Инструкция по эксплуатации варочной панели Грета Модель СВ-3

 

 

руководство по эксплуатации

СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ

ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

(ПОВЕРХНОСТЬ ВАРОЧНАЯ ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ)

 

®

034-17

 

RU Горячая линия: 8-800-555-18-17 UA Гаряча лінія: 0-800-21-00-20

UA ПрАТ «Грета» (06267) 5-40-56

 

Система керування, у рамках якої була виготовлена дана продукція, сертифікована у відповідності

з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

Система управления, в рамках которой была изготовлена данная продукция, сертифицирована в соответствии

с требованиями ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

Стіл не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах і т.і.) Стол не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т.п.)

СТІЛ ВБУДОВАНИЙ ГАЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ МОД. СВ ГЭ

(ПОВЕРХНЯ ВАРИЛЬНА ГАЗОЕЛЕКТРИЧНА)

Стіл вбудований мод. СВ ГЭ має сертифікат відповідності технічним регламентам Мит- ного Союзу № ТС RU C-UA.СП28.В.00073. Термін дії з 26.02.2015р. по 25.02.2020р. Орган по сертифікації продукції і послуг ТОВ «Тест-С.-Петербург». Адреса: 190103, Росія, м. С.- Петербург, вул. 10-а Червоноармійська, буд.22, літер А.

Стіл вбудований газоелектричний (поверхня варильна) мод. СВ ГЭ має деклара- ції про відповідність , зареєстровані за номером UA.034.D.0076-17; UA.034.D.0077-17, UA.034.D.0078-17 від 03 квітня 2017 року. Декларації дійсні до проведення наступної пе- ревірки 02.04.2020 р.

Декларації видані ООВ «Промтест» № UA.TR.034.Україна, 61023, м.Харків, вул. Весніна, 5. Сертифікат відповідності № UA.TR.034.2190-17. Термін дії з 03.04.2017 р. до 02.04.2020 р. Сертифікат експертизи типу № UA.TR.034.2189-17. Термін дії з 03.04.2017р.

Орган з оцінки відповідності «Промтест» Україна, 61023, м.Харків, вул.Весніна,5.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА! Вживаний в побуті газ вибухонебезпечний.

 • При користуванні газовими приладами дотримуйте правила пожежної безпеки.
 • Не залишайте включений газоелектричний стіл без нагляду і не доручайте на- гляд за ним малолітнім дітям.
 • Не сушіть білизну над газоелектричним столом.
 • Перевіряйте наявність тяги у вентиляційних каналах перед запаленням пальни- ків стола.
 • Не розігрівайте на відкритому вогні лаки, фарби і інші предмети побутової хімії.
 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Готування на конфорці без нагляду обслуговуючого персоналу з використанням масла або жиру може бути небезпечною і послужити причиною по- жежі.
 • НІКОЛИ не намагайтеся загасити вогонь водою. Вимкніть прилад, а потім накрий- те полум’я кришкою або протипожежним покривалом.
 • УВАГА. Процес готування не повинен проходити без нагляду. За короткочасним процесом готування встановлюється безперервне спостереження.
 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Небезпека виникнення пожежі, не зберігайте предмети на ва- рильних поверхнях.
 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Дозволяється користуватися тільки запобіжними пристосу- ваннями конфорки, розробленими виробником цього побутового приладу або зазна- ченими його виробником в інструкції по застосуванню, залежно від обставин, або користуватися запобіжними пристосуваннями, передбаченими на конфорці. Застосу- вання інших пристосувань може викликати нещасні випадки.

 

Це обладнання розроблене для використання усередині приміщень. Ні за яких обставин не використовуйте обладнання на вулиці.

Стіл вбудований газоелектричний (далі по тексту «стіл») не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах і т. д.)

Стіл повинен використовуватися в домашніх умовах для приготування і розігрівання їжі відповідно до цієї інструкції. Використання обладнання не за призначенням, а також про- мислове використання, використання стола в офісах, підприємствах сфери обслуговування, охорони здоров’я, освіти і тому подібне не передбачено. Виробник не несе відповідальності за вихід з ладу обладнання при порушенні цього пункту інструкції.

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фі- зичними, психічними і розумовими здібностями або за відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

Діти повинні знаходитися під наглядом для недопущення гри з приладом.

Цей прилад не призначений для функціонування від зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Стіл повинен встановлюватися тільки кваліфікованим персоналом, відповідно до рекомендацій Виробника і стандартів, діючих на території Вашої країни. Неправильна установка може принести шкоду людям, тваринам або Вашій власності. У разі непра- вильної установки Виробник знімає з себе всяку відповідальність.

Упаковку столу необхідно зняти — елементи упаковки (пластикові пакети, металеві скріп- ки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей — і викинути відразу ж або прибрати в не- доступне місце.

Переконайтеся, що Ваш стіл не пошкоджений і повністю укомплектований. Якщо у вас є сумніви, зв’яжіться з продавцем негайно.

Забороняється використовувати стіл для обігріву приміщення.

Відповідно до загальних вимог Державної Протипожежної служби забороняється:

 • залишати працююче обладнання без нагляду;
 • користуватися несправним обладнанням;
 • класти на стіл легко займисті предмети (папір, ганчірки і тому подібне);
 • використовувати поряд з працюючим обладнанням легко займисті рідини (алкоголь,

бензин і тому подібне);

 • допускати заливку пальників рідиною;
 • сушити над столом білизну;
 • допускати для нагляду за працюючим столом дітей.

Забороняється зміна конструкції столу і втручання осіб, не уповноважених Виробником на гарантійний ремонт.

При використанні малих кухонних електроприладів поряд із столом, стежте, щоб їх жив- лячі кабелі не торкалися гарячих частин обладнання.

Перекрийте подачу газу, коли від’їжджаєте надовго.

Якщо стіл не використовується, перевірте, що ручки управління на панелі знаходяться в положенні «», «0» — закрито.

Попередження:

Ніколи не залишайте включені газові пальники пустими або з невживаним посу- дом, оскільки посуд швидко нагрівається, що може пошкодити обладнання.

Використання газоелектричного столу вимагає постійного притоку повітря. Встановлю- ючи стіл, строго слідкуйте інструкціям, викладеним в розділі «Інструкція по установці» цього Посібника.

Під час роботи столу відкривайте кватирку для видалення продуктів згорання.

При появі в приміщенні запаху газу, у разі припинення подачі газу або мимовільного погашення пальників, необхідно закрити загальний газовий кран перед столом, а також усі крани столу, відкрити вікна, провітрити приміщення. До усунення витоків газу не виконувати ніяких операцій, пов’язаних з іскроутворенням: не палити, не включати освітлення, електро- прилади і тому подібне.

При витоку газу слід негайно викликати аварійну службу міськгазу або організації, що виконує аналогічну функцію.

Усі роботи по усуненню витоків газу, порушенню картини горіння і тому подібне комплек- сно проводяться тільки фахівцями газових служб.

При отруєнні чадним газом, ознаками якого є слабкість, запаморочення, потерпілого необхідно винести на свіже повітря, звільнити грудну клітку від стискаючого одягу, привести до тями, укласти і, не даючи заснути, викликати лікаря.

При виникненні нестандартної ситуації відключить стіл від мережі, зверніться в газову службу за місцем проживання або подзвонить в найближчий сервісний центр.

Якщо Ви вирішили, що стіл більше не годиться для експлуатаціі, зробіть його непридат- ним для використання: відключить від мережі, обріжте живлячий кабель, зніміть потенційно небезпечні частини (це особливо важливо для безпеки дітей, які можуть грати з приладами, що не використовуються або викинуті).

Важливо! Для забезпечення ефективної і безпечної роботи обладнання настійно рекомендуємо:

 • не користуватися послугами осіб, не уповноважених виробником;
 • при ремонті вимагати використання оригінальних запасних частин;
 • самовільно і неправильно підключений стіл вбудований (поверхня варильна), недотримання правил по техніці безпеки можуть привести до отруєння газом, опіків, пожежі;
 • уважно вивчить це Керівництво, дотримуйте правила і рекомендації, приведені в ньому.

Заборонено використання подовжувачів і перехідників. Довжина електричного шнура не повинна перевищувати 1,5м. Виробник не несе відповідальності за займання, що сталися через використання трійників і подовжувачів, а також електричного шнура, переріз якого не відповідає потужності, що споживає обладнання. При установці необхідно перевірити відпо-

відність характеристик електричної мережі і плити. Необхідні відомості містяться в спеціаль- ній таблиці на корпусі стола знизу.

Розетка і вилка мають бути одного типу.

Завжди виймайте вилку з розетки або відключайте електрику на Вашому щитку перед миттям або іншими операціями по профілактиці столу.

Не тягніть електрошнур, щоб вийняти вилку з розетки: це дуже небезпечно.  Не пережимайте і не натягуйте електрошнур. Періодично перевіряйте стан електрошнура, для його заміни викликайте фахівця з обслуговуючої організації.

Стежте за тим, щоб вентиляційні отвори і щілини в задній частині столу не були закриті, інакше виникає небезпека перевищення робочої температури електричної ізоляції і коротко- го замикання.

Не торкайтеся столу, якщо Ваші руки або ноги мокрі або сирі, не користуйтеся облад- нанням босоніж.

Якщо дотик до столу супроводжується дією електричного струму, необхідно відключити його від мережі до усунення несправності.

Забороняється робота стола без заземлення!

Не допускається включення електроконфорки на тривалий час без тепловідводу (без установки на ній посуду).

УВАГА! Якщо поверхня конфорки тріснула, відключіть прилад для запобігання по- разці електричним струмом.

УВАГА! Доступні частини можуть нагріватися під час експлуатації. Не допускайте близько до них дітей.

Стіл не містить шкідливих для здоров`я речовин.

Очищення парою не допускається.

Попередження по захисту довкілля

Утилізація відходів

Деталі упаковки виробу слід розсортувати (наприклад: дерево, картон, поліпропілен, металеві частини) відповідно до діючих норм по утилізації відходів.

 

ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ

Цей розділ містить інструкції по установці і обслуговуванню столу і призначений для кваліфікованих фахівців з монтажу, що встановлюють стіл.

УВАГА! Перед будь-якими роботами по наладці і обслуговуванню відключить стіл від електричної мережі.

Стіл вбудовуваний слід встановлювати згідно з «Правилами безпеки систем газопоста- чання» і державних будівельних норм.

 

Стіл вважається герметичним, якщо падіння тиску по мано-вакуумметру за 2 хв. не пере- вищує 40Па, при випробувальному тиску 15000 Па.

Для повного згорання газу приплив свіжого повітря в приміщенні повинен складати не менше 2м3 / годину на один кіловат потужності пальників. Повітря може поступати прямо з вулиці через канал діаметром не менше 100см2 або з сусідніх приміщень, обладнаних вен- тиляційними каналами, що виходять на вулицю.

УВАГА! Прилад не слід приєднувати до димаря. Прилад має бути встановлений відповідно до вказівок керівництва по експлуатації і діючих Правил безпеки в газо- вому господарстві, затверджених Держміськтехнаглядом Росії, і Правил технічної екс- плуатації і вимог безпеки в газовому господарстві. Слід звернути увагу на заходи по вентиляції приміщень.

Прилад повинен встановлюватися і приєднуватися згідно з діючими правилами і нормами по установці, прийнятими у вашій країні.

Використання приладу для приготування їжі на газі веде до підвищення температури і вологості в приміщенні. Тому в приміщенні кухні має бути хороша вентиляція, для чого необхідно тримати відкритими природні вентиляційні отвори або має бути встановлений механічний вентиляційний пристрій.

При інтенсивному і тривалому використанні приладу може бути потрібна додаткова вен- тиляція (відкриття вікна і ефективне провітрювання або включення механічного вентиляцій- ного пристрою).

Установка

 

Кріплення столу вбудованого газоелектричного

(поверхні варильной газоелектричної) в робочій поверхні.

 

На поверхні робочого столу необхідно зробити прямокутний отвір (див. мал. 1) для вбу- довування столу, дотримуючи вказані розміри.

Прилад укомплектований профілем клейким, призначеним для запобігання попадання рідини всередину меблів. Для наклейки профілю виконуйте наведені інструкції

 • Правильно розташуйте профіль ущільнювальний самоклеющийся «А» (рис.3) на гори- зонтальній поверхні столешниці кухні по периметру вирізаного отвору , та скобу монтажну

«В».

 • Поступово знімаючи захисний матеріал з липкою смуги ущільнювального профілю, приклейте його вздовж кромки вирізаного отвору. Зовнішня сторона профілю повинна збіга- тися з зовнішнім краєм вбудованого столу.

Вставте робочу поверхню в підготовлений в меблях отвір.

 • Якщо ліворуч або праворуч знаходиться стіна, мінімальна відстань від неї до столу вбудовуваного повинна відповідати значенню, вказаному на мал. 1.
 • Установка столу вбудовуваного в меблях виконується за допомогою скоби монтажної і гвинтів, що входять в комплектацію відповідно до мал. 4.

 

Відстань від решітки столу до витяжного пристрою має бути 650-700мм мал.2 (див. ін- струкцію до витяжного пристрою).

Мінімальна відстань від столу до кухонних меблів, зроблених з легкозаймистих матері- алів не менше 800мм.

Мінімальна горизонтальна відстань від вертикальних ліній, які проходять по краях столу до верхньої стінки меблів не менше 100мм.

Під’єднування столу до газової магістралі

УВАГА!

 • Перед підключенням перевірте, відповідність місцевих умов підключення (вид газу і тиск газу) налаштуванню приладу.
 • Параметри налаштування приладу приведені у свідоцтві про приймання цього посібника і в маркіровці на табличці, розташованій знизу на корпусі столу.
 • Стіл повинен підключатися тільки фахівцем, що має відповідні повноваження.
 • Використовуйте газові шланги, труби, прокладки та ін. деталі, відповідні націо- нальному стандарту.

Для підключення до газової магістралі стіл має різьблення G1/2` . Прокладки для ущіль- нення не входять в комплект постачання і отримуються споживачем самостійно.

Ущільнювачі можуть підключатися тільки один раз.

Увага!

Для безпечної роботи обладнання переконайтеся, що тиск газу і налаштування столу відповідають даним, вказаним в таблиці 1 «Характеристики пальників і со- пел».

Під’єднування газовим шлангом

Під’єднування газовим шлангом здійснюється за допомогою штуцера (не входить в комплект постачання):

Ø 8мм — для зрідженого газу

Ø 13мм — для природного газу

Штуцер приєднати до колектора плити із зовнішнім різьбленням G1/2« через паронитову прокладку (не входить в комплект постачання).

Після приєднання штуцера, під’єднати до нього газовий шланг.

Аналогічно, за допомогою штуцера і прокладки, шланг приєднати до газової магістралі.

Перевірте щільність посадки шланга з обох боків і зафіксуйте його затисками. Якщо хоч би одна з умов не виконується, використовуйте гнучкі приєднувальні газові шланги з на- кидною гайкою.

Під’єднування гнучким приєднувальним газовим шлангом з накид- ною гайкою

Гнучкий приєднувальний шланг під’єднується до того ж виводу із зовнішнім різьбленням

G1/2« через паронитову прокладку (не входить в комплект постачання).

Загальні вимоги до газових шлангів

 • газовий шланг і додаткові приєднувальні деталі повинні відповідати місцевим стандартам;
 • газовий шланг повинен мати сертифікат відповідності і документ, що вказує дату ви- готовлення, термін служби і заміни;
 • шланг по усій довжині не повинен торкатися частин плити, температура яких переви- щує 70°С;
 • довжина шланга має бути не більш 1500мм;
 • шланг не має бути розтягнутий і перекручений, мати вигини і тріщини;
 • шланг не повинен нічим притискатися і стикатися з рухливими деталями і предметами, що мають гострі края;
 • шланг по усій довжині має бути доступний для огляду і контролю стану;
 • після під’єднування упевніться, що шланг не торкається рухомих частин та предметів і не пережатий.

Жорстке під’єднування

Газова труба під’єднується до виводу із зовнішнім різьбленням G1/2« за допомогою до- даткових деталей, відповідних національним стандартам. Повна довжина труби не повинна перевищувати 1500мм.

ВАЖЛИВО! Після підключення треба перевірити герметичність усіх з’єднань, використовуючи мильний розчин. Забороняється застосовувати для перевірки герметичності відкритий вогонь.

Під’єднування столу до електричної мережі

Забороняється робота столу без заземлення!

Стіл підключається до електричної мережі зі змінним однофазним струмом (220V ~ 50Hz) і обладнаний мережевим шнуром 3х1,0мм2 з литою контурною вилкою довжиною 1,5 метра.

Перед підключенням переконайтеся в справності мережевого шнура, розетки.

Розетка повинна знаходитися в легко доступному місці на відстані не більш 1,5м від столу. Розетка не повинна розташовуватися над столом.

Ніколи не використовуйте подовжувачі, перехідники, подвійні і більш розетки, які можуть стати причиною перегрівання і займання.

Виробник не несе відповідальності за збиток здоров’ю і власності, якщо він викликаний недотриманням вказаних норм установки.

Ступінь захисту обладнання від вологи IPX1.

Клас I захисту від поразки електричним струмом.

Метод перевірки стабільної роботи пальників

Після під’єднування столу переконайтеся в тому, що пальники працюють стабільно. Для цього необхідно запалити пальники в положенні «максимальне полум’я» і перевести через 5 сек. в положення «мале полум’я», пальник не повинен гаснути. Проскок полум’я не до- пускається. Потім перевести в положення «максимальне полум’я». Відрив полум’я не до- пускається.

Поясніть споживачеві, як працювати і управляти столом і разом з ним вивчить інструкцію з експлуатації.

УВАГА! Після підключення до газової магістралі і електричної мережі фахівець з монтажу повинен перевірити роботу газових пальників столу і електричних при- строїв, заповнити талон установки про підключення газового столу.

Після підключення перевірте правильність заповнення установочного талона.

Налаштування столу на різні види газу.

ВАЖЛИВО: Ця робота виконується тільки фахівцем, що має необхідні повнова- ження.

Щоб підготувати стіл для роботи з іншим типом газу, необхідно замінити сопла пальни- ків відрегулювати роботу пальників в режимі «мале полум’я» див. таблицю 1 «Характерис- тики пальників і сопел».

ВАЖЛИВО: зверніть увагу, штуцер для зрідженого газу маркірований цифрою «8»,

штуцер для природного газу має маркування «13».

Заміна сопел пальників:

а) зняти решітку , кришки і розсікачі пальників;

б) за допомогою торцевого ключа S7 замінити сопла (входять в комплект постачання) відповідно до таблиці 1 «Характеристики пальників і сопел»

 

Мал. Заміна сопла в корпусi пальника.

Регулювання мінімального полум’я пальників столу:

а) зніміть ручки кранів — будьте обережні, щоб не пошкодити їх; б) зніміть решітку столу, кришки і розсікачі пальників;

в) відкрутіть гвинти кріплення корпусів пальників до столу;

 • Знизу відкрутіть 2 самонарізних гвинта кріплення конфорки столу;
 • Підніміть стіл і посуньте його в сторону наскільки дозволяють дроти, що з’єднують конфорку столу;

г) поверніть регулювальний гвинт крана (розташований збоку, див. рис.) за годиннико- вою стрілкою до упору (для зрідженого газу) або проти годинникової стрілки (для природ- ного газу);

 

Мал. Кран газовий з гвинтом малого полум’я

д) відновити усі деталі столу в зворотньому порядку;

е) запалити пальник, встановити ручку в положення «мале полум’я»; ж) полум’я має бути малим, але стійким, без проскоків;

з) при швидкому повороті крану від максимального значення до мінімального, полум’я не повинне згаснути;

УВАГА! Після підключення треба перевірити герметичність усіх з’єднань, викорис- товуючи мильний розчин. Забороняється застосовувати для перевірки герметичності відкритий вогонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стіл може працювати на природному газі по ГОСТ5542-2014 з номінальним тиском

1274Па, або зрідженому газі по ДСТУ 4047-2001 з номінальним тиском 2940Па.

Вид кліматичного виконання УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Категорія приладу по газу II — робота з двома типами газу Cat.II 2H3B/P по ГОСТ Р

50696-2006.

Стіл відноситься до приладів класу 3 — прилад, що вбудовується в робочу поверхню по ГОСТ Р 50696-2006.

Середній термін служби стола не менше 10 років від дати виробництва, за умов його нормальної експлуатації в побутових умовах відповідно до вимог керівництва по експлуа- тації.

Після закінчення терміну служби необхідно звернутися в сервісний центр або іншу упо- вноважену організацію для перевірки плити і можливості її подальшої експлуатації або за- міни. У разі невиконання цих дій виникає вірогідність неправильного функціонування виробу. Виробник, продавець і сервісні центри не несуть відповідальності за подальшу безпеку при- ладу.

Таблиця 1. Характеристики пальників і сопел

Теплова потужність пальників, кВт Вид газу Номінальний тиск газу, Па Діаметр отвору, мм
сопла
напівшвидкої дії 1,7±0,16 природний 1274 1,2
зріджений 2940 0,75
швидкої дії 2,25±0,16 природний 1274 1,4
зріджений 2940 0,85
допоміжна 0,95±0,095 природний 1274 0,92
зріджений 2940 0,6

Столи, що поступають в торгівельну мережу, призначені для роботи на природному газі, на що вказує відмітка в «Свідоцтві про приймання» цього Посібника.

Технічні дані

Кількість пальників столу, шт 4

у                                                 тому                                                  числі: газових 3

швидкої дії 1

напівшвидкої дії 1

допоміжного 1

Максимальна одноразово споживана теплова

потужність пальників, кВт 4,9

електричних 1

ККД газових пальників столу при номінальному тиску газу, %

(не менше) 59

Номінальна потужність електричної конфорки столу, кВт 1

Напруга живлення, В 220

Номінальна споживана потужність електричного розпалу, Вт 2

Габаритні розміри столу вбудованого без урахування виступаючих елементів, мм:

— висота 80 (90)

 • ширина 580
 • глибина 500
 • маса, кг (не більш) 8,5

Маса столу є величиною розрахункової і максимально наближеною до фактичної маси виробу.

Незначні зміни маси нетто/брутто обгрунтовані допустимими відхиленнями в товщині тонколистового прокату відповідно до нормативних документів, допустимими відхиленнями маси упаковки, залежно від атмосферних умов.

Стіл вбудований газоелектричний відповідає наступним нормативним документам:

 • Технічному регламенту «Про безпеку апаратів, що працюють на газоподібному паливі»;
 • Технічному регламенту «Про електромагнітну сумісність обладнання»;
 • Технічному регламенту «Про безпеку низьковольтного електричного обладнання». На виріб є декларації (сертифікати) відповідності України і Росії.
Вам будет интересно >>  Инструкция для Electrolux EKK95490MW

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Керівництво по експлуатації, шт 1

Стіл вбудований газоелектричний СВ ГЭ

(поверхня варильна газоелектрична), шт 1

Решітка, комплект 1

Скоба для кріплення, шт 4

Гвинт самонарізний, Ø 4 мм, шт 4

Профіль ущільнювальний самоклеющийся, м 2,2

Розсікач підвищеної потужності з кришкою, шт 1

Розсікач нормальної потужності з кришкою, шт 1

Розсікач допоміжної потужності з кришкою, шт 1

Комплект сопел для зрідженого газу, шт 1

УСТРІЙ ВИРОБУ

  2 1 9
 1. — пальник швидкої дії;
 2. — конфорка електрична;

2а — пальник напівшвидкої дії

7

6

5

4

10

  3 8 2а

 1. — пальник допоміжний; 4 — ручка управління електричною конфоркою;

5 — ручка управління пальником, поз 2а; 6 — ручка управління пальником, поз. 3; 7 — ручка управління пальником, поз. 1; 8 — решітка для установки посуду;

 1. — стіл;
 2. — контрольна лампочка.

 

Мал. 5 Устрій столу вбудованого газоелектричного

ПОРЯДОК РОБОТИ

Загальні рекомендації

В період користування столом рекомендується:

 • двері кухні тримати закритими;
 • частіше провітрювати кухню;
 • по можливості скорочувати час перебування в безпосередній близькості у працюючого столу;
 • користуватися витяжними пристроями;
 • максимально скорочувати кількість осіб, що знаходяться в кухні в період роботи столу .

Включення газових пальників столу

Положення пальників на столі схематично зображене біля кожної ручки управління.

Символи: — кран закритий, — максимальне полум’я, — мале полум’я.

Залежно від виконання столу вбудованого пальники запалюються різними способами:

 • ручний розпал

Натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку, відповідну використовуваному пальнику, встановити її в положення «максимальне полум’я» і піднести до пальника запа- лений сірник.

 • автоматичний електророзпал

Натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку, відповідну використовуваному пальнику, встановити її в положення «максимальне полум’я», потримати до займання газу і, ослабивши тиск, встановити потрібну величину полум’я.

При згасанні полум’я пальника (з будь-якої причини) необхідно закрити пристрій на- лаштування (кран) і зробити спробу повторного запалення не раніше чим через 1 хв.

УВАГА! За відсутності кришки пальника або розсікача забороняється користу- ватися електророзпалом!

Включення конфорки столу електричної

Положення конфорки на столі схематично зображене біля відповідної ручки — поз.4 мал. 5.

Обертаючи ручку проти годинникової стрілки можна вибрати наступні функції: 0 — конфор- ка вимкнена; з 1 по 6 — включення конфорки від мінімальної до максимальної потужності.

При включенні на будь-якій ступіні потужності конфорки столу спалахує контрольна лам- почка поз. 10, мал. 5.

Контрольна лампочка горить упродовж усієї роботи конфорки.

Використання газових пальників столу

Для ефективного використання пальників столу слід ви- бирати каструлі слідуючих нижче розмірів: допоміжний паль- ник – діаметр min 120 — маx 160 мм, пальник напівшвидкої дії — діаметр min 180 — max 200 мм, пальник швидкої дії — діа- метр min 220 — max 240 мм. Режим роботи пальників має бути

таким, щоб полум’я не виходило за краї каструлі див. мал. 2. Мал. 6 Установка каструлі

Використання каструлей більшого діаметру приведе до ви- ходу з ладу пальника столу.

Не використовуйте для приготування каструлі із зігнутим дном.

на решітку столу

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

УВАГА! Перед чищенням або будь-якими операціями по догляду за столом від- ключить його від електричної мережі.

Періодично перевіряйте стан електрошнура. При виявленні дефектів, його необхідно замінити, на аналогічний з температурою експлуатації, що допускається, не нижче 105° С. При ушкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинні проводити виготівник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.

Періодично необхідно перевіряти стан газового шланга. При виявленні дефектів його не- обхідно замінити на аналогічний. Цю роботу виконує фахівець газової або сервісної служби.

Після закінчення терміну гарантії, принаймні, один раз в два роки необхідно проходити технічний огляд представником газового господарства або сервісного центру.

Крани пальників (поверхня пробки) періодично (один раз в три роки) підлягають зма- щенню, що забезпечує їх нормальну роботу, фахівцями газової служби.

Рекомендації по догляду за столом

Забруднення решітки столу, розсікачів пальників може бути видалено за допомогою речовини для чищення металевих виробів. Вогневі канали розсікачів пальників необхідно чистити щіткою.

Застосування миючих засобів, що мають абразивні властивості, не рекомендується.

Можливе безповоротне пошкодження покриття деталей, беспосередньо вступаючих в контакт з полум’ям в процесі експлуатації (кришки пальників, решітка столу).

Не залишайте на емальованих деталях столу пролиті рідини, що містять кислоти (сік лимона, оцет, виноградний сік та ін.).

Користувач відповідає за бездоганний стан приладу і правильне обслуговування.

Поломки, викликані недотриманням цієї інструкції, не признаються.

Забороняється очищення столу парою.

ПРАВИЛА  ЗБЕРІГАННЯ  ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

До установки стіл повинен зберігатися в заводській упаковці в закритих або інших приміщен- нях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, згідно ГОСТ 15150.

Складання столів в упаковці повинне відбуватися не більше ніж в 10 ярусів по висоті. Доставка столів до місця монтажу здійснюється в упаковці, не більше ніж в 10 ярусів по висоті.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Що відбувається Причина Як усунути
Не горить, мляво або нерівномірно горить пальник занадто малий тиск у мережі звернутися в газопостачальну службу
у канали пальника потрапив бруд або волога прочистити й просушити пальник
розсікач або кришка встановлена з перекосом правильно встановити деталі пальника
засмітилося сопло тонким дротом або голкою прочистити сопло
Пальник коптить або горить із відривом (проскоком) полум’я. засмітилося сопло деформований розсікач тонким дротом або голкою прочистити сопло замінити розсікач
Пальник горить напружено, з відривом полум’я занадто великий тиск у мережі правильно встановити деталі пальника звернутися в газопостачальну службу

зменшити ручкою подачу газу до стабілізації горіння

Не працює все електрообладнання плита не приєднана до мережі підключити плиту
обрив шнура живлення * замінити шнур живлення
Не працює електророзпал

 • немає іскри
 • є іскра, але не запалює
 • немає запалення газу при працюючому генераторі
іскра з розрядника не б’є в кришку розсікача кришка стоїть з перекосом

немає контакту кришки з розсікачем. притерти кришку до розсікача (відцентрувати)

— очистити кришку від забруднень і просушити її

ушкоджено провод розрядника * замінити розрядник
розрядник сильно забруднений або залитий почистити й просушити розрядник
зламаний керамічний корпус розрядника * замінити розрядник
ушкоджений генератор електророзпалу * замінити генератор ел. розжпалу
занадто великий тиск у мережі запалювати при меншій подачі газу
Не обертається або клинить газовий кран, відчувається запах газу. у кран потрапив сторонній предмет,

недостатньо змащення в конусній парі газового крана.

очистити й змазати газовий кран*

крани необхідно змазувати один раз у три роки*

* Роботу виконує представник сервісного центру

Якщо, незважаючи на рекомендації, проблему не вдалося усунути, звертайтеся в газову службу за місцем проживання або в сервісний центр.

 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації столу 3 роки з дня продажу через роздрібну торговельну мережу, а за відсутності документу, що підтверджує передачу товару споживачеві або за відсутності в керівництві по експлуатації відмітки про продаж — з дня випуску підприємством- виробником.

Гарантійний термін зберігання столу 12 місяців з дня випуску підприємством-виробником при дотриманні правил зберігання згідно з цим посібником по експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації столу, встановленого в офісі або іншому місці спільного користування — 3 роки з дня установки, а за відсутності в керівництві по експлуатації відмітки про продаж — з дня випуску підприємством- виробником.

Гарантія не поширюється на вироби, що використовуються на підприємствах громад- ського харчування (кафе, ресторанах та ін.) або загального користування (офіси та ін.).

Гарантія не поширюється на вироби, несправності яких викликані транспортними ушко- дженнями, неправильною установкою, недбалим використанням (тріщини, подряпини та ін. механічні ушкодження, що виникли в результаті експлуатації) або поганим доглядом (засто- сування абразивних, кислотних та ін. засобів, не рекомендованих для чищення емалевого покриття).

Покупець повинен отримати керівництво по експлуатації на виріб з відміткою магазину про продаж, перевірити наявність в ньому відривного талона і заповнити його, перевірити комплектність столу і відсутність механічних ушкоджень.

Завод-виробник не приймає претензій на некомплектність і механічні ушкодження столу після його продажу.

Простежте, щоб гарантійний талон був правильно заповнений, не мав виправлень і в ньому були вказані:

 • дата продажу, штамп торговельної організації і підпис продавця
 • наявність штрих-кода
 • дата установки, назва, штамп підприємства-установника і підпис установника (майстра)
 • тиск газу в мережі

Відсутність відмітки у свідоцтві про установку столу є порушенням вимог по екс- плуатації цього приладу.

Завод-виробник не несе відповідальність за ушкодження, викликані невідповідністю па- раметрів живлячих мереж параметрам столу, вказаним в керівництві по експлуатації.

Гарантійні зобов’язання не поширюються на столи, що піддалися переробці або переоб- ладнанню і не відповідні конструкторській документації виробника, а так само, якщо стіл має сліди ремонту, виконаного споживачем або третьою особою.

Завод-виробник залишає за собою право невиконання гарантійних зобов’язань, у разі недотримання правил установки виробу.

Гарантія не діє, якщо видалений, змінений або не розбірливий серійний номер. Гарантійні зобов’язання не поширюються на столи з ушкодженнями, викликаними стихій-

ними лихами (пожежа, блискавка, повінь і так далі).

Претензії від споживачів приймає безпосередньо завод-виробник — ПрАТ «Грета», який знаходиться за адресою: 84205, Україна, м. Дружківка, Донецькій обл., вул. Чайковського, 1, а також сервісні центри.

Сервісні центри (місце розташування і назва див. «Перелік гарантійних сервісних цен- трів») уповноважені виробником на гарантійний і наступні ремонти, а також технічне обслу- говування продукції.

Гарантійний ремонт виконується персоналом уповноваженої сервісної служби. Пред- ставник сервісної служби, виконуючий ремонт, зобов’язаний заповнити відривний талон (що вилучається) і корінець до нього.

З питань експлуатації та ремонту техніки GRETA ви можете подзвонити на телефон

«гарячої лінії»:

UA Гаряча лінія 0-800-21-00-20, RU Гаряча лінія 8-800-555-18-17.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Якщо Ви хочете замінити старий стіл, його необхідно здати в спеціалізовану організацію, що займається утилізацією.

У разі, якщо стіл буде відправлений на звалище, пам’ятаєте, що потрапивши в дитячі руки, він може привести до нещасного випадку. Приведіть стіл в неробочий стан: обріжте мережевий шнур, зніміть усі електричні пристрої, якими забезпече- ний стіл.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Стіл вбудований газоелектричний (поверхня варильна газоелектрична) відповідає ТУ У 29.7-00153488-001:2005, визнаний придат- ним для експлуатації. Стіл вбудований газое- лектричний відрегульовано на використання природного газу.

 

Відповідальний за приймання  

штамп ВТК

ЛИСТОК ВІДГУКУ СПОЖИВАЧІВ

СТІЛ ВБУДОВАНИЙ ГАЗО- ЕЛЕКТРИЧНИЙ мод. СВ ГЭ

(поверхня варильна газоелектрична)

Дата пуску в експлуатацію

« » 20 р.

 1. Результат зовнішнього огляду при отриманні стола споживачем

 

 1. Стан тари  

 

 1. Механічні ушкодження стола в результаті транспортування  

 

 1. Зауваження до якості виготовлення стола   

 

 1. Інші зауваження  

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Применяемый в быту газ взрывоопасен.

 • При пользовании газовыми приборами соблюдайте правила пожарной безопас- ности.
 • Не оставляйте включенный газоэлектрический стол без присмотра и не поручай- те присмотр за ним малолетним детям.
 • Не сушите белье над столом.
 • Проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах перед зажиганием горелок стола.
 • Не разогревайте на открытом огне лаки, краски и другие предметы бытовой химии.
 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Готовка на конфорке без надзора обслуживающего персо- нала с использованием масла или жира может быть опасной и послужить причиной пожара.
 • НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой. Отключите прибор, а затем на- кройте пламя крышкой или противопожарным покрывалом.
 • ВНИМАНИЕ. Процесс готовки не должен проходить без надзора. За кратковре- менным процессом готовки устанавливается непрерывное наблюдение.
 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность возникновения пожара, не храните предметы на варочных поверхностях.
 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Разрешается пользоваться только предохранительными приспособлениями конфорки, разработанными производителем этого бытового при- бора или указанными его производителем в инструкции по применению, в зависи- мости от обстоятельств, или пользоваться предохранительными приспособлени- ями, предусмотренными на конфорке. Применение других приспособлений может вызвать несчастные случаи.

 

Это оборудование разработано для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте оборудование на улице.

Стол встраиваемый газоэлектрический (далее по тексту «стол») не может использовать- ся на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т. д.)

Стол должен использоваться в домашних условиях для приготовления и разогрева пищи в соответствии с данной инструкцией. Использование оборудования не по назначе- нию, а также промышленное использование, использование стола в офисах, предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения, просвещения и т.п. не предусмотрено. Произво- дитель не несет ответственности за выход из строя оборудования при нарушении данного пункта инструкции.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими и умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использо- вании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Этот прибор не предназначен для функционирования от внешнего таймера или отдель- ной системы дистанционного управления.

Стол должен устанавливаться только квалифицированным персоналом, в соот- ветствии с рекомендациями Производителя и стандартами, действующими на терри- тории Вашей страны. Неправильная установка может принести вред людям, живот- ным или Вашей собственности. В случае неправильной установки Производитель снимает с себя всякую ответственность.

Упаковку стола необходимо снять — элементы упаковки (пластиковые пакеты, металли- ческие скрепки) могут быть потенциально опасны для детей — и выбросить сразу же или убрать в недоступное место.

Убедитесь, что Ваш стол не поврежден и полностью укомплектован. Если у Вас есть сомнения, свяжитесь с продавцом немедленно.

Запрещается использовать стол для обогрева помещения.

В соответствии с общими требованиями Государственной Противопожарной службы запрещается:

 • оставлять работающее оборудование без присмотра;
 • пользоваться неисправным оборудованием;
 • класть на стол легко воспламеняемые предметы (бумагу, тряпки и т.п.);
 • использовать рядом с работающим оборудованием легко воспламеняющиеся жидко- сти (алкоголь, бензин и т.п.);
 • допускать заливание горелок жидкостью;
 • сушить над столом белье;
 • допускать для присмотра за работающим столом детей.

Запрещается изменение конструкции стола и вмешательство лиц, не уполномоченных Производителем на гарантийный ремонт.

При использовании малых кухонных электроприборов рядом со столом, следите, чтобы их питающие кабели не касались горячих частей оборудования.

Перекройте подачу газа, когда уезжаете надолго.

Если стол не используется, проверьте, что ручки управления на панели находятся в по- ложении « », «0» — закрыто.

Предупреждение:

Никогда не оставляйте включенные газовые горелки пустыми или с неисполь- зуемой посудой, так как посуда быстро нагревается, что может повредить обо- рудование.

Использование газоэлектрического стола требует постоянного притока воздуха. Уста- навливая стол, строго следуйте инструкциям, изложенным в разделе «Инструкция по уста- новке» настоящего Руководства.

Во время работы стола открывайте форточку для удаления продуктов сгорания.

При появлении в помещении запаха газа, в случае прекращения подачи газа или само- произвольного погашения горелок, необходимо закрыть общий газовый кран перед столом, а также все краны стола, открыть окна, проветрить помещение. До устранения утечек газа не производить никаких операций, связанных с искрообразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.п.

При утечке газа следует немедленно вызвать аварийную службу горгаза или организа- ции, выполняющей аналогичную функцию.

Все работы по устранению утечек газа, нарушению картины горения и т.п. комплексно проводятся только специалистами газовых служб.

При отравлении угарным газом, признаками которого являются слабость, головокруже- ние, пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, освободить грудную клетку от стесняющей одежды, привести в чувство, уложить и, не давая уснуть, вызвать врача.

При возникновении нестандартной ситуации отключите стол от сети, обратитесь в газо- вую службу по месту жительства или позвоните в ближайший сервисный центр.

Если Вы решили, что стол больше не годится для эксплуатации, сделайте его непри- годным для использования: отключите от сети, обрежьте питающий кабель, снимите потен- циально опасные части (это особенно важно для безопасности детей, которые могут играть с неиспользуемыми или выброшенными приборами).

Важно! Для обеспечения эффективной и безопасной работы оборудования на- стоятельно рекомендуем:

 • не пользоваться услугами лиц, не уполномоченных производителем;
 • при ремонте требовать использования оригинальных запасных частей;
 • самовольно и неправильно подключенный стол встраиваемый (поверхность варочная), несоблюдение правил по технике безопасности могут привести к от- равлению газом, ожогам, пожару;
 • внимательно изучите данное Руководство, соблюдайте правила и рекоменда- ции, приведенные в нем.

Запрещено использование удлинителей и переходников. Длина электрического шну- ра не должна превышать 1,5 м. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования тройников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует мощности, потребляемой оборудованием. При установке необходимо проверить соответствие характеристик электрической сети и плиты. Необходимые сведенья содержаться в специальной таблице на передней стенке плиты.

Розетка и вилка должны быть одного типа.

Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на Вашем щитке перед мойкой или другими операциями по профилактике стола.

Не тяните провод, чтобы вынуть вилку из розетки: это очень опасно. Не пережимайте и не натягивайте сетевой кабель. Периодически проверяйте состояние электрошнура, для его замены вызывайте специалиста из обслуживающей организации.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия и щели в задней части стола не были закрыты, в противном случае возникает опасность превышения рабочей температуры элек- трической изоляции и короткого замыкания.

Не касайтесь стола, если Ваши руки или ноги мокрые или сырые, не пользуйтесь обо- рудованием босиком.

Если прикосновение к столу сопровождается действием электрического тока, необходи- мо отключить его от сети до устранения неисправности.

Запрещается работа стола без заземления!

Не допускается включение электроконфорки на длительное время без теплоотвода (без установки на ней посуды).

ВНИМАНИЕ! Если поверхность конфорки треснула, отключите прибор для пре- дотвращения поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Доступные части могут нагреваться во время эксплуатации. Не до- пускайте близко к ним детей.

Стол не содержит вредных для здоровья веществ. Очистка паром не допускается.

Предупреждение по защите окружающей среды

Утилизация отходов

Детали упаковки изделия следует рассортировать (например: дерево, картон, полипропи- лен, металлические части) в соответствии с действующими нормами по утилизации отходов.

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Этот раздел содержит инструкции по установке и обслуживанию стола и предназначен для квалифицированных специалистов по монтажу, устанавливающих стол.

ВНИМАНИЕ! Перед любыми работами по наладке и обслуживанию отключите стол от электрической сети.

Стол встраиваемый следует устанавливать согласно «Правилам безопасности систем газоснабжения» и государственных строительных норм.

Стол считается герметичным, если падение давления по мано-вакуумметру за 2 мин. не превышает 40 Па, при испытательном давлении 15000 Па.

Для полного сгорания газа приток свежего воздуха в помещении должен составлять не менее 2м3/ час на один киловатт мощности горелок. Воздух может поступать прямо с улицы через канал диаметром не менее 100 см2 или из соседних помещений, оборудованных вен- тиляционными каналами, выходящими на улицу.

ВНИМАНИЕ! Прибор не следует присоединять к дымоходу. Прибор должен быть установлен в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации и действующих Правил безопасности в газовом хозяйстве, утвержденных Госгор- технадзором России, и Правил технической эксплуатации и требований безопас- ности в газовом хозяйстве. Следует обратить внимание на меры по вентиляции помещений.

Прибор должен устанавливаться и присоединяться согласно действующим пра- вилам и нормам по установке, принятым в вашей стране.

Использование прибора для приготовления пищи на газе ведет к повышению темпера- туры и влажности в помещении. Поэтому в помещении кухни должна быть хорошая венти- ляция, для чего необходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или должно быть установлено механическое вентиляционное устройство.

При интенсивном и продолжительном использовании прибора может потребоваться до- полнительная вентиляция (открывание окна и эффективное проветривание или включение механического вентиляционного устройства).

Установка

 

Крепление стола встраиваемого газоэлектрического

(поверхности варочной газоэлектрической) в рабочей поверхности.

На поверхности рабочего стола необходимо сделать прямоугольное отверстие

(см. рис. 1) для встраивания стола, соблюдая указанные размеры.

Прибор укомплектован профилем самоклеющимся, предназначенным для предотвра- щения попадания жидкости внутрь мебели.

Для наклейки профиля выполняйте приведённые инструкции:

 • Правильно расположите профиль уплотнительный самоклеющийся «А» (рис.3) на горизонтальной поверхности столешницы кухни по периметру вырезанного отверстия.
 • Постепенно снимая защитный материал с липкой полосы уплотнительного профи- ля, приклейте его вдоль кромки вырезанного отверстия. Внешняя сторона профиля должна совпадать с внешним краем встраиваемого стола.
 • Если слева или справа находится стена, минимальное расстояние от неё до стола встраиваемого должно соответствовать значению, указанному на рис. 1.
 • Установка стола встраиваемого в мебели производится с помощью скобы монтажной и винтов, входящих в комплектацию в соответствии с рис. 4.

 

Расстояние от решетки стола до вытяжного устройства должно быть 650-700мм рис. 2 (см. инструкцию к вытяжному устройству).

Минимальное расстояние от стола до кухонной мебели, сделанной из легковоспламеня- ющихся материалов не менее 800 мм.

Минимальное горизонтальное расстояние от вертикальных линий, которые проходят по краям стола до верхней стенки мебели не менее 100 мм.

Подсоединение стола к газовой магистрали

ВНИМАНИЕ!

 • Перед подключением проверьте, соответствие местных условий подключения

(вид газа и давление газа) настройке прибора.

 • Параметры настройки прибора приведены в свидетельстве о приемке настояще- го руководства и в маркировке на табличке, расположенной снизу на корпусе стола.
 • Стол должен подключаться только специалистом, имеющим соответствующие полномочия.

-Используйте газовые шланги, трубы, прокладки и др. детали, соответствующие национальному стандарту.

Для подключения к газовой магистрали стол имеет резьбу G1/2« . Уплотнительные про- кладки не входят в комплект поставки и приобретаются потребителем самостоятельно.

Уплотнители могут подключаться только один раз.

Внимание!

Для безопасной работы оборудования убедитесь, что давление газа и на- стройка стола соответствуют данным, указанным в таблице 1 «Характеристи- ки горелок и сопел».

Подсоединение газовым шлангом

Подсоединение газовым шлангом осуществляется с помощью штуцера (не входит в комплект поставки):

Ø 8мм – для сжиженного газа

Ø 13мм — для природного газа

Штуцер присоединить к коллектору плиты с наружной резьбой G1/2« через паронито- вую прокладку (не входит в комплект поставки).

После присоединения штуцера, подсоединить к нему газовый шланг.

Аналогично, с помощью штуцера и прокладки, шланг присоединить к газовой магистрали. Проверьте плотность посадки шланга с обеих сторон и зафиксируйте его зажимами.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, используйте гибкие присоединительные газовые шланги с накидной гайкой.

Подсоединение гибким присоединительным газовым шлангом с накидной гайкой

Гибкий присоединительный шланг подсоединяется к тому же выводу с наружной резь- бой G1/2« через паронитовую прокладку (не входит в комплект поставки).

Общие требования к газовым шлангам

 • газовый шланг и дополнительные присоединительные детали должны соответствовать местным стандартам;
 • газовый шланг должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены;
 • шланг по всей длине не должен касаться частей стола, температура которых превы- шает 70°С;
 • длина шланга должна быть не более 1500 мм;
 • шланг не должен быть растянут и перекручен, иметь изгибы и трещины;
 • шланг не должен ничем прижиматься и соприкасаться с подвижными деталями и пред- метами, имеющими острые края;
 • шланг по всей длине должен быть доступен для осмотра и контроля состояния;
 • после подсоединения удостоверьтесь, что шланг не касается движущихся предметов и не пережат.

Жесткое подсоединение

Газовая труба подсоединяется к выводу с наружной резьбой G1/2″ с помощью допол- нительных деталей, соответствующих национальным стандартам. Полная длина трубы не должна превышать 1500 мм.

ВАЖНО! После подключения нужно проверить герметичность всех соединений, используя мыльный раствор. Запрещается применять для проверки герметично- сти открытый огонь.

Подсоединение стола к электрической сети

Запрещается работа стола без заземления!

Стол подключается к электрической сети с переменным однофазным током (220V ~ 50Hz) и оборудован сетевым шнуром 3х1,0 мм2 с литой контурной вилкой длиной 1,5 метра.

Перед подключением убедитесь в исправности сетевого шнура, розетки.

Розетка должна находиться в легко доступном месте на расстоянии не более 1,5 м от стола. Розетка не должна располагаться над столом.

Никогда не используйте удлинители, переходники, двойные и более розетки, которые могут стать причиной перегрева и возгорания.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

Степень защиты оборудования от влаги IPX1.

Класс I защиты от поражения электрическим током.

Метод проверки стабильной работы горелок

После подсоединения стола убедитесь в том, что горелки работают стабильно. Для этого необходимо зажечь горелки в положение «максимальное пламя» и перевести через 5 сек. в положение «малое пламя», горелка не должна гаснуть. Проскок пламени не до- пускается. Затем перевести в положение «максимальное пламя». Отрыв пламени не до- пускается.

Затем объясните потребителю, как работать и управлять столом и вместе с ним изучите инструкцию по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! После подключения к газовой магистрали и электрической сети специалист по монтажу должен проверить работу газовых горелок стола и элек- трических устройств, заполнить талон установки о подключении газового стола.

После подключения проверьте правильность заполнения установочного талона.

Настройка стола на различные виды газа

ВАЖНО: Эта работа выполняется только специалистом, имеющим необходимые полномочия.

Чтобы подготовить варочную поверхность для работы с другим типом газа, необходимо заменить сопла горелок стола и отрегулировать работу горелок в режиме «малое пламя» см. таблицу 1 «Характеристики горелок и сопел»

ВАЖНО: обратите внимание, штуцер для сжиженного газа маркирован цифрой

«8», штуцер для природного газа имеет маркировку «13».

Замена сопел горелок :

а) снять решетку, крышки и рассекатели горелок;

б) с помощью торцевого ключа S7 заменить сопла (входят в комплект поставки) в соот- ветствии с таблицей 1 «Характеристики горелок и сопел»

 

Рис. Замена сопла в корпусе горелки

Регулировка минимального пламени горелок стола а) снимите ручки кранов – будьте осторожны, не повредите их; б) снимите решетку стола, крышки и рассекатели горелок;

в) открутите винты крепления корпусов горелок к столу;

 • снизу открутите 2 самонарезных винта крепления конфорки стола;
 • приподнимите стол и сдвиньте его в сторону насколько позволяют провода соединяю- щие конфорку стола;

г) поверните регулировочный винт крана (расположен сбоку, см. рис.) по часовой стрел- ке до упора (для сжиженного газа) или против часовой стрелки (для природного газа);

 

Рис. Кран газовый с винтом малого пламени

д) восстановите все детали стола встраиваемого в обратном порядке;

е) зажгите горелку стола, установите ручку крана в положение «малое пламя»; ж) пламя должно быть малым, но устойчивым, без проскоков;

з) при быстром повороте крана от максимального значения к минимальному, пламя не должно погаснуть.

ВНИМАНИЕ! После подключения нужно проверить герметичность всех соедине- ний, используя мыльный раствор. Запрещается применять для проверки герметич- ности открытый огонь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол может работать на природном газе по ГОСТ5542-2014 с номинальным давлением

1274Па или сжиженном газе по ДСТУ 4047-2001 с номинальным давлением 2940Па.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Категория прибора по газу II – работа с двумя типами газа Cat.II 2H3B/P по ГОСТ Р 50696-2006.

Стол относится к приборам класса 3 – прибор, встраиваемый в рабочую поверхность по ГОСТ Р 50696-2006.

Средний срок службы стола не менее 10 лет от даты производства, при условии его нормальной эксплуатации в бытовых условиях в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо обратиться в сервисный центр или другую уполномоченную организацию для проверки плиты и возможности ее дальнейшей эксплу- атации или замены. В случае невыполнения этих действий возникает вероятность непра- вильного функционирования изделия. Производитель, продавец и сервисные центры не несут ответственности за дальнейшую безопасность прибора.

Таблица 1 Характеристики горелок и сопел

 

Тепловая мощность горелок, кВт (номинальная) Вид газа Номинальное давление газа, Па Диаметр отверстия, мм
сопла
полубыстрого действия 1,7±0,16 природный 1274 1,2
сжиженный 2940 0,75
быстрого действия 2,25±0,16 природный 1274 1,4
сжиженный 2940 0,85
вспомогательная 0,95±0,095 природный 1274 0,92
сжиженный 2940 0,6

Столы, поступающие в торговую сеть, предназначены для работы на природном газе, на что указывает отметка в «Свидетельстве о приемке» настоящего Руководства.

Технические данные

Количество горелок стола, шт 4

в                                                том                                                числе: газовых 3

быстрого действия 1

полубыстрого действия 1

вспомогательная 1

максимальная единовременная потребляемая

тепловая мощность горелок, кВт 4,9

электрических 1

КПД газовых горелок стола при нормальном давлении газа, %

(не менее) 59

Номинальная мощность электрической конфорки стола, кВт 1

Напряжение питания, В 220

Номинальная потребляемая мощность электрического розжига, Вт 2

Габаритные размеры стола встраиваемого без учета выступающих элементов, мм:

— высота 80 (90)

 • ширина 580
 • глубина 500
 • масса, кг (не более) 8,5

Масса стола является величиной расчетной и максимально приближенной к фактиче- ской массе изделия.

Незначительные изменения массы нетто/брутто обоснованы допустимыми отклонени- ями в толщинах тонколистового проката по соответствующим нормативным документам, допустимыми отклонениями массы упаковки, в зависимости от атмосферных условий.

Стол встраиваемый газоэлектрический соответствует следующим нормативным документам:

– Техническому регламенту «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;

 • Техническому регламенту «Об электромагнитной совместимости оборудования»;
 • Техническому регламенту «О безопасности низковольтного электрического оборудования». На изделие имеются декларации (сертификаты) соответствия Украины и России.

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Руководство по эксплуатации, шт 1

Стол встраиваемый газоэлектрический СВГЭ

(поверхность варочная газоэлектрическая), шт 1

Решётка, комплект 1

Крепёжная скоба, шт 4

Винт самонарезной, Ø 4 мм, шт 4

Профиль уплотнительный самоклеющийся, м 2,2

Рассекатель повышенной мощности с крышкой,шт 1

Рассекатель нормальной мощности с крышкой,шт 1

Рассекатель вспомогательной мощности с крышкой, шт 1

Комплект сопел для сжиженного газа 1

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

  2 1

 9 

 

7

6

5

4

10

  3 8 2а

1 — горелка быстрого действия; 2 — конфорка электрическая;

2а — горелка полубыстрого действия; 3 — горелка вспомогательная;

 1. — ручка управления электрической конфоркой;
 2. — ручка управления горелкой, поз 2а; 6 — ручка управления горелкой, поз. 3; 7 — ручка управления горелкой, поз. 1; 8 — решётка для установки посуды;
 1. — стол;
 2. — контрольная лампочка.

Рис. 5 Устройство стола встраиваемого газоэлектрического

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Общие рекомендации

В период пользования столом рекомендуется:

 • дверь кухни держать закрытой;
 • чаще проветривать кухню;
 • по возможности сокращать время пребывания в непосредственной близости у рабо- тающего стола;
 • пользоваться вытяжными устройствами;
 • максимально сокращать количество лиц, находящихся в кухне в период работы стола.

Включение газовых горелок стола

Положение горелок на столе схематично изображено возле каждой ручки управления

Символы: — кран закрыт, — максимальное пламя, — малое пламя.

В зависимости от исполнения стола встраиваемого горелки зажигаются различными способами:

 • ручной розжиг

Нажать и повернуть против часовой стрелки ручку, соответствующую используемой го- релке, установить её в положение «максимальное пламя» и поднести к горелке зажженную спичку.

 • автоматический электророзжиг

Нажать и повернуть против часовой стрелки ручку, соответствующую используемой го- релке, установить её в положение «максимальное пламя», подержать до воспламенения газа и, ослабив давление, установить нужную величину пламени.

При погасании пламени горелки (по любой причине) необходимо закрыть устрой- ство настройки (кран) и сделать попытку повторного воспаления не раньше чем че- рез 1 мин.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии крышки горелки или рассекателя запрещается пользоваться электророзжигом!

Включение конфорки стола электрической

Положение конфорки на столе схематично изображено возле соответствующей ручки поз. 4 рис. 5.

Вращая ручку против часовой стрелки можно выбрать следующие функции: 0 — конфор- ка выключена; с 1 по 6 — включение конфорки от минимальной до максимальной мощности.

При включении на любой ступени мощности конфорки стола загорается контрольная лампочка поз. 10, рис. 5.

Контрольная лампочка горит на протяжении всей работы конфорки.

Использование газовых горелок стола

Для эффективного использования горелок стола следует выбирать кастрюли перечисленных ниже размеров: горелка вспомогательная — диаметр min 120 — max 160 мм, горелка по- лубыстрого действия — диаметр min 180 — max 200 мм, горел- ка быстрого действия — диаметр min 220 — max 240 мм. Режим работы горелок должен быть таким, чтобы пламя не выхо-

дило за края кастрюли см. рис. 2. Использование кастрюлей большего диаметра приведёт к выходу из строя горелки стола.

Не используйте для приготовления кастрюли с изогнутым дном.

Рис. 6 Установка ка- стрюли на решетке

стола

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или любыми операциями по уходу за столом отклю- чите его от электрической сети.

Периодически проверяйте состояние электрошнура. При обнаружении дефектов, его необходимо заменить, на аналогичный с допускаемой температурой эксплуатации не ниже 105° С. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен про- водить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Периодически необходимо проверять состояние газового шланга. При обнаружении дефектов его необходимо заменить на аналогичный. Эту работу выполняет специалист газовой или сервисной службы.

После истечения срока гарантии, по крайней мере, один раз в два года необходимо проходить технический осмотр представителем газового хозяйства или сервисного центра. Краны горелок (поверхность пробки) периодически (один раз в три года) подлежат смаз-

ке, обеспечивающей их нормальную работу, специалистами газовой службы.

Рекомендации по уходу за изделием

Загрязнение решетки стола, рассекателей горелок может быть удалено с помощью ве- щества для чистки металлических изделий. Огневые каналы рассекателей горелок необхо- димо чистить щеткой.

Применение моющих средств, обладающих абразивными свойствами, не рекоменду- ется.

Возможно необратимое повреждение покрытия деталей, непосредственно вступающих в контакт с пламенем в процессе эксплуатации (крышки горелок, решетка стола).

Не оставляйте на эмалированных деталях стола пролитые жидкости, содержащие кис- лоты (сок лимона, уксус, виноградный сок и др.).

Пользователь отвечает за безупречное состояние прибора и правильное обслужи- вание. Поломки, вызванные несоблюдением настоящей инструкции, не признаются.

Запрещается очистка стола паром.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

До установки стол должен храниться в заводской упаковке в закрытых или других по- мещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических ус- ловий, согласно ГОСТ 15150.

Складирование столов в упаковке должно производиться не более чем в 10 ярусов по высоте.

Доставка столов к месту монтажа производится в упаковке, не более чем в 10 ярусов по высоте.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Что происходит Причина Как устранить
Не горит, вяло или неравномерно горит горелка слишком малое давление в

сети

обратиться в газоснабжающую службу
в каналы горелки попала

грязь или влага

прочистить и просушить горелку
рассекатель или крышка

установлена с перекосом

правильно установить детали горелки
засорилось сопло тонкой проволокой или иголкой прочистить

сопло

Горелка коптит или горит с отрывом

(проскоком) пламени.

засорилось сопло деформирован рассекатель тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло

заменить рассекатель

Горелка горит напряженно, с отрывом пламени слишком большое давление в сети правильно установить детали горелки обратиться в газоснабжающую службу уменьшить ручкой подачу газа до

стабилизации горения

Не работает все

электрооборудование

плита не подсоединена к сети подключить плиту
обрыв шнура питания * заменить шнур питания
Не работает электророзжиг

 • нет искры
 • есть искра, но не зажигает

-нет воспламенения газа при работающем генераторе

искра с разрядника не бьет в крышку рассекателя. крышка стоит с перекосом

нет контакта крышки с рассекателем притереть крышку к рассекателю (отцентровать).

— очистить крышку от загрязнений и

просушить ее

поврежден провод

разрядника

* заменить разрядник
разрядник сильно загрязнен

или залит

почистить и просушить разрядник
сломан керамический корпус

разрядника

* заменить разрядник
поврежден генератор

электророзжига

* заменить генератор эл.розжига
слишком большое давление

в сети

зажигать при меньшей подаче газа
Не вращается или клинит стержень газового крана,

ощутим запах газа.

в кран попало инородное тело, недостаточно смазки в конусной паре газового

крана.

очистить и смазать газовый кран.*

краны необходимо смазывать один раз в три года.*

* Работу выполняет представитель сервисного центра

Если, несмотря на рекомендации, проблему не удалось устранить, обращайтесь в газовую службу по месту жительства или в сервисный центр

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации стола 3 года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при отсутствии документа, подтверждающего передачу товара потребителю или при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже — со дня выпуска предпри- ятием-изготовителем.

Гарантийный срок хранения стола 12 месяцев со дня выпуска предприятием-изготови- телем при соблюдении правил хранения согласно настоящему руководству по эксплуата- ции.

Гарантийный срок эксплуатации стола, установленного в офисе или другом месте обще- го пользования – 3 года со дня установки, а при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже — со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на столы, используемые на предприятиях общественно- го питания (кафе, ресторанах и др.) или общего пользования (офисы и др.).

Гарантия не распространяется на изделия, неисправности которых вызваны транспорт- ными повреждениями, неправильной установкой, небрежным обращением (трещины, цара- пины и др. механические повреждения, возникшие в результате эксплуатации) или плохим уходом (применение абразивных, кислотных и др. средств, не рекомендуемых для чистки эмалевых покрытий).

Покупатель должен получить руководство по эксплуатации на изделие с отметкой ма- газина о продаже, проверить наличие в нем отрывного талона и заполнить его, проверить комплектность стола и отсутствие механических повреждений.

Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические по- вреждения стола после его продажи.

Проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны:

 • дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца
 • наличие штрих-кода

-дата установки, название, штамп предприятия-установщика и подпись установщика

(мастера)

-давление газа в сети

Отсутствие отметки в свидетельстве об установке плиты является нарушением требова- ний по эксплуатации данного прибора.

Завод-изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоответ- ствием параметров питающих сетей параметрам стола, оговоренным в руководстве по экс- плуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на столы, подвергшиеся переделке или переоборудованию и не соответствующие конструкторской документации изготовителя, а так же если стол имеет следы ремонта, выполненного потребителем или третьим лицом. Завод-изготовитель оставляет за собой право невыполнения гарантийных обязательств,

в случае несоблюдения правил установки изделия.

Гарантия не действует, если удален, изменен или не разборчив серийный номер. Гарантийные обязательства не распространяются на столы с повреждениями, вызван-

ными стихийными бедствиями (пожар, молния, наводнение и т.д.).

Претензии от потребителей принимает непосредственно завод-изготовитель — ЧАО «Гре- та», который находится по адресу: 84205, Украина, г. Дружковка, Донецкой обл., ул. Чайков- ского, 1, а также сервисные центры.

Сервисные центры (местоположение и название см. «Перечень гарантийных сервисных центров») уполномочены изготовителем на гарантийный и последующие ремонты, а также техническое обслуживание продукции.

Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной службы. Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан заполнить отрывной та- лон (который изымается) и корешок к нему.

По вопросам эксплуатации и ремонта техники GRETA вы можете позвонить на телефон

«горячей линии»:

UA Горячая линия 0-800-21-00-20, RU Горячая линия 8-800-555-18-17.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Если Вы хотите заменить старый стол, его необходимо сдать в специализированную организацию, занимающуюся утилизацией.

В случае, если стол будет отправлен на свалку, помните, что попав в детские руки, он может привести к несчастному случаю. Приведите стол в нерабочее со- стояние: обрежьте сетевой шнур, снимите все электрические устройства, которы- ми снабжен стол.

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол встраиваемый газоэлектрический (по- верхность варочная газоэлектрическая), соот- ветствует ТУ У 29.7-00153488-001:2005 признан годным для эксплуатации. Стол встраиваемый газоэлектрический отрегулирован на использо- вание природного газа.

 

Ответственный за приемку  

штамп ОТК

ЛИСТОК ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

(поверхность варочная газоэлектрическая)

Дата пуска в эксплуатацию

« » 20 г.

 1. Результат внешнего осмотра при получении стола потребителем

 

 1. Состояние тары  

 

 1. Механические повреждения стола в результате

транспортирования  

 

 1. Замечания по качеству изготовления стола   

 

 1. Прочие замечания  

 

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: