушити над столом білизну;
 • допускати для нагляду за працюючим столом дітей.

Забороняється зміна конструкції столу і втручання осіб, не уповноважених Вироб- ником на гарантійний ремонт.

При використанні малих кухонних електроприладів поряд із столом, стежте, щоб їх живлячі кабелі не торкалися гарячих частин обладнання.

Перекрийте подачу газу, коли від’їжджаєте надовго.

Якщо стіл не використовується, перевірте, що ручки управління на панелі знахо- дяться в положенні «», «0» — закрито.

Попередження:

Ніколи не залишайте включені газові пальники пустими або з невживаним посудом, оскільки посуд швидко нагрівається, що може пошкодити обладнан- ня.

Використання газового столу вимагає постійного притоку повітря. Встановлюючи стіл, строго слідкуйте інструкціям, викладеним в розділі «Інструкція по установці» цього Посібника.

Під час роботи столу відкривайте кватирку для видалення продуктів згорання.

При появі в приміщенні запаху газу, у разі припинення подачі газу або мимовіль- ного погашення пальників, необхідно закрити загальний газовий кран перед столом, а також усі крани столу, відкрити вікна, провітрити приміщення. До усунення витоків газу не виконувати ніяких операцій, пов’язаних з іскроутворенням: не палити, не включати освітлення, електроприлади і тому подібне.

При витоку газу слід негайно викликати аварійну службу міськгазу або організації, що виконує аналогічну функцію.

Усі роботи по усуненню витоків газу, порушенню картини горіння і тому подібне комплексно проводяться тільки фахівцями газових служб.

При отруєнні чадним газом, ознаками якого є слабкість, запаморочення, потерпіло- го необхідно винести на свіже повітря, звільнити грудну клітку від стискаючого одягу, привести до тями, укласти і, не даючи заснути, викликати лікаря.

При виникненні нестандартної ситуації відключить стіл від мережі, зверніться в га- зову службу за місцем проживання або подзвонить в найближчий сервісний центр.

Якщо Ви вирішили, що стіл більше не годиться для експлуатаціі, зробіть його не- придатним для використання: відключить від мережі, обріжте живлячий кабель, зніміть потенційно небезпечні частини (це особливо важливо для безопасності дітей, які мо- жуть грати з приладами, що не використовуються або викинуті).

Важливо! Для забезпечення ефективної і безпечної роботи обладнання на- стійно рекомендуємо:
 • не користуватися послугами осіб, не уповноважених виробником;
 • при ремонті вимагати використання оригінальних запасних частин;
 • самовольно і неправильно підключений стіл вбудований (поверхня вариль- на), недотримання правил по техніці безпеки можуть привести до отруєння газом, опіків, пожежі;
 • уважно вивчить це Керівництво, дотримуйте правила і рекомендації, при- ведені в ньому.

Заборонено використання подовжувачів і перехідників. Довжина електричного шну- ра не повинна перевищувати 1,5м. Виробник не несе відповідальності за займання, що сталися через використання трійників і подовжувачів, а також електричного шнура, переріз якого не відповідає потужності, що споживає обладнання. При установці необ- хідно перевірити відповідність характеристик електричної мережі і плити. Необхідні відомості міститяться в спеціальній таблиці на корпусі стола знизу.

Розетка і вилка мають бути одного типу.

Завжди виймайте вилку з розетки або відключайте електрику на Вашому щитку перед миттям або іншими операціями по профілактиці столу.

Не тягніть електрошнур, щоб вийняти вилку з розетки: це дуже небезпечно. Не пережимайте і не натягуйте електрошнур. Періодично перевіряйте стан електрошнура, для його заміни викликайте фахівця з обслуговуючої організації.

Не торкайтеся столу, якщо Ваші руки або ноги мокрі або сирі, не користуйтеся об- ладнанням босоніж.

Якщо дотик до столу супроводжується дією електричного струму, необхідно відклю- чити його від мережі до усунення несправності.

Стіл не містить шкідливих для здоров`я речовин.

Попередження по захисту довкілля

Утилізація відходів

Деталі упаковки виробу слід розсортувати (наприклад: дерево, картон, поліпропі- лен, металеві частини) відповідно до діючих норм по утилізації відходів.

ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ

Цей розділ містить інструкції по установці і обслуговуванню столу і призначений для кваліфікованих фахівців з монтажу, що встановлюють стіл.

УВАГА! Перед будь-якими роботами по наладці і обслуговуванню відклю- чить стіл від електричної мережі.

Стіл вбудовуваний слід встановлювати згідно з «Правилами безпеки систем газо- постачання» і державних будівельних норм.

Стіл вважається герметичним, якщо падіння тиску по мано-вакуумметру за 2 хв. не перевищує 40Па, при випробувальному тиску 15000 Па.

Для повного згорання газу приплив свіжого повітря в приміщенні повинен складати не менше 2м3/годину на один кіловат потужності пальників. Повітря може поступати прямо з вулиці через канал діаметром не менше 100см2 або з сусідніх приміщень, об- ладнаних вентиляційними каналами, що виходять на вулицю.

УВАГА! Прилад не слід приєднувати до димаря. Прилад має бути встановле- ний відповідно до вказівок керівництва по експлуатації і діючих Правил безпеки в газовому господарстві, затверджених Держміськтехнаглядом Росії, і Правил технічної експлуатації і вимог безпеки в газовому господарстві. Слід звернути увагу на заходи по вентиляції приміщень.

Прилад повинен встановлюватися і приєднуватися згідно з діючими прави- лами і нормами по установці, прийнятими у Вашій країні.

Використання приладу для приготування їжі на газі веде до підвищення темпера- тури і вологості в приміщенні. Тому в приміщенні кухні має бути хороша вентиляція, для чого необхідно тримати відкритими природні вентиляційні отвори або має бути встановлений механічний вентиляційний пристрій.

При інтенсивному і тривалому використанні приладу може бути потрібна додаткова вентиляція (відкриття вікна і ефективне провітрювання або включення механічного вентиляційного пристрою).

Установка

 

Кріплення  столу вбудовуваного

(поверхні варильної) в робочій поверхні.

 

На поверхні робочого столу необхідно зробити прямокутний отвір (див. мал. 1) для вбудовування столу, дотримуючи вказані розміри.

Прилад укомплектований профілем клейким, призначеним для запобігання попа- дання рідини всередину меблів. Для наклейки профілю виконуйте наведені інструкції

 • Правильно розташуйте профіль ущільнювальний самоклеющийся «А» (рис.3) на горизонтальній поверхні столешніци кухні по периметру вирізаного отвору.
 • Поступово знімаючи захисний матеріал з липкою смуги ущільнювального профі- лю, приклейте його вздовж кромки вирізаного отвору. Зовнішня сторона профілю пови- нна збігатися з зовнішнім краєм вбудованого столу.
 • Якщо ліворуч або праворуч знаходиться стіна, мінімальна відстань від неї до сто- лу вбудовуваного повинна відповідати значенню, вказаному на мал. 1.
 • Установка столу вбудовуваного в меблях виконується за допомогою скоби мон- тажної і гвинтів, що входять в комплектацію відповідно до мал. 4.

Відстань від решітки столу до витяжного пристрою має бути 650-700мм мал. 2 (див. інструкцію до витяжного пристрою).

Мінімальна відстань від столу до кухонних меблів, зроблених з легкозаймистих ма- теріалів не менше 800мм.

Мінімальна горизонтальна відстань від вертикальних ліній, які проходять по краях столу до верхньої стінки меблів не менше 100мм.

Під’єднування столу до газової магістралі

УВАГА!
 • Перед підключенням перевірте, відповідність місцевих умов підключення

(вид газу і тиск газу) налаштуванню приладу.

 • Параметри налаштування приладу приведені у свідоцтві про приймання цього посібника і в маркіровці на табличці, розташованій знизу на корпусі столу.
 • Стол повинен підключатися тільки фахівцем, що має відповідні повно- важення.
 • Використовуйте газові шланги, труби, прокладки та ін. деталі, відповідні національному стандарту.

Для підключення до газової магістралі стіл має різьблення G1/2« . Прокладки для ущільнення не входять в комплект постачання і отримуються споживачем самостійно.

Ущільнювачі можуть підключатися тільки один раз.

Увага!

Для безпечної роботи обладнання переконайтеся, що тиск газу і налашту- вання плити відповідають даним, вказаним в таблиці 1 «Характеристики пальників і сопел».

Під’єднування газовим шлангом

Під’єднування газовим шлангом здійснюється за допомогою штуцера (не входить в комплект постачання):

Ø 8 мм — для зрідженого газу; Ø 13 мм — для природного газу.

Штуцер приєднати до колектора плити із зовнішнім різьбленням G1/2« через паро- нитову прокладку (не входить в комплект постачання).

Після приєднання штуцера, під’єднати до нього газовий шланг.

Аналогічно, за допомогою штуцера і прокладки, шланг приєднати до газової магі- стралі.

Перевірте щільність посадки шланга з обох боків і зафіксуйте його затискачами. Якщо хоч би одна з умов не виконується, використовуйте гнучкі приєднувальні газові шланги з накидною гайкою.

Під’єднування гнучким приєднувальним газовим шлангом з накидною гайкою

Гнучкий приєднувальний шланг під’єднується до того ж виводу із зовнішнім різь- бленням G1/2« через паронитову прокладку (не входить в комплект постачання).

Загальні вимоги до газових шлангів.

 • газовий шланг і додаткові приєднувальні деталі повинні відповідати місцевим стандартам;
 • газовий шланг повинен мати сертифікат відповідності і документ, що вказує дату виготовлення, термін служби і заміни;
 • шланг по усій довжині не повинен торкатися частин плити, температура яких пе- ревищує 70°С;
 • довжина шланга має бути не більш 1500мм;
 • шланг не має бути розтягнутий і перекручений, мати вигини і тріщини;
 • шланг не повинен нічим притискатися і стикатися з рухливими деталями і пред- метами, що мають гострі края;
 • шланг по усій довжині має бути доступний для огляду і контролю стану;
 • після під’єднування упевніться, що шланг не торкається рухомих частин та пред- метів і не пережатий.

Жорстке під’єднування

Газова труба під’єднується до виводу із зовнішнім різьбленням G1/2« за допомогою додаткових деталей, відповідних національним стандартам. Повна довжина труби не повинна перевищувати 1500мм.

 

ВАЖЛИВО! Після підключення треба перевірити герметичність усіх з’єднань, використовуючи мильний розчин. Забороняється застосовувати для перевірки герметичності відкритий вогонь.

Під’єднування столу до електричної мережі.

Стіл підключається до електричної мережі із змінним однофазним струмом (220V

~ 50Hz) і обладнаний мережевим шнуром 2х0,75мм2 з литою контурною вилкою за- вдовжки 1,5 метра.

Перед підключенням переконайтеся в справності мережевого шнура, розетки.

Розетка повинна знаходитися в легко доступному місці на відстані не більш 1,5м від столу.

Розетка не повинна розташовуватися над столом.

Ніколи не використовуйте подовжувачі, перехідники, подвійні і більш розетки, які можуть стати причиною перегрівання і займання.

Виробник не несе відповідальності за збиток здоров’ю і власності, якщо він викли- каний недотриманням вказаних норм установки.

Ступінь захисту обладнання від вологи IPX1.

Клас II захисту від поразки електричним струмом.

Метод перевірки стабільної роботи пальників.

Після під’єднування столу переконайтеся в тому, що пальники працюють стабільно. Для цього необхідно запалити пальники в положенні «максимальне полум’я» і пере- вести через 5 сек. в положення «мале полум’я», пальник не повинен гаснути. Проскок полум’я не допускається. Потім перевести в положення «максимальне полум’я». Відрив полум’я не допускається.

Пясніть споживачеві, як працювати і управляти столом і разом з ним вивчить ін- струкцію з експлуатації.

УВАГА! Після підключення до газової магістралі і електричної мережі фа- хівець з монтажу повинен перевірити роботу газових пальників столу і елек- тричних пристроїв, заповнити талон установки про підключення газового столу.

Після підключення перевірте правильність заповнення установочного та- лона.

Налаштування столу на різні види газу.

ВАЖЛИВО: Ця робота виконується тільки фахівцем, що має необхідні повно- важення.

Щоб підготувати стіл для роботи з іншим типом газу, необхідно замінити сопла пальників відрегулювати роботу пальників в режимі «мале полум’я» див. таблицю 1

«Характеристики пальників і сопел».

ВАЖЛИВО: зверніть увагу, штуцер для зрідженого газу маркірований цифрою

«8», штуцер для природного газу має маркування «13».

Заміна сопел пальників:

а) зняти решітку, кришки і розсікачі пальників;

б) за допомогою торцевого ключа S7 замінити сопла (входять в комплект постачан- ня) відповідно до таблиці 1 «Характеристики пальників і сопел»

 

Мал. Заміна сопла в корпусi пальника.

Регулювання мінімального полум’я пальників столу: а) зніміть ручки кранів — будьте обережні, щоб не пошкодити їх; б) зніміть решітку столу, кришки і розсікачі пальників;

в) відкрутіть гвинти кріплення корпусів пальників до столу; г) зніміть стіл, відставте його в сторону

д) поверніть регулювальний гвинт крана (розташований збоку, див. рис.) за годин- никовою стрілкою до упору (для зрідженого газу) або проти годинникової стрілки (для природного газу)

 

Мал. Кран газовий з гвинтом малого полум’я

е) відновити усі деталі столу в зворотньому порядку;

ж) запалити пальник, встановити ручку в положення «мале полум’я»; з) полум’я має бути малим, але стійким, без проскоків;

и) при швидкому повороті крану від максимального значення до мінімального, полум’я не повинне згаснути;

УВАГА! Після підключення треба перевірити герметичність усіх з’єднань, ви- користовуючи мильний розчин. Забороняється застосовувати для перевірки гер- метичності відкритий вогонь.

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стіл може працювати на природному газі по ГОСТ5542- 2014 з номінальним тис- ком 1274Па, або зрідженому газі по ДСТУ 4047-2001 з номінальним тиском 2940Па.

Вид кліматичного виконання УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Категорія приладу по газу II — робота з двома типами газу Cat.II 2H3B/P по ГОСТ Р

50696-2006.

Стіл відноситься до приладів класу 3 — прилад, що вбудовується в робочу поверхню по ГОСТ Р 50696-2006.

Середній термін служби столу не менше 10 років від дати виробництва, за умов його нормальної експлуатації в побутових умовах відповідно до вимог керівництва по експлуатації.

Після закінчення терміну служби необхідно звернутися в сервісний центр або іншу уповноважену організацію для перевірки плити і можливості її подальшої експлуатації або заміни. У разі невиконання цих дій виникає вірогідність неправильного функціо- нування виробу. Виробник, продавець і сервісні центри не несуть відповідальності за подальшу безпеку приладу.

Таблиця 1 Характеристики пальників і сопел

Теплова потужність пальників, кВт Вид газу Номінальний тиск газу, Па Діаметр отвору, мм
сопла
напівшвидкої дії 1,7±0,16 природний 1274 1,2
зріджений 2940 0,75
надшвидкої дії 3,3±0,16 природний 1274 1,55
зріджений 2940 0,88
допоміжна 0,95±0,095 природний 1274 0,92
зріджений 2940 0,6

Столи, що поступають в торгівельну мережу, призначені для роботи на природному газі, на що вказує відмітка в «Свідоцтві про приймання» цього Посібника.

 

Технічні дані

 • Кількість пальників столу, шт 4

у тому числі:

надшвидкої дії 1

напівшвидкої дії 2

допоміжного 1

Максимальна одноразово споживана теплова

потужність пальників, кВт 7,65

ККД пальників столу при номінальному тиску газу, % (не менше) 59

Напруга живлення (за наявності електророзпала пальників), В 220

Номінальна споживана потужність електричного розпалу, Вт 2

Габаритні розміри столу вбудовуваного без урахування виступаючих елементів, мм:

— висота 80 (90)

 • ширина 580
 • глибина 500
 • маса, кг не більше 7,5
 • маса столу, який комплектується чавунними решітками, кг 9,5

Маса столу є величиною розрахункової і максимально наближеною до фактичної маси виробу.

Незначні зміни маси нетто/брутто обгрунтовані допустимими відхиленнями в тов- щині тонколистового прокату відповідно до нормативних документів, допустимими від- хиленнями маси упаковки, залежно від атмосферних умов.

Стіл відповідає наступним нормативним документам:
 • Технічному регламенту «Про безпеку апаратів, що працюють на газоподібному паливі»;
 • Технічному регламенту «Про електромагнітну сумісність обладнання»;
 • Технічному регламенту «Про безпеку низьковольтного електричного обладнання». На виріб є декларації (сертифікати) відповідності України і Росії.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Керівництво по експлуатації, шт 1

Стіл вбудований СВ 4 (поверхня варильна), шт 1

Решітка, комплект, шт 1

Скоба для кріплення 4

Гвинт самонарізний, Ø4 мм, шт 4

Профіль ущільнювальний самоклеющийся, м 2,2

Розсікач надшвидкої потужності з кришками, шт 1

Розсікач нормальної потужності з кришкою, шт 2

Вам будет интересно >>  Инструкция монтаж и ТО газовый котел Бобер DLO

Розсікач допоміжної потужності з кришкою, шт 1

Комплект сопел для зрідженого газу, шт 1

УСТРІЙ ВИРОБУ

  2 3

 

  1 8 2

1 — пальник надшвидкої дії; 2 — пальник напівшвидкої дії;

7 3 — пальник допоміжний;

6 4,6 — ручки управління пальником, поз.2; 5 — ручка управління пальником, поз 1; 7 — ручка управління пальником, поз 3;

4 8 — решітка для установки посуду;

9 — стіл.

мал. 5 Устрій столу вбудованного

 

ПОРЯДОК РОБОТИ

Загальні рекомендації

В період користування столом рекомендується:

 • двері кухні тримати закритими;
 • частіше провітрювати кухню;
 • по можливості скорочувати час перебування в безпосередній близькості у працю- ючого столу;
 • користуватися витяжними пристроями;
 • максимально скорочувати кількість осіб, що знаходяться в кухні в період роботи столу .

Включення газових пальників столу

Положення пальників на столі схематично зображене біля кожної ручки управління Символи: — кран закритий, — максимальне полум’я, — мале полум’я.

Залежно від виконання столу вбудованого пальники запалюються різними спосо- бами:

 • ручний розпал

Натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку, відповідну використовува- ному пальнику, встановити її в положення «максимальне полум’я» і піднести до паль- ника запалений сірник.

 • автоматичний електророзпал

Натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку, відповідну використову- ваному пальнику, встановити її в положення «максимальне полум’я», потримати до за- ймання газу і, ослабивши тиск, встановити потрібну величину полум’я.

При згасанні полум’я пальника (з будь-якої причини) необхідно закрити при- стрій налаштування (кран) і зробити спробу повторного запалення не раніше чим через 1 хв.

УВАГА! За відсутності кришки пальника або розсікача забороняється ко- ристуватися электророзпалом!

Використання газових пальників столу

Для ефективного використання пальників столу слід вибирати каструлі слідуючих нижче розмірів: допоміжний пальник — діаметр min 120- max 160 мм, пальник напів- швидкої дії — діаметр min 180 — max 200 мм, пальник над- швидкої дії — діаметр min 240 — max 260 мм. Режим роботи пальників має бути таким, щоб полум’я не виходило за краї каструлі див. мал. 6. Використання каструлей біль- шого діаметру приведе до виходу з ладу пальника столу.

Не використовуйте для приготування каструлі із зігну- тим дном.

 

Мал. 6 Установка каструлі

на решітку столу

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

УВАГА! Перед чищенням або будь-якими операціями по догляду за столом відключить його від електричної мережі.

Періодично перевіряйте стан електрошнура. При виявленні дефектів, його необхід- но замінити, на аналогічний з температурою експлуатації, що допускається, не нижче 105° С. При ушкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, пови- нні проводити виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.

Періодично необхідно перевіряти стан газового шланга. При виявленні дефектів його необхідно замінити на аналогічний. Цю роботу виконує фахівець газової або сер- вісної служби.

Після закінчення терміну гарантії, принаймні, один раз в два роки необхідно проходи- ти технічний огляд представником газового господарства або сервісного центру.

Крани пальників (поверхня пробки) періодично (один раз в три роки) підлягають змащенню фахівцями газової служби, що забезпечує їх нормальну роботу.

Рекомендації по догляду за столом.

Забруднення решітки столу, розсікачів пальників може бути видалено за допомогою речовини для чищення металевих виробів. Вогневі канали розсікачів пальників необ- хідно чистити щіткою.

Застосування миючих засобів, що мають абразивні властивості, не рекомендуєть-

ся.

Можливе безповоротне пошкодження покриття деталей, беспосередньо вступаю-

чих в контакт з полум’ям в процесі експлуатації (кришки пальників, решітка столу).

Не залишайте на емальованих деталях столу пролиті рідини, що містять кислоти

(сік лимона, оцет, виноградний сік та ін.).

Користувач відповідає за бездоганний стан приладу і правильне обслугову- вання. Поломки, викликані недотриманням цієї інструкції, не признаються.

Забороняється очищення столу парою.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

До установки стіл повинен зберігатися в заводській упаковці в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, згідно ГОСТ 15150.

Складання столів в упаковці повинне відбуватися не більше ніж в 10 ярусів по висоті. Доставка столів до місця монтажу здійснюється в упаковці, не більше ніж в 10 яру-

сів по висоті.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Що відбувається Причина Як усунути
1.Не горить, мляво або нерівномірно горить пальник дуже малий тиск в мережі звернутися в газопостачальну службу
у канали пальника потрапив бруд або волога прочистити і просушити пальника
розсікач або кришка встанов- лена з перекосом правильно встановити деталі пальника
засмітилося сопло тонким дротом або голкою прочистити сопло

 

Що відбувається Причина Як усунути
2.Пальник коптить або горить з відривом (про- скоком) полум’я засмітилося сопло деформований розсікач тонким дротом або голкою прочистити сопло замінити розсікач
3. Пальник горить напру- жено, з відривом полум’я дуже великий тиск в мережі правильно встановити деталі пальника звернутися в газопостачальну службу зменшити ручкою подачу газу до стабілізації горіння
4. Не працює все елек- трообладнання плита не приєднана до мережі підключити плиту
обрив шнура живлення * замінити шнур живлення
5. Не працює электророзпал
 • немає іскри
 • є іскра, але не запалює

-немає запалювання газу при працюючому генераторі

іскра з розрядника не б’є в кришку розсікача кришка стоїть з перекосом, немає контакту кришки з розсікачем.

притерти кришку до розсікача відцентрувати)

— очистити кришку від забруднень і просушити її

пошкоджений провод роз- рядника * замінити розрядник
розрядник сильно забруднений або залитий почистити і просушити розрядник
зламаний керамічний корпус розрядника * замінити розрядник
пошкоджений генератор елек- тророзпалу * замінити генератор ел.розпалу
дуже великий тиск в мережі запалювати при меншій подачі газу
Не обертається або клинить газовий кран, від- чувається запах газу. у кран потрапив сторонній предмет, недостатньо змащен- ня в конусній парі газового

крана.

очистити й змазати газовий кран.*крани необхідно змазувати один раз у три роки.*

* Роботу виконує фахівець сервісного центру.

Якщо, незважаючи на рекомендації, проблему не вдалося усунути, звертайте- ся в газову службу за місцем проживання або в сервісний центр.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації столу 3 роки з дня продажу через роздрібну торго- вельну мережу, а за відсутності документу, що підтверджує передачу товару спожива- чеві або за відсутності в керівництві по експлуатації відмітки про продаж — з дня випуску підприємством-виробником.

Гарантійний термін зберігання столу 12 місяців з дня випуску підприємством-ви- робником при дотриманні правил зберігання згідно з цим посібником по експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації столу, встановленого в офісі або іншому місці спільного користування — 3 роки з дня установки, а за відсутності в керівництві по екс- плуатації відмітки про продаж — з дня випуску підприємством- виробником.

Гарантія не поширюється на вироби, що використовуються на підприємствах громад- ського харчування (кафе, ресторанах та ін.) або загального користування (офіси та ін.).

Гарантія не поширюється на вироби, несправності яких викликані транспортними ушкодженнями, неправильною установкою, недбалим використанням (тріщини, подря- пини та ін. механічні ушкодження, що виникли в результаті експлуатації) або поганим доглядом (застосування абразивних, кислотних та ін. засобів, не рекомендованих для чищення емалевого покриття).

Покупець повинен отримати керівництво по експлуатації на виріб з відміткою ма- газину про продаж, перевірити наявність в ньому відривного талона і заповнити його, перевірити комплектність столу і відсутність механічних ушкоджень.

Завод-виробник не приймає претензій на некомплектність і механічні ушкодження столу після його продажу.

Простежте, щоб гарантійний талон був правильно заповнений, не мав виправлень і в ньому були вказані:

 • дата продажу, штамп торговельної організації і підпис продавця
 • наявність штрих-кода
 • дата установки, назва, штамп підприємства-установника і підпис установника

(майстра)

 • тиск газу в мережі
Відсутність відмітки у свідоцтві про установку столу є порушенням вимог по експлуатації цього приладу.

Завод-виробник не несе відповідальність за ушкодження, викликані невідповідністю параметрів живлячих мереж параметрам столу, вказаним в керівництві по експлуатації. Гарантійні зобов’язання не поширюються на столи, що піддалися переробці або переобладнанню і не відповідні конструкторській документації виробника, а так само,

якщо стіл має сліди ремонту, виконаного споживачем або третьою особою.

Завод-виробник залишає за собою право невиконання гарантійних зобов’язань, у разі недотримання правил установки виробу.

Гарантія не діє, якщо видалений, змінений або не розбірливий серійний номер.

Гарантійні зобов’язання не поширюються на столи з ушкодженнями, викликаними стихійними лихами (пожежа, блискавка, повінь і так далі).

Претензії від споживачів приймає безпосередньо завод-виробник — ПрАТ «Грета», який знаходиться за адресою: 84205, Україна, м. Дружківка, Донецькій обл., вул. Чай- ковського, 1, а також сервісні центри.

Сервісні центри (місце розташування і назва див. «Перелік гарантійних сервісних центрів») уповноважені виробником на гарантійний і наступні ремонти, а також техніч- не обслуговування продукції.

Гарантійний ремонт виконується персоналом уповноваженої сервісної служби. Представник сервісної служби, виконуючий ремонт, зобов’язаний заповнити відривний талон (що вилучається) і корінець до нього.

З питань експлуатації та ремонту техніки GRETA ви можете подзвонити на телефон

«гарячої лінії»:

UA Гаряча лінія 0-800-21-00-20, RU Гаряча лінія 8-800-555-18-17.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Якщо Ви хочете замінити старий стіл, його необхідно здати в спеціалізовану органі- зацію, що займається утилізацією.

У разі, якщо стіл буде відправлений на звалище, пам’ятаєте, що потрапивши в дитячі руки, він може привести до нещасного випадку. Приведіть стіл в не- робочий стан: обріжте мережевий шнур, зніміть усі електричні пристрої, яки- ми забезпечений стіл.

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Стіл вбудований CВ 4 (поверхня варильна) відповідає ДСТУ2204-93(ГОСТ10798-93), ГОСТ Р 50696-2006 визнаний придатним для експлуатації. Стіл вбудований CВ 4 (по- верхня варильна) відрегульований на використання природного газу.

Відповідальний за приймання  

штамп ВТК

ЛИСТОК ВІДГУКУ СПОЖИВАЧІВ

СТІЛ ВБУДОВАНИЙ CВ 4 (ПОВЕРХНЯ ВАРИЛЬНА)

Дата пуску в експлуатацію

« » 20 р.

 1. Результат зовнішнього огляду при отриманні стола споживачем  

 

 1. Стан тари  

 

 1. Механічні ушкодження стола в результаті

транспортування  

 

 1. Зауваження до якості виготовлення стола   

 

 1. Інші зауваження  

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Применяемый в быту газ взрывоопасен.
 • При пользовании газовыми приборами соблюдайте правила пожарной без- опасности.
 • Не оставляйте включенную газовый стол без присмотра и не поручайте присмотр за ним малолетним детям.
 • Не сушите белье над газовым столом.
 • Проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах перед зажиганием горелок стола.
 • Не разогревайте на открытом огне лаки, краски и другие предметы бы- товой химии.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с понижен- ными физическими, психическими и умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктиро- ваны об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Это оборудование разработано для использования внутри помещений. Ни при ка- ких обстоятельствах не используйте оборудование на улице.

Стол встраиваемый (далее по тексту «стол») не может использоваться на предпри- ятиях питания (кафе, ресторанах и т. д.)

Стол должен использоваться в домашних условиях для приготовления и разогре- ва пищи в соответствии с данной инструкцией. Использование оборудования не по назначению, а также промышленное использование, использование стола в офисах, предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения, просвещения и т.п. не пред- усмотрено. Производитель не несет ответственности за выход из строя оборудования при нарушении данного пункта инструкции.

Стол должен устанавливаться только квалифицированным персоналом, в соответствии с рекомендациями Производителя и стандартами, действующими на территории Вашей страны. Неправильная установка может принести вред людям, животным или Вашей собственности. В случае неправильной установки Производитель снимает с себя всякую ответственность.

Упаковку стола необходимо снять — элементы упаковки (пластиковые пакеты, ме- таллические скрепки) могут быть потенциально опасны для детей — и выбросить сразу же или убрать в недоступное место.

Убедитесь, что Ваш стол не поврежден и полностью укомплектован. Если у Вас есть сомнения, свяжитесь с продавцом немедленно.

Запрещается использовать стол для обогрева помещения.

В соответствии с общими требованиями Государственной Противопожарной служ- бы запрещается:

 • оставлять работающее оборудование без присмотра;
 • пользоваться неисправным оборудованием;
 • класть на стол легко воспламеняемые предметы (бумагу, тряпки и т.п.);
 • использовать рядом с работающим оборудованием легко воспламеняющиеся жидкости (алкоголь, бензин и т.п.);
 • допускать заливание горелок жидкостью;
 • сушить над столом белье;
 • допускать для присмотра за работающим столом детей.

Запрещается изменение конструкции стола и вмешательство лиц, не уполномочен- ных Производителем на гарантийный ремонт.

При использовании малых кухонных электроприборов рядом со столом, следите, чтобы их питающие кабели не касались горячих частей оборудования.

Перекройте подачу газа, когда уезжаете надолго.

Если стол не используется, проверьте, что ручки управления на панели находятся в положении «» , «0» — закрыто.

Предупреждение:

Никогда не оставляйте включенные газовые горелки пустыми или с неис- пользуемой посудой, так как посуда быстро нагревается, что может повре- дить оборудование.

Использование газового стола требует постоянного при¬тока воздуха. Устанавли- вая стол, строго следуйте инструкциям, изложенным в разделе «Инструкция по уста- новке» настоящего Руководства.

Во время работы стола открывайте форточку для удаления продуктов сгорания.

При появлении в помещении запаха газа, в случае прекращения подачи газа или самопроизвольного погашения горелок, необходимо закрыть общий газовый кран пе- ред столом, а также все краны стола, открыть окна, проветрить помещение. До устра- нения утечек газа не производить никаких операций, связанных с искрообразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.п.

При утечке газа следует немедленно вызвать аварийную службу горгаза или орга- низации, выполняющей аналогичную функцию.

Все работы по устранению утечек газа, нарушению картины горения и т.п. комплек- сно проводятся только специалистами газовых служб.

При отравлении угарным газом, признаками которого являются слабость, голово- кружение, пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, освободить грудную клетку от стесняющей одежды, привести в чувство, уложить и, не давая уснуть, вы- звать врача.

При возникновении нестандартной ситуации отключите стол от сети, обратитесь в газовую службу по месту жительства или позвоните в ближайший сервисный центр.

Если Вы решили, что стол больше не годится для эксплуатации, сделайте его не- пригодным для использования: отключите от сети, обрежьте питающий кабель, сними- те потенциально опасные части (это особенно важно для безопасности детей, которые могут играть с неиспользуемыми или выброшенными приборами).

Важно! Для обеспечения эффективной и безопасной работы оборудования настоятельно рекомендуем:
 • не пользоваться услугами лиц, не уполномоченных производителем;
 • при ремонте требовать использования оригинальных запасных частей;

-самовольно и неправильно подключенный стол встраиваемый (поверх- ность варочная), несоблюдение правил по технике безопасности могут при- вести к отравлению газом, ожогам, пожару;

-внимательно изучите данное Руководство, соблюдайте правила и реко- мендации, приведенные в нем.

Запрещено использование удлинителей и переходников. Длина электрического шнура не должна превышать 1,5м. Производитель не несет ответственности за воз- горания, произошедшие из-за использования тройников и удлинителей, а также со- единительного кабеля, сечение которого не соответствует мощности, потребляемой оборудованием. При установке необходимо проверить соответствие характеристик электрической сети и плиты. Необходимые сведенья содержаться в специальной та- блице на корпусе стола снизу.

Розетка и вилка должны быть одного типа.

Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на Вашем щит- ке перед мойкой или другими операциями по профилактике стола.

Не тяните электрошнур, чтобы вынуть вилку из розетки: это очень опасно. Не пере- жимайте и не натягивайте электрошнур. Периодически проверяйте состояние электро- шнура, для его замены вызывайте специалиста из обслуживающей организации.

Не касайтесь стола, если Ваши руки или ноги мокрые или сырые, не пользуйтесь оборудованием босиком.

Если прикосновение к столу сопровождается действием электрического тока, не- обходимо отключить его от сети до устранения неисправности.

Стол не содержит вредных для здоровья веществ.

Предупреждение по защите окружающей среды

Утилизация отходов

Детали упаковки изделия следует рассортировать (например: дерево, картон, по- липропилен, металлические части) в соответствии с действующими нормами по ути- лизации отходов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Этот раздел содержит инструкции по установке и обслуживанию стола и предна- значен для квалифицированных специалистов по монтажу, устанавливающих стол.

ВНИМАНИЕ! Перед любыми работами по наладке и обслуживанию отключите стол от электрической сети.

Стол встраиваемый следует устанавливать согласно «Правилам безопасности си- стем газоснабжения» и государственных строительных норм.

Стол считается герметичным, если падение давления по мано-вакуумметру за 2

мин. не превышает 40Па, при испытательном давлении 15000 Па.

Для полного сгорания газа приток свежего воздуха в помещении должен состав- лять не менее 2м3/час на один киловатт мощности горелок. Воздух может поступать прямо с улицы через канал диаметром не менее 100см2 или из соседних помещений, оборудованных вентиляционными каналами, выходящими на улицу.

ВНИМАНИЕ! Прибор не следует присоединять к дымоходу. Прибор должен быть установлен в соответствии с указаниями руководства по эксплуата- ции и действующих Правил безопасности в газовом хозяйстве, утвержден- ных Госгортехнадзором России, и Правил технической эксплуатации и тре- бований безопасности в газовом хозяйстве. Следует обратить внимание на меры по вентиляции помещений.

Прибор должен устанавливаться и присоединяться согласно действую- щим правилам и нормам по установке, принятым в Вашей стране.

Использование прибора для приготовления пищи на газе ведет к повышению тем- пературы и влажности в помещении. Поэтому в помещении кухни должна быть хо- рошая вентиляция, для чего необходимо держать открытыми естественные венти- ляционные отверстия или должно быть установлено механическое вентиляционное устройство.

При интенсивном и продолжительном использовании прибора может потребовать- ся дополнительная вентиляция (открывание окна и эффективное проветривание или включение механического вентиляционного устройства).

Установка

 

Крепление стола встраиваемого (поверхности варочной)

18 в рабочей поверхности.

На поверхности рабочего стола необходимо сделать прямоугольное отверстие (см.

рис.1) для встраивания стола, соблюдая указанные размеры.

Прибор укомплектован профилем самоклеющимся, предназначенным для пре- дотвращения попадания жидкости внутрь мебели.

Для наклейки профиля выполняйте приведённые инструкции:

 • Правильно расположите профиль уплотнительный самоклеющийся «А» (рис.3) на горизонтальной поверхности столешницы кухни по периметру вырезанного от- верстия.
 • Постепенно снимая защитный материал с липкой полосы уплотнительного профиля, приклейте его вдоль кромки вырезанного отверстия. Внешняя сторона про- филя должна совпадать с внешним краем встраиваемого стола.
 • Если слева или справа находится стена, минимальное расстояние от неё до сто- ла встраиваемого должно соответствовать значению, указанному на рис. 1.
 • Установка стола встраиваемого в мебели производится с помощью скобы мон- тажной и винтов, входящих в комплектацию в соответствии с рис.4.

Расстояние от решетки стола до вытяжного устройства должно быть 650-700мм рис. 2 (см. инструкцию к вытяжному устройству).

Минимальное расстояние от стола до кухонной мебели, сделанной из легковоспла- меняющихся материалов не менее 800мм.

Минимальное горизонтальное расстояние от вертикальных линий, которые прохо- дят по краям стола до верхней стенки мебели не менее 100мм.

Подсоединение стола к газовой магистрали.

ВНИМАНИЕ!
 • Перед подключением проверьте, соответствие местных условий под- ключения (вид газа и давление газа) настройке прибора.
 • Параметры настройки прибора приведены в свидетельстве о приемке настоящего руководства и в маркировке на табличке, расположенной снизу на корпусе стола.
 • Стол должен подключаться только специалистом, имеющим соответ- ствующие полномочия.
 • Используйте газовые шланги, трубы, прокладки и др. детали, соответ- ствующие национальному стандарту.

Для подключения к газовой магистрали стол имеет резьбу G1/2« . Уплотнительные прокладки не входят в комплект поставки и приобретаются потребителем самостоя- тельно.

Уплотнители могут подключаться только один раз.

Внимание!

Для безопасной работы оборудования убедитесь, что давление газа и на- стройка плиты соответствуют данным, указанным в таблице 1 «Характе- ристики горелок и сопел».

Подсоединение газовым шлангом

Подсоединение газовым шлангом осуществляется с помощью штуцера (не входит в комплект поставки):

Ø 8мм – для сжиженного газа

Ø 13мм — для природного газа

Штуцер присоединить к коллектору плиты с наружной резьбой G1/2« через парони- товую прокладку (не входит в комплект поставки).

После присоединения штуцера, подсоединить к нему газовый шланг.

Аналогично, с помощью штуцера и прокладки, шланг присоединить к газовой магистрали. Проверьте плотность посадки шланга с обеих сторон и зафиксируйте его зажима-  ми. Если хотя бы одно из условий не выполняется, используйте гибкие присоедини-

тельные газовые шланги с накидной гайкой.

Подсоединение гибким присоединительным газовым шлангом с накидной гайкой.

Гибкий присоединительный шланг подсоединяется к тому же выводу с наружной резьбой G1/2« через паронитовую прокладку (не входит в комплект поставки).

Общие требования к газовым шлангам.
 • газовый шланг и дополнительные присоединительные детали должны соответ- ствовать местным стандартам
 • газовый шланг должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены
 • шланг по всей длине не должен касаться частей плиты, температура которых превышает 70°С
 • длина шланга должна быть не более 1500мм
 • шланг не должен быть растянут и перекручен, иметь изгибы и трещины
 • шланг не должен ничем прижиматься и соприкасаться с подвижными деталями и предметами, имеющими острые края
 • шланг по всей длине должен быть доступен для осмотра и контроля состояния
 • после подсоединения удостоверьтесь, что шланг не касается движущихся частей и предметов и не пережат.

Подсоединение стола к электрической сети.

Стол подключается к электрической сети с переменным однофазным током (220V

~ 50Hz) и оборудован сетевым шнуром 2х0,75мм2 с литой контурной вилкой длиной

1,5 метра.

Перед подключением убедитесь в исправности сетевого шнура, розетки.

Розетка должна находиться в легко доступном месте на расстоянии не более 1,5м от стола.

Розетка не должна располагаться над столом.

Никогда не используйте удлинители, переходники, двойные и более розетки, кото- рые могут стать причиной перегрева и возгорания.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

Степень защиты оборудования от влаги IPX1.

Класс II защиты от поражения электрическим током.

Метод проверки стабильной работы горелок

После подсоединения стола убедитесь в том, что горелки работают стабильно. Для этого необходимо зажечь горелки в положение «максимальное пламя» и перевести через 5 сек. в положение «малое пламя», горелка не должна гаснуть. Проскок пламени не допускается. Затем перевести в положение «максимальное пламя». Отрыв пламе- ни не допускается.

Затем объясните потребителю, как работать и управлять столом и вместе с ним изучите инструкцию по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! После подключения к газовой магистрали и электрической сети специалист по монтажу должен проверить работу газовых горелок стола и электрических устройств, заполнить талон установки о подключе- нии газового стола.

После подключения проверьте правильность заполнения установочного талона.

Настройка стола на различные виды газа

ВАЖНО: Эта работа выполняется только специалистом, имеющим необходи- мые полномочия.

Чтобы подготовить варочную поверхность для работы с другим типом газа, не- обходимо заменить сопла горелок стола и отрегулировать работу горелок в режиме

«малое пламя» см. таблицу 1 «Характеристики горелок и сопел»

ВАЖНО: обратите внимание, штуцер для сжиженного газа маркирован циф- рой «8», штуцер для природного газа имеет маркировку «13».

Замена сопел горелок :

а) снять решетку, крышки и рассекатели горелок;

б) с помощью торцевого ключа S7 заменить сопла (входят в комплект по- ставки) в соответствии с таблицей 1 «Характеристики горелок и сопел»

 

Рис. Замена сопла в корпусе горелки

Регулировка минимального пламени горелок стола а) снимите ручки кранов – будьте осторожны, не повредите их; б) снимите решетку стола, крышки и рассекатели горелок;

в) открутите винты крепления корпусов горелок к столу ;

г) снимите стол, отставьте его в сторону;

д) поверните регулировочный винт крана (расположен сбоку, см. рис.) по часовой стрел- ке до упора (для сжиженного газа) или против часовой стрелки (для природного газа);

 

Рис. Кран газовый с винтом малого пламени

е) восстановите все детали стола встраиваемого в обратном порядке;

ж) зажгите горелку стола, установите ручку крана в положение «малое пламя»; з) пламя должно быть малым, но устойчивым, без проскоков;

и) при быстром повороте крана от максимального значения к минимальному, пламя не должно погаснуть.

ВНИМАНИЕ! После подключения нужно проверить герметичность всех со- единений, используя мыльный раствор. Запрещается применять для проверки герметичности открытый огонь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол может работать на природном газе по ГОСТ5542-2014 с номинальным дав- лением 1274Па или сжиженном газе по ДСТУ 4047-2001 с номинальным давлением 2940Па.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Категория прибора по газу II – работа с двумя типами газа Cat.II 2H3B/P по ГОСТ Р 50696-2006.

Стол относится к приборам класса 3 – прибор, встраиваемый в рабочую поверх- ность по ГОСТ Р 50696-2006.

Средний срок службы стола не менее 10 лет от даты производства, при условии его нормальной эксплуатации в бытовых условиях в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо обратиться в сервисный центр или другую уполномоченную организацию для проверки плиты и возможности ее дальнейшей экс- плуатации или замены. В случае невыполнения этих действий возникает вероятность неправильного функционирования изделия. Производитель, продавец и сервисные центры не несут ответственности за дальнейшую безопасность прибора.

Таблица 1 Характеристики горелок и сопел

Тепловая мощность горелок, кВт (номинальная) Вид газа Номиналь- ное давле- ние газа, Па Диаметр отверстия, мм
сопла
полубыстрого действия 1,7±0,16 природный 1274 1,2
сжиженный 2940 0,75
сверхбыстрого действия 3,3±0,16 природный 1274 1,55
сжиженный 2940 0,88
вспомогательная 0,95±0,095 природный 1274 0,92
сжиженный 2940 0,6

Столы, поступающие в торговую сеть, предназначены для работы на природном газе, на что указывает отметка в «Свидетельстве о приемке» настоящего Руководства.

Технические данные:

 • Количество горелок стола, шт 4

в том числе:

сверхбыстрого действия 1

полубыстрого действия 2

вспомогательная 1

Максимальная единовременно потребляемая

тепловая мощность горелок, кВт 7,65

КПД горелок стола при номинальном давлении газа, % (не менее) 59

Напряжение питания (при наличии электророзжига горелок), В 220

Номинальная потребляемая мощность электрического розжига, Вт 2

Габаритные размеры стола встраиваемого без учета выступающих элементов, мм:

— высота 80 (90)

 • ширина 580
 • глубина 500
 • масса, кг (не более) 7,5
 • масса стола, который комплектуется чугунной решеткой, кг 9,5

 

Масса стола является величиной расчетной и максимально приближенной к фак- тической массе изделия.

Незначительные изменения массы нетто/брутто обоснованы допустимыми откло- нениями в толщинах тонколистового проката по соответствующим нормативным доку- ментам, допустимыми отклонениями массы упаковки, в зависимости от атмосферных условий.

Стол соответствует следующим нормативным документам:
 • Техническому регламенту «О безопасности аппаратов, работающих на газообраз- ном топливе»;
 • Техническому регламенту «Об электромагнитной совместимости оборудования»;
 • Техническому регламенту «О безопасности низковольтного электрического обо- рудования».

На изделие имеются декларации (сертификаты) соответствия Украины и России.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Руководство по эксплуатации, шт 1

Стол встраиваемый СВ 4 (поверхность варочная), шт 1

Решётка, комплект, шт 1

Крепёжная скоба, шт 4

Винт самонарезной, Ø4 мм, шт 4

Профиль уплотнительный самоклеющийся, м 2,2

Рассекатель сверхбыстрой мощности с крышками,шт 1

Рассекатель нормальной мощности с крышкой,шт 2

Рассекатель вспомогательной мощности с крышкой, шт 1

Комплект сопел для сжиженного газа 1

  2 3

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

9 1 — горелка сверхбыстрого действия; 2 — горелка полубыстрого действия; 3 — горелка вспомогательная;

7 4,6 — ручки управления горелкой, поз.2;

6 5 — ручка управления горелкой, поз 1;

5 7 — ручка управления горелкой, поз 3; 8 — решётка для установки посуды;

9 — стол.

 

1 8 2

 

Общие рекомендации

Рис. 5 Устройство стола встраиваемого

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ

В период пользования столом рекомендуется:

 • дверь кухни держать закрытой;
 • чаще проветривать кухню;
 • по возможности сокращать время пребывания в непосредственной близости у работающего стола;
 • пользоваться вытяжными устройствами;
 • максимально сокращать количество лиц, находящихся в кухне в период работы стола .
Включение газовых горелок стола

Положение горелок на столе схематично изображено возле каждой ручки управ- ления

Символы: — кран закрыт, — максимальное пламя, — малое пламя.

В зависимости от исполнения стола встраиваемого горелки зажигаются различны- ми способами:

 • ручной розжиг

Нажать и повернуть против часовой стрелки ручку, соответствующую используемой горелке, установить её в положение «максимальное пламя» и поднести к горелке за- жженную спичку.

 • автоматический электророзжиг

Нажать и повернуть против часовой стрелки ручку, соответствующую используемой горелке, установить её в положение «максимальное пламя», подержать до воспламе- нения газа и, ослабив давление, установить нужную величину пламени.

При погасании пламени горелки (по любой причине) необходимо закрыть устройство настройки (кран) и предпринять попытку повторного зажигания не ранее чем через 1 мин.

 

ВНИМАНИЕ! При отсутствии крышки горелки или рассекателя запреща- ется пользоваться электророзжигом!

Использование газовых горелок стола.

Для эффективного использования горелок стола сле- дует выбирать кастрюли перечисленных ниже размеров: горелка вспомогательная — диаметр min 120 — max 160 мм, горелка полубыстрого действия — диаметр min 180 — max 200 мм, горелка сверхбыстрого действия — диаметр min

240 — max 260 мм. Режим работы горелок должен быть таким, чтобы пламя не выходило за края кастрюли см. рис.

 1. Использование кастрюлей большего диаметра приведёт к выходу из строя горелки стола.

Не используйте для приготовления кастрюли с изогну- тым дном.

Рис. 6 Установка кастрюли на решетке

стола

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или любыми операциями по уходу за столом отключите его от электрической сети.

Периодически проверяйте состояние электрошнура. При обнаружении дефектов, его необходимо заменить, на аналогичный с допускаемой температурой эксплуатации не ниже 105° С. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасно- сти, должен проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифици- рованный персонал.

Периодически необходимо проверять состояние газового шланга. При обнаруже- нии дефектов его необходимо заменить на аналогичный. Эту работу выполняет специ- алист газовой или сервисной службы.

После истечения срока гарантии, по крайней мере, один раз в два года необходи- мо проходить технический осмотр представителем газового хозяйства или сервисного центра.

Краны горелок (поверхность пробки) периодически (один раз в три года) подлежат смазке, обеспечивающей их нормальную работу, специалистами газовой службы.

Рекомендации по уходу за столом.

Загрязнение решетки стола, рассекателей горелок может быть удалено с помощью вещества для чистки металлических изделий. Огневые каналы рассекателей горелок необходимо чистить щеткой.

Применение моющих средств, обладающих абразивными свойствами, не рекомен- дуется.

Возможно необратимое повреждение покрытия деталей, непосредственно вступа- ющих в контакт с пламенем в процессе эксплуатации (крышки горелок, решетка стола).

Не оставляйте на эмалированных деталях стола пролитые жидкости, содержащие кислоты (сок лимона, уксус, виноградный сок и др.).

Пользователь отвечает за безупречное состояние прибора и правильное об- служивание. Поломки, вызванные несоблюдением настоящей инструкции, не признаются.

Запрещается очистка стола паром.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

До установки стол должен храниться в заводской упаковке в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатиче- ских условий, согласно ГОСТ 15150.

Складирование столов в упаковке должно производиться не более чем в 10 ярусов по высоте.

Доставка столов к месту монтажа производится в упаковке, не более чем в 10

ярусов по высоте.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Что происходит Причина Как устранить
1.Не горит, вяло или неравномерно горит горелка слишком малое давление в сети обратиться в газоснабжающую службу
в каналы горелки попала грязь или влага прочистить и просушить горелку
рассекатель или крышка установлена с перекосом правильно установить детали горелки
засорилось сопло тонкой проволокой или иголкой про- чистить сопло
2.Горелка коптит или горит с отрывом (про- скоком) пламени. засорилось сопло

деформирован рассекатель

тонкой проволокой или иголкой про- чистить сопло

заменить рассекатель

3. Горелка горит на- пряженно, с отрывом пламени слишком большое давление в сети правильно установить детали горелки обратиться в газоснабжающую службу уменьшить ручкой подачу газа до стаби- лизации горения
4. Не работает все электрооборудование плита не подсоединена к сети подключить плиту
обрыв шнура питания * заменить шнур питания
5. Не работает электро- розжиг

 • нет искры
 • есть искра, но не зажигает

-нет воспламенения газа при работающем генераторе

искра с разрядника не бьет в крышку рассекателя. крышка стоит с перекосом

нет контакта крышки с рассекателем. притереть крышку к рассекателю (от- центровать)

— очистить крышку от загрязнений и просушить ее

поврежден провод разрядника * заменить разрядник
разрядник сильно загрязнен или залит почистить и просушить разрядник
сломан керамический корпус раз- рядника * заменить разрядник
поврежден генератор электророзжига * заменить генератор эл.розжига
слишком большое давление в сети зажигать при меньшей подаче газа
Не вращается или клинит стержень газового крана,

ощутим запах газа.

в кран попало инородное тело, недо- статочно смазки в конусной паре газо-

вого крана.

очистить и смазать газовый кран.*

краны необходимо смазывать один раз в три года.*

* Работу выполняет специалист сервисного центра.

Если, несмотря на рекомендации, проблему не удалось устранить, обращай- тесь в газовую службу по месту жительства или в сервисный центр.

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации стола 3 года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при отсутствии документа, подтверждающего передачу товара потре- бителю или при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже — со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок хранения стола 12 месяцев со дня выпуска предприятием-из- готовителем при соблюдении правил хранения согласно настоящему руководству по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации стола, установленного в офисе или другом месте общего пользования – 3 года со дня установки, а при отсутствии в руководстве по экс- плуатации отметки о продаже — со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия, используемые на предприятиях обще- ственного питания (кафе, ресторанах и др.) или общего пользования (офисы и др.).

Гарантия не распространяется на изделия, неисправности которых вызваны транс- портными повреждениями, неправильной установкой, небрежным обращением (тре- щины, царапины и др. механические повреждения, возникшие в результате эксплу- атации) или плохим уходом (применение абразивных, кислотных и др. средств, не рекомендуемых для чистки эмалевых покрытий).

Покупатель должен получить руководство по эксплуатации на изделие с отметкой магазина о продаже, проверить наличие в нем отрывного талона и заполнить его, про- верить комплектность стола и отсутствие механических повреждений.

Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения стола после его продажи.

Проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен, не имел исправ- лений и в нем были указаны:

 • дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца
 • наличие штрих-кода

-дата установки, название, штамп предприятия-установщика и подпись установщи- ка (мастера)

-давление газа в сети

Отсутствие отметки в свидетельстве об установке стола является нарушени- ем требований по эксплуатации данного прибора.

Завод-изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоот- ветствием параметров питающих сетей параметрам стола, оговоренным в руководстве по эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на столы, подвергшиеся пере- делке или переоборудованию и не соответствующие конструкторской документации изготовителя, а так же если стол имеет следы ремонта, выполненного потребителем или третьим лицом.

Завод-изготовитель оставляет за собой право невыполнения гарантийных обяза- тельств, в случае несоблюдения правил установки изделия.

Гарантия не действует, если удален, изменен или не разборчив серийный номер. Гарантийные обязательства не распространяются на столы с повреждениями, вы-

званными стихийными бедствиями (пожар, молния, наводнение и т.д.).

Претензии от потребителей принимает непосредственно завод-изготовитель — ЧАО

«Грета», который находится по адресу: 84205, Украина, г. Дружковка, Донецкой обл., ул. Чайковского, 1, а также сервисные центры.

Сервисные центры (местоположение и название см. «Перечень гарантийных сер- висных центров») уполномочены изготовителем на гарантийный и последующие ре- монты, а также техническое обслуживание продукции.

Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной служ- бы. Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан заполнить от- рывной талон (который изымается) и корешок к нему.

По вопросам эксплуатации и ремонта техники GRETA вы можете позвонить на те- лефон «горячей линии»:

UA Горячая линия 0-800-21-00-20, RU Горячая линия 8-800-555-18-17.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Если Вы хотите заменить старый стол, его необходимо сдать в специализирован- ную организацию, занимающуюся утилизацией.

В случае, если стол будет отправлен на свалку, помните, что попав в детские руки, он может привести к несчастному случаю. Приведите стол в нерабочее состояние: обрежьте сетевой шнур, снимите все электрические устройства, которыми снабжен стол.

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол встраиваемый СВ4 (поверхность варочная), соответствует ДСТУ2204-93 (ГОСТ 10798-93), ГОСТ Р50696-2006 признан годным для эксплуатации. Стол встра- иваемый СВ4 (поверхность варочная) отрегулирован на использование природного газа.

Ответственный за приемку  

штамп ОТК

ЛИСТОК ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВ4

(ПОВЕРХНОСТЬ ВАРОЧНАЯ)

Дата пуска в эксплуатацию

« » 20 г.

 1. Результат внешнего осмотра при получении стола потребителем

 

 1. Состояние тары  

 

 1. Механические повреждения стола в результате

транспортирования  

 

 1. Замечания по качеству изготовления стола   

 

 1. Прочие замечания  

 

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: