Инструкция по эксплуатации газовой плиты Грета Модель 600-ХХ

 

посібник по експлуатації

ПЛИТА ПОБУТОВА

МОД. 600, 600-ГЭ

руководство по эксплуатации

ПЛИТА БЫТОВАЯ

МОД. 600, 600-ГЭ

 

 

 

034-16

 

RU Горячая линия: 8-800-555-18-17 UA Гаряча лінія: 0-800-21-00-20

UA ПрАТ «Грета» (06267) 5-40-56

Продукція сертифікована у відповідності з вимогами

  європейскіх стандартів

Система керування, у рамках якої була виготовлена дана продукція, сертифікована у відповідності

з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

Продукция сертифицирована в соответствии с требованиями

  европейских стандартов

Система управления, в рамках которой была изготовлена данная продукция, сертифицирована в соответствии

с требованиями ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

плита не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах і т.і.) плита не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т.п.)

ПЛИТА ПОБУТОВА

Плита мод.600-ХХ має декларації про відповідність технічним регламентам № UA.034.D.0189, № UA.034.D.0190, № UA.034.D.0191. Термін дії з 26.04.2016 р. до 25.04.2019 р.

Сертифікат відповідності № UA.TR.034.1633-16. Термін дії з 26.04.2016 р. до 25.04.2019 р.

Сертифікат перевірки типу № UA.TR.034.1632-16. Термін дії з 26.04.2016 р. без обмежень.

Орган з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів ООВ «ПРОМТЕСТ»№ UA.TR.034, 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5.

Плита мод.600-ХХ має сертифікат відповідності № ТС RU C-UA.АЕ44.В.00694. Термін дії з 26.08.2014 р. по 25.08.2019 р., виданий органом по сертифікації АНО

«Науково-технічний центр стандартизації метрології підтвердження відповідності (сертифікації) «Тест-С.-Петербург». Адреса: 190103, Російська Федерація, м. Санкт- Петербург, вул. Курляндська, буд.1.

Плита мод.600-ГЭ-ХХ має декларації про відповідність № UA.034D.0390-16,

№ UA.034D.0391-16, № UA.034D.0392-16 від 23.09.2016 р. до 22.09.2019 р.

Сертифікат перевірки типу № UA.TR.034.1742-16 від 23.09.2016 р.

Сертифікат відповідності № UA.TR.034.1743-16 від 23.09.2016 р. до 22.09.2019 р. Орган з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів ООВ «ПРОМТЕСТ»№ UA.TR.034, 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5.

Плита мод. мод.600-ГЭ-ХХ має сертифікат відповідності № ТС RU C-UA. АЕ44.В.00494. Термін дії з 25.12.2013 р. по 24.12.2018 р., виданий органом по сер- тифікації промислової продукції АНО «Науково-технічний центр стандартизації ме- трології підтвердження відповідності (сертифікації) «Тест-С.-Петербург». Адреса: 190103, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул.. Курляндська, буд.1.

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА! Вживаний в побуті газ вибухонебезпечний.

 • при користуванні газовими приладами дотримуйте правила пожежної безпеки;
 • не залишайте включену газову плиту без нагляду і не доручайте нагляд за нею малолітнім дітям;
 • не сушите білизну над газовою плитою;
 • перевіряйте наявність тяги у вентиляційних каналах перед запаленням пальників плити;
 • не розігрівайте на відкритому вогні лаки фарби і інші предмети побутової хімії.

Це обладнання розроблене для використання усередині приміщень. Ні за яких обставин не використовуйте обладнання на вулиці.

Плита не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, рестора- нах і т.і.)

Плита повинна встановлюватися тільки кваліфікованим персоналом, від- повідно до рекомендацій Виробника і стандартів, діючих на території Вашої країни. Неправильна установка може принести шкоду людям, тваринам або Вашій власності. У разі неправильної установки Виробник знімає з себе всяку відповідальність.

Ця конструкція відноситься до обладнання II категорії (робота з двома типами газів), класу 1 (вільна установка) за стандартом Російської Федерації.

Пакувальні матеріали можуть бути потенційно небезпечні для дітей. При необхід- ності зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. Розсортуйте і утилізуйте усі пакувальні матеріали відповідно до норм з охорони довкілля.

Переконайтеся, що Ваша плита не пошкоджена і повністю укомплектована. Якщо у Вас є сумніви, зв’яжіться з продавцем негайно.

Заборонено використання подовжувачів і перехідників. Довжина кабелю не пови- нна перевищувати 1,5м.

Розетка і вилка мають бути одного типу.

Завжди виймайте вилку з розетки або відключайте електрику на Вашому щитку перед миттям або іншими операціями по профілактиці плити.

Стежте за тим, щоб вентиляційні отвори і щілини в задній частині плити не були закриті, інакше виникає небезпека перевищення робочої температури електричної ізоляції і короткого замикання.

Забороняється використовувати плиту для обігріва приміщення.

Не торкайтеся плити, якщо Ваші руки або ноги мокрі або сирі, не користуйтеся обладнанням босоніж.

Якщо дотик до плити супроводжується дією електричного струму, необхідно від- ключити її від мережі до усунення несправності.

Відповідно до загальних вимог Державної Протипожежної служби забороняється:

 • залишати працюючу плиту без нагляду;
 • користуватися несправною плитою;
 • класти на плиту легко займисті предмети (папір, ганчірки і тому подібне);
 • використовувати поряд з працюючим обладнання легко займисті рідини (алко- голь, бензин і тому подібне) ;
 • допускати заливання пальників рідиною;
 • сушити над плитою білизну;
 • допускати для нагляду за працюючою плитою дітей.

Забороняється зміна конструкції і електричної схеми плити особами, не уповно- важеними виробником на гарантійний ремонт.

Періодично перевіряйте стан електрошнура. При виявленні дефектів, його необ- хідно замінити, на аналогічний з температурою експлуатації, що допускається, не нижче 105° С. При ушкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпе- ки, повинні проводити виготівник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.

Відключить плиту від електричної мережі, коли від’їжджаєте надовго. Перекрийте подачу газу.

Не ставте на плиту посуд з нерівним або деформованим дном. Прагніть розташо- вувати посуд так, щоб ручки не перегрівалися, і щоб було неможливо перевернути посуд, випадково зачепивши за ручки.

Якщо плита не використовується, перевірте, що ручки управління на панелі зна- ходяться в положенні «» — закрито.

Не підпускайте дітей до плити, коли ви користуєтеся духовкою. Частини плити після виключення довгий час залишаються гарячими. Будьте обережні, не торкайте- ся до плити: дочекайтеся, коли вона повністю охолоне.

В процесі функціонування грилю (за наявності) або духовки доступні деталі ду- хової шафи можуть сильно нагрітися. Не дозволяйте дітям наближатися до духової шафи. Щоб уникнути перегрівання дверей духовки рекомендується встановлювати температуру терморегулятора ТЕН-грилю не більше 200°С.

Забороняється перевіряти нагрів ел.конфорків столу, ТЕН-ів (за наявності) до- тиком руки.

УВАГА! Якщо поверхня конфорки тріснула, відключіть прилад для запобі- гання поразці електричним струмом.

Прилад при використанні сильно нагрівається. Уникайте дотику до нагрі- вальних елементів усередині духовки.

УВАГА! Доступні частини можуть нагріватися під час експлуатації. Не до- пускайте близько до них дітей.

Забороняється очищення духовки паром.

Попередження:

 • ніколи не поміщайте гарячий посуд і займисті матеріали в господарське відділення;
 • ніколи не залишайте включені газові пальники порожніми або з невжи- ваним посудом, оскільки посуд швидко нагрівається, що може пошкодити обладнання.
 • у деяких моделях поверхня плити закривається скляною кришкою щоб уникнути розтріскування скла забороняється:
 • запалювати пальники столу при закритій кришці;
 • опускати кришку при пальниках, що горять або ще не охололи.

Використання газової плити вимагає постійного притоку повітря. Встановлюю- чи плиту, строго слідуйте вказівкам, викладеним в розділі «Інструкція по установці» цього Посібника.

При установці плити на опори, дотримуйте будьте обережні, щоб уникнути зі- сковзування плити з опор.

Під час роботи плити відкривайте кватирку для видалення продуктів згорання. При появі в приміщенні запаху газу, у разі припинення подачі газу або мимовіль-

ного погашення пальників, необхідно закрити загальний газовий кран перед плитою, а також усі крани плити, відкрити вікна, провітрити приміщення. До усунення витоків газу не робити ніяких операцій, пов’язаних з іскроутворенням: не палити, не включа- ти освітлення, електроприлади і тому подібне.

При витоку газу слід негайно викликати аварійну службу міськгазу або організа- ції, що виконує аналогічну функцію.

Усі роботи по усуненню витоків газу, порушенню картини горіння і тому подібне комплексно проводяться тільки фахівцями газових служб.

При отруєнні чадним газом, ознаками якого є слабкість, запаморочення, потер- пілого необхідно винести на свіже повітря, звільнити грудну клітку від стискуючого одягу, привести до тями, укласти і, не даючи заснути, викликати лікаря.

При виникненні нестандартної ситуації відключить плиту від мережі, звернетеся в газову службу за місцем проживання або подзвоніть в найближчий сервісний центр, телефон якого вказаний в цьому Посібнику.

Якщо Ви вирішили, що плита більше не годиться для експлуатаціі, зробіть її не- придатною для використання: відключить від мережі, обріжте живлячий кабель, зні- міть потенційно небезпечні частини (це особливо важливо для безпеки дітей, які можуть грати з невикористовуванними або викинутими приладами).

Важливо! Для забезпечення ефективної і безпечної роботи обладнання на- стійно рекомендуємо:

 • не користуватися послугами осіб, не уповноважених виробником;
 • при ремонті вимагати використання оригінальних запасних частин;
 • самовольно і неправильно підключена плита, недотримання правил по техніці безпеки можуть привести до отруєння газом, опікам, пожежі, поразці ел.струмом.

Плита не містить шкідливих для здоров`я речовин.

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниже- ними фізичними, психічними і розумовими здібностями або за відсутності у них до- свіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

Діти повинні знаходитися під наглядом для недопущення гри з приладом.

Цей прилад не призначений для функціонування від зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Прилад і його доступні частини нагріваються під час експлуатації. Необхідно всіляко уникнути торкання до нагрітих елементів. Дітей мо- лодше 8 років не можна підпускати до приладу.

 • Прилад не можна встановлювати за декоративною дверима, щоб уникнути перегріву.
 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Готування на конфорці без нагляду обслуговуючого персона- лу з використанням масла або жиру може бути небезпечним і послужити причиною пожежі.
 • НІКОЛИ не намагайтеся загасити вогонь водою. Вимкніть прилад, а потім на- крийте полум’я кришкою або протипожежним покривалом.

УВАГА: Процес готування не повинен проходити без нагляду. За короткочасним процесом готування встановлюється безперервне спостереження.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека виникнення пожежі, не зберігайте предмети на ва- рильних поверхнях.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Дозволяється користуватися тільки запобіжними пристосуван- нями конфорки, розробленими виробником цього побутового приладу або зазначе- ними його виробником в інструкції по застосуванню, в залежності від обставин, або користуватися запобіжними пристосуваннями, передбаченими на конфорці. Засто- сування інших пристосувань може викликати нещасні випадки.

УВАГА! Для запобігання перекидання приладу повинні бути встановлені засоби для підвищення стійкості. Дивіться інструкцію з встановлення.

 

ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ

Цей розділ містить інструкції по установці і обслуговуванню плити і призначений для кваліфікованих фахівців з монтажу, що встановлюють плиту.

Плита вважається герметичною, якщо падіння тиску по мано-вакуумметру за 2 хв. не перевищує 40Па, при випробувальному тиску 15000 Па.

УВАГА! Перед будь-якими роботами по наладці і обслуговуванню відклю- чить плиту від електричної мережі.

Плиту слід встановлювати згідно з «Правилами безпеки систем газопостачання» і Державних будівельних норм.

Для повного згорання газу приплив свіжого повітря в приміщенні повинен склада- ти не менше 2м3/годину на один кіловат потужності пальників. Повітря може поступати прямо з вулиці через канал діаметром не менше 100см2 або з сусідніх приміщень, об- ладнаних вентиляційними каналами, що виходять на вулицю.

УВАГА! Цей прилад не приєднується до відведення газоподібних відходів (димарю). Він повинен встановлюватися і приєднуватися згідно з діючими правилами і нормами по установці, прийнятими у Вашій країні. Особливо не- обхідно звернути увагу на відповідні заходи по вентиляції.

Експлуатація плити веде до підвищення температури і вологості в приміщенні. Тому в приміщенні кухні має бути хороша вентиляція, для чого необхідно тримати відкритими природні вентиляційні отвори або має бути встановлений механічний вентиляційний пристрій.

При інтенсивному і тривалому використанні приладу може потрібно додаткова вентиляція (відкриття вікна і ефективне провітрювання або включення механічного вентиляційного пристрою).

Установка

Вид кліматичного виконання УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Плита відноситься до приладів класу 1 — вільна установка. Розміщення плити між меблями показане на мал. 1.

Витяжка

Мал. 1 Установка плити між меблями

Плита може вбудовуватися тільки до висоти робочої поверхні меблів, тобто около 850мм від підлоги.

Прилеглі площини меблів мають бути термостійкими, здатними витримати тем- пературу 100°С-120°С.

Відстань від меблів до бічних стінок плити має бути не менше 20мм.

Відстань від решітки плити до витяжного пристрою має бути 650-700мм (див. інструкцію до витяжного пристрою).

Мінімальна відстань від плити до кухонних меблів зробленої з легкозаймистих матеріалів не менше 700мм.

Плиту слід встановлювати на твердій і рівній підлозі без використання підставок.

Перед експлуатацією плиту треба вирівняти в горизонтальній площині. Для цього служать регулювальні ніжки.

Якщо плита має газовий гриль, при встановленні між меблями згідно мал. 1, плиту необхідно висунути з меблів на 30-40 мм, щоб уникнути перегріву меблів.

УВАГА! Для запобігання перекидання приладу повинні бути встановлені засоби для підвищення стійкості. Дивіться інструкцію з встановлення.

 

— кронштейн.

Для додаткової безпеки, щоб плита не перекинулася, її необхідно закріпити до підлоги приміщення запобіжним кронштейном (входить в комплект постачання для плит без автоматики безпеки).

Порядок установки кронштейна:

 • встановити плиту на робоче місце, відмітити на підлозі лінію передньої стінки і габарити по ширині, як показано на мал. 2;
 • відставити плиту убік, розмітити і точно провести середню вісь, на якій відклас- ти розмір 477мм;
 • по кронштейну зробити відмітку на підлозі під кріпильний отвір;
 • якщо підлога дерев’яна, просвердлити отвір діаметром 3мм. У інших випадках кріплення здійснювати за допомогою гвинта самонарізного і дюбеля відповідного діаметру (у комплект постачання не входить);
 • встановити і закріпити кронштейн гвинтом;
 • поставити плиту на місце, задвинув її до упору.

 

Мал. 2 Розмітка підлоги для установки запобіжного кронштейна

Під’єднування плити до газової магістралі:

УВАГА!

Перед підключенням перевірте, відповідність місцевих умов підключення (вид газу і тиск газу) налаштуванню прилада.

Параметри налаштування приладу приведені у свідоцтві про приймання цього посібника і в маркіровці на табличці, розташованій на передній стінці духовки.

Плита повинна підключатися тільки фахівцем, що має відповідні повно- важення.

Використовуйте газові шланги, труби, прокладки та ін. деталі, відповідні національному стандарту.

Для підключення до газової магістралі плита має різьблення G1/2«. Ущільню- вальні прокладки не входять в комплект постачання і отримуються споживачем са- мостійно.

Ущільнювачі можуть підключатися тільки один раз.

Якщо плита має пристрій автоматичного контролю полум’я пальників столу або духовки при під’єднуванні необхідно встановити фільтр (входить в комплект поста- чання), як вказано на мал. 3, 4.

 

G 1/2”

 

прокладка (фільтр)

 

контргайка 15

ГОСТ 8968-75

Мал. 3 Під’єднування гнучким газовим

 

30 max

Муфта  коротка 15

ГОСТ 8954-75

Угольник G 1/2 900-2-15  ГОСТ 8946-75

шлангом з накидною гайкою Мал. 4 Жорстке під’єднування

При підключенні плити до балона із зрідженим газом, відрегулюйте його тиск від- повідно до діючих норм техніки безпеки.

Увага!

Для безпечної роботи обладнання переконайтеся, що тиск газу і налашту- вання плити відповідають даним, вказаним в таблиці 1 «Характеристики паль- ників і сопел».

Під’єднування газовим шлангом

Під’єднування газовим шлангом здійснюється за допомогою штуцера:

Ø 8мм — для зрідженого газу

Ø 13мм — для природного газу

При цьому повинні дотримуватися наступні вимоги:

 • шланг по всій довжині не повинен торкатися частин плити температура яких перевищує 50°С;
 • довжина шланга має бути не більш 1500 мм;
 • шланг не має бути розтягнутий і перекручений, мати вигини і тріщини;
 • шланг не повинен нічим притискатися і стикатися з рухливими деталями і пред- метами, що мають гострі краї;
 • шланг по усій довжині має бути доступний для огляду і контролю стану.

Шланг і додаткові приєднувальні деталі повинні відповідати місцевим стандар- там.

Перевірте щільність посадки шланга з обох боків і зафіксуйте його затискачами. Якщо хоч би одна з умов не виконується, використовуйте гнучкі металізовані труби.

Під’єднування гнучкою металізованою трубою або гнучким приєдну- вальним шлангом з накидною гайкою (мал. 3)

Гнучка металізована труба під’єднується до того ж виводу із зовнішнім різь- бленням G1/2. Використовуйте тільки труби і прокладки, відповідні національ- ним стандартам. Повна довжина труби не повинна перевищувати 2000мм. Після під’єднування упевніться, що труба не торкається рухомих предметів і не пережима- ється. Під’єднування див. мал. 3.

Жорстке під’єднування (мал. 4)

Газова труба під’єднується до виводу із зовнішнім різьбленням G1/2« за допо- могою додаткових деталей, відповідних національним стандартам. Повна довжина труби не повинна перевищувати 2000мм.

ВАЖЛИВО! Після підключення треба перевірити герметичність усіх з’єднань, використовуючи мильний розчин. Забороняється застосовувати для перевірки герметичності відкритий вогонь.

Метод перевірки стабільної роботи пальників.

Після під’єднування плити переконаєтеся в тому, що пальники працюють стабіль- но. Для цього необхідно запалити пальники в положення «максимальне полум’я» і перевести через 5 сек. в положення «мале полум’я», пальник не повинен гаснути. Проскакування полум’я не допускається. Потім перевести в положення «максималь- не полум’я». Відрив полум’я не допускається.

Потім поясните споживачеві, як працювати і управляти плитою і разом з ним ви- вчите інструкцію з експлуатації плити.

Під’єднування плити до електричної мережі.

Плита підключається до електричної мережі із змінним однофазним стру- мом (220V ~ 50Hz) і обладнана мережевим шнуром 2х0,75 мм2 (3х0,75 мм2) або 3х1,5 мм2 (3х1мм2) з литою контурною вилкою залежно від моделі.

Номінальна потужність ел.пристроїв (при їх наявності) не більше 3,1 кВт для пли- ти мод.600-ГЭ і не більше 25 Вт для плити мод.600.

Перед підключенням переконайтеся в справності мережевого шнура, розетки. Перевірте, чи витримає електропроводка навантаження плити, чи є надійна сис-

тема заземлення в будинку.

Категорично забороняється робота плити мод. 600-ГЭ без заземлення.

Категорично забороняється робота плити мод. 600 з електророзпалом пальника духовки і (або) роженом без заземлення.

Розетка повинна знаходитися в легко доступному місці на відстані не більше 1,5м від плити.

Розетка не повинна розташовуватися над плитою.

Ніколи не використовуйте подовжувачі, перехідники, подвійні і більш розетки, які можуть стати причиною перегрівання і займання.

Виробник не несе відповідальності за збиток здоров’ю і власності, якщо він викликаний неправильним під’єднуванням плити.

Перевірка роботи.

Запаліть усі пальники плити і перевірте стійкість полум’я при установці режимів максимальної і мінімальної подачі газу.

За наявності крану з автоматикою безпеки, обов’язково перевірте його роботу. Якщо автоматика безпеки не спрацьовує, необхідно усунути причину неполадок від- повідно до рекомендацій таблиці 4.

Потім поясніть споживачеві, як працювати і управляти плитою і разом з ним ви- вчите інструкцію з експлуатації плити.

УВАГА! Після підключення до газової магістралі, електричної мережі фа- хівець з монтажу повинен перевірити роботу газових пальників плити, елек- тричних пристроїв і заповнити талон установки про підключення побутової плити.

Мал. 5 Сопло S7 в корпусі сопла

Мал. 6 Кран газовий

з гвинтом малого полум’я

Після підключення перевірте правильність заповнення установочного талона.

Налаштування плити на різні види газу.

ВАЖЛИВО: Ця робота виконується тільки фахівцем, що має необхідні по- вноваження.

Щоб підготувати плиту для роботи з іншим типом газу, необхідно замінити сопла пальників столу і духовки і відрегулювати роботу пальників в режимі «мале полум’я» див. таблицю 1 «Характеристики пальників і сопел».

ВАЖЛИВО: зверніть увагу, штуцер для зрідженого газу маркірований циф- рою «8», штуцер для природного газу має маркування «13».

заміна сопел пальників столу мал. 5

а) зняти решітку столу, кришки і розсікачів пальників;

б) за допомогою торцевого ключа S7 замінити сопла (входять в комплект поста- чання) відповідно до таблиці 1 «Характеристики пальників і сопел» див. мал.5

Регулювання мінімального полум’я пальників столу:

а) зняти стакани і ручки кранів — будьте обережні, не пошкодите їх;

б) через отвір в панелі управління, повернути регулювальний гвинт крану (роз- ташований збоку див. мал. 6) за годинниковою стрілкою до упору;

в) відновити усі деталі плити в зворотному порядку;

г) запалити пальник столу, встановити ручку в положення «мале полум’я»; д) полум’я має бути малим, але стійким, без проскоків;

е) при швидкому повороті крану від максимального значення до мінімального, полум’я не повинне згаснути;

Заміна сопла пальника духовки і газового гриля (для плит з газовою духовкою і газовим грилем):

а) зняти кожух задній, викрутивши саморізи;

б) відкрутити саморізи, які кріплять корпус сопла;

в) обережно вийняти газопровід пальника духовки із задньої стінки, відвести його убік на себе на відстань 150-200мм, не порушуючи з’єднання гайка-корпус сопла і гайка-кран газовий;

г) за допомогою ключа S7 замінити сопло в корпусі сопла; д) зібрати усі деталі в зворотному порядку

регулювання мінімального полум’я пальника духовки (для плит з газовою духовкою). а) зняти стакан і ручку крану — будьте обережні, не пошкодьте їх;

б) гвинт крану «мале полум’я» (розташований збоку див. мал. 6) закрутити за годинниковою стрілкою до упору;

в) зібрати усі деталі в зворотній послідовності;

г) запалити пальник духовки і потримати на максимальному полум’ї не менше 10 хвилин, потім встановити ручку в положення «мале полум’я»;

д) полум’я має бути малим, але стійким, без проскоків;

е) при швидкому повороті крану від максимального значення до мінімального і при різкому відкриванні і закриванні дверей духовки полум’я не повинне згаснути.

УВАГА! Після підключення треба перевірити герметичність усіх з’єднань, використовуючи мильний розчин. Забороняється застосовувати для перевір- ки герметичності відкритий вогонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плита відповідає наступним нормативним документам:

 • Технічному регламенту «Про безпеку апаратів, що працюють на газоподібному паливі»;
 • Технічному регламенту «Про електромагнітну сумісність обладнання»;
 • Технічному регламенту «Про безпеку низьковольтного електричного обладнан- ня».

На виріб є декларації (сертифікати) відповідності України і Росії.

Середній термін служби плити не менше 10 років від дати виробництва, за умов її нормальної експлуатації в побутових умовах відповідно до вимог керівництва по експлуатації.

Після закінчення терміну служби необхідно звернутися в сервісний центр або іншу уповноважену організацію для перевірки плити і можливості її подальшої екс-

плуатації або заміни. У разі невиконання цих дій виникає вірогідність неправильного функціонування виробу. Виробник, продавець і сервісні центри не несуть відпові- дальності за подальшу безпеку приладу.

Плита може працювати на природному газі по ГОСТ5542- 87 з номінальним тис- ком 1274Па або зрідженому газі по ДСТУ 4047-2001 з номінальним тиском 2940Па.

Таблиця 1 Характеристики пальників і сопел

Теплова потужність пальників, кВт (номінальна) Вид газу Номінальний тиск газу, Па Діаметр отвору, мм
сопла «мале полум’я»

крана

Напівшвидкої дії 1,7±0,16 природний 1274 1,2
зріджений 2940 0,75 0,3
Надшвидкої дії 3,3±0,16 природний 1274 1,55
зріджений 2940 0,88 0,57
Допоміжного 0,95±0,095 природний 1274 0,92
зріджений 2940 0,6 0,22
Пальника духовки 2,4±0,16 природний 1274 1,26
зріджений 2940 0,73 0,53
газовий гриль 2,4±0,16 природний 1274 1,28 відсутній
зріджений 2940 0,74 відсутній

Плити, що поступають в торгівельну мережу, призначені для роботи на природно- му газі, на що вказує відмітка в «Свідоцтві про приймання» цього Посібника.

Технічні дані плити мод.600

 • Число газових пальників столу, шт 4
 • ККД пальників столу при номінальному

тиску газу, % не менше 59

 • Одночасно споживана теплова потужність пальників, кВт 10,05
 • Споживана потужність підсвічування духовки, Вт 15

Номінальна споживана потужність електричного розпалу, Вт 2

 • Вживана потужність мотор-редуктора,Вт 5-6
 • Напруга, В 220
 • Корисний об’єм духовки, дм3, не менше 54
 • Габаритні розміри, мм:

висота 850

ширина 600

глибина 540

Ступінь захисту обладнання від вологи IPX1 (за наявності електричних елементів). Клас II захисту від поразки електричним струмом (за наявності електричних еле-

ментів).

Клас I захисту від поразки електричним струмом – за наявності ел.розпалу паль- ника духовки і (або) рожена.

Категорично забороняється робота плити мод. 600 з електророзпалом пальника духовки і (або) роженом без заземлення.

Технічні дані плити мод. 600-ГЭ

 • число газових пальників столу в залежності

від виконання, шт 4 або 3

 • максимальна одночасна споживана

теплова потужність пальників, кВт 8,35

 • кількість електричних конфорок столу в залежності

від виконання, шт відсутня або 1

 • максимальна одночасна споживана

електрична потужність плити, кВт 2,8

 • максимальна одночасно споживана

електрична потужність плити з конвекцією, кВт 3,1

 • одночасно споживана потужність

електричної духовки, кВт max 1,8

 • одночасно споживана потужність

електричної духовки з конвекцією, кВт max 2,1

у тому числі:

 • верхнього ТЕНа 0,7
 • ТЕН-грилю 1,4
 • нижнього ТЕНа 1,1
 • Кругового ТЕНа 2,0
 • Вентилятора конвектора 0,02
 • Потужність мотор-редуктора, Вт 5-6
 • споживана потужність освітлення духовки, Вт 15

Номінальна споживана потужність електричного розпалу, Вт 2

 • напруга, В 220
 • корисний об’єм духовки, дм3, не менше 50
 • габаритні розміри, мм:
 • висота 850
 • ширина 600
 • глибина 540
 • маса плити, кг (не більш) залежно від виконань

 

Ступінь захисту обладнання від вологи IPX1.

Клас I захисту від поразки електричним струмом.

Забороняється робота плити мод. 600-ГЭ без заземлення.

Дані про енергетичну ефективність плити газоелектричної побутової мод. 600-ГЭ.

Дійсна витрата електроенергії

(Для духової шафи з природною конвекцією) 0,79 кВт/год

(Для духової шафи з примусовою конвекцією) 0,73 кВт/год

Клас енергетичної ефективності

(для духової шафи) A

Скорегований рівень звукової потужності

(плита з роженом) 49 дБА

Корисний об’єм духовки 50 л

 

Інформаційна енергетична етикетка відповідає ДСТУ 4980, ДСТУ 4081 і ГОСТ Р 51 388.

Етикетка енергетичної ефективності з даними розташована на дверях духо- вки (або в посібнику по експлуатації).

Табличка з технічними даними приладу розташована на передній стінці плити.

Маса плити є величиною розрахункової і максимально наближеної до фактичної маси виробу.

Незначні зміни маси плит нетто/брутто обгрунтовані допустимими відхиленнями в товщині тонколистового прокату згідно відповідних нормативних документах, допус- тимими відхиленнями маси упаковки, залежно від атмосферних умов.

ВИКОНАННЯ ПЛИТ

Плити моделі 600–ГЭ-ХХ і 600-ХХ випускаються різних виконань.

Позначення Вашого виконання вказане в штрих-коді, розташованому в цьому по- сібнику, на плиті біля фірмової таблички і на упаковці.

Якщо плита має скляну кришку,

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • запалювати пальники столу при закритій кришці;
 • опускати кришку при пальниках, що горять або ще не охололи.

Перш ніж відкривати кришку, слід видалити з неї рідинні забруднення.

Для чищення скляну кришку можна зняти, для цього її треба відкрити і підняти вгору, виймаючи з механізму відкриття.

Скло, вживане для цієї мети, загартоване і має високу стійкість до термічного удару ( =250ОС), але скляна поверхня може бути розбита, якщо ударити її гострим або твердим предметом. Будьте обережні!

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Таблиця 3. Перелік комплектуючих плит мод.600

Комплектуючі Кол. на вик.,шт.
1. Плита 1
2. Решітка столу (комплект) 1
3. Деко 1
4. Решітка духовки 1
5. Розсікач пальника напівшвидкої дії з кришкою 2
6. Розсікач пальника надшвидкої дії з кришкою 1
7. Розсікач пальника допоміжного з кришкою 1
8. Комплект змінних сопел для зрідженого газу 1
9. Регулювальні ніжки 4
10. Посібник по експлуатації 1
11. Упаковка 1
12. Щиток столу (за наявності) 1
13. Гвинт М4 (за наявності) 2
14. Гайка М4 (за наявності) 2
15. Шайба (за наявності) 2
16. Фільтр (за наявності запобіжного пристрою контролю полум’я) 1
17. Запобіжний кронштейн (окрім плит по Росії) 1
18. Рожен (комплект) (за наявності) 1
19. Захисний екран (за наявності) 1
20. Заглушка для кронштейнів ножок (за наявності), шт. 2

Таблиця 3а. Перелік комплектуючих плит мод.600-ГЭ

Комплектуючі Кол. на вик., шт.
1. Плита 1
2. Решітка столу (комплект) 1
3. Деко 1 (2)
4. Решітка духовки 1
5. Розсікач пальника надшвидкої дії з кришкою 1
6. Розсікач пальника напівшвидкої дії з кришкою 2 (1)
7. Розсікач пальника допоміжного з кришкою 1
8. Рожен (комплект) (за наявності) 1
9. Регулювальні ніжки 4
10. Запобіжний кронштейн (за наявності) 1
11. Фільтр (за наявності автоматики) 1
12. Комплект сопел для зрідженого газу 1
13. Посібник по експлуатації 1
14. Упаковка 1
15. Заглушка для кронштейнів ножок (за наявності), шт 2

 

УСТРІЙ ВИРОБУ

 

Мал. 7 Устрій плити

 

1 — кришка (не для всіх моделей) 2 — решітка столу

3 — ручка керування пальниками 4 — решітка духовки

 1. — деко
 2. — духовка:
 • газова
 • електрична (ТЕН верхній і нижній)
 • електрична (ТЕН-гриль з роженом (верхній) і ТЕН нижній)
 1. — господарське відділення 8 — регулювальні ніжки
 1. — двері духовки
 2. — кнопка включення освітлення (не для всіх моделей)
 3. — кнопка включення електророзпалу (не для всіх моделей)
 4. — пальники столу
 5. — електрична конфорка столу (не для всіх моделей)

ПОРЯДОК РОБОТИ

Панель керування для плит мод. 600

 

Мал. 8 Панель керування

Панель керування для плит мод.600-ГЭ

3 7 1 2 1 8

 

Мал. 9 Панель керування

Опис ручок, розташованих на панелі керування (див. мал. 8, 9).

-ручка включення газових пальників столу поз. 1.

Пальник духовки Пальники столу

 

Передній лівий Задній лівий Задній правий Передній правий

 • ручка включення ел.конфорки поз.2

Обертаючи ручку проти годинникової стрілки, можна вибрати наступні функції:

0 — вимкнено; с 1 по 6 — мінімальна і максимальна потужність.

 • ручка включення газового пальника духовки поз.1а

Обертаючи ручку проти годинникової стрілки, можна вибрати наступні функції:

0 — вимкнено; — максимальна подача газу; — мінімальна подача газу.

 • ручка включення газової духовки і газового гриля

Обертаючи ручку проти годинникової стрілки, можна вибрати наступні функції:

0 — вимкнено; — максимальне полум’я пальника духовки; — мінімальне (мале) полум’я пальника духовки,   — пальник газового гриля (не має положення міні- мального полум’я).

ручка перемикача потужності електричної духовки поз. 7

Обертаючи ручку проти годинникової стрілки, можна вибрати необхідний режим роботи електричної духовки.

Опис всіх режимів роботи для ручки управління перемикачем потужності елек- тричної духовки зазначено в таблиці Режими роботи електричної духовки (див. Роз- діл «Електрична духовка з різними функціями»)

— ручка керування датчиком-реле температури поз. 3

— установка різних температурних режимів від 50°С до 290°С — ручка керування таймером механічним поз. 8 (за наявності).

Опис вимикачів і контрольних лампочок (див. мал. 8, 9).

— кнопка включення електричного розпалу газових пальників столу поз.6 (за наявності);

— кнопка включення електричного розпалу газових пальників столу поз.6 і духовки (за наявності);

  — кнопка включення освітлення духовки поз.10 (за наявності);

— кнопка розпалу пальників і підсвічування духовки подвійної дії (при наявності); — кнопка включення освітлення і рожена (за наявності);

— контрольна лампочка нагрівачів електричної духовки поз.5. – контрольна лампочка конфорки столу поз.4 (за наявності).

Коли вмикається контрольна лампочка — це означає, що нагрівальні елементи (ел.конфорка, ТЕН духовки один чи обидва) включені.

Включення кнопки розпалу й підсвічування подвійної дії.

Для включення розпалювання натисніть на верхню частину кнопки. Для включен-

ня підсвічування натисніть на нижню частину кнопки.  Для виключення підсві- чування поверніть кнопку у вихідне положення.

Включення газових пальників столу.

Натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку, відповідну пальнику, що використовується , встановити її в положення «максимальне полум`я» і піднести

запалений сірник або  включити кнопку або електророзпалу , для плит з електророзпалом.

УВАГА! За відсутності кришки пальника або розсікача забороняється ко- ристуватися електророзпалом!

Регулювання інтенсивності горіння здійснюється подальшим поворотом ручки крану проти ходу годинникової стрілки — при цьому не повинне статися випадкове згасання пальника. При повороті до упору пальник працюватиме на мінімальному полум’ї .

При згасанні полум’я пальника (з будь-якої причини) необхідно закрити пристрій налаштування (кран) і зробити спробу повторного запалення не раніше чим через 1 хв.

Щоб вимкнути пальник, необхідно повернути ручку крану по ходу годинникової стрілки до упору, в положення « » закрито.

Включення газових пальників столу з системою газ-контроль

Натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку, відповідну пальнику, що використовується, встановити її в положення «максимальне полум`я» і піднести

запалений сірник або включити кнопку або  електророзпалу , для плит з електророзпалом. Ручку крану тримайте натиснутою не менше 10 секунд, щоб при- стрій встиг спрацювати.

УВАГА! Якщо пальник після закінчення 10 секунд не запалився, то цей при- стрій не слід більше приводити в дію і спробувати ще раз можна не раніше, чим через 1 хвилину.

Включення електричної конфорки столу.

Електроконфорка управляється перемикачем (див. мал. 9). Щоб включити кон- форку, необхідно встановити ручку перемикача потужності в потрібне положення, обертаючи проти ходу годинникової стрілки.

Для виключення конфорки необхідно плавно зменшувати потужність, обертаючи ручку перемикача по ходу годинникової стрілки до відмітки «0» — відключено.

Контрольна лампочка горить впродовж всієї роботи конфорки.

Газова духовка

Перед первинним користуванням духовкою, її потрібно вимити теплою водою з миючим засобом, протерти насухо, після чого ввімкнуть і протягом півгодини про- гріти для вигорання залишків масла і т.п.

— включення пальника духовки

Щоб розпалити пальник духовки, необхідно піднести запалений сірник до за- пального отвору (мал. 10) або включити кнопку електророзпалу або  – для плит з електророзпалом пальника духовки і повернути відповідну ручку крану в по- ложення  «максимум» .

Регулювання інтенсивності горіння здійснюється подальшим поворотом ручки крану проти ходу годинникової стрілки — при цьому не повинне статися випадкове згасання пальника. При повороті до упору пальник працюватиме на мінімальному полум’ї .

Щоб вимкнути пальник, необхідно повернути ручку крану по ходу годинникової стрілки до упору, в положення « » за- крито.

— включення газового пальника духовки з системою газ-контроль

Щоб розпалити пальник духовки, необхідно піднести  за-

палений сірник до запального отвору (мал. 10) або включити

кнопку  електророзпалу або – для плит з електро- розпалом пальника духовки і повернути відповідну ручку кра- ну в положення «максимум» .

Мал. 10 Запалення газового пальника духовки

Переконатися візуально, через отвір в дні духовки, що пальник запалений.

Після запалення ручку слід тримати натиснутою не менше 15 секунд для прогрі- вання датчика пристрою.

УВАГА! Якщо пальник після закінчення 15 секунд не запалився, то цей при- стрій не слід більше приводити в дію і перед кожною наступною спробою за- палення необхідно відкривати двері духовки і спробувати ще раз не раніше, чим через 1 хвилину.

— включення духовки з терморегулятором і автоматикою безпеки

Щоб запалити пальник духовки, піднесіть сірник, що горить, або запальничку до запального отвору (мал. 10) і поверніть ручку керування духовкою проти годиннико- вої стрілки в положення МАХ.

Якщо модель оснащена пристроєм безпеки, ручку слід тримати натиснутою не менше 15 секунд для прогрівання датчика пристрою.

УВАГА! Якщо пальник після закінчення 15 секунд не запалився, то цей при- стрій не слід більше приводити в дію і перед кожною наступною спробою за- палення необхідно відкривати двері духовки і спробувати ще раз не раніше, чим через 1 хвилину.

Бажана температура приготування вибирається зі значень, вказаних на панелі керування.

Духовка нагрівається до заданої температури і термостат, керований ручкою,

підтримує температуру постійною.

 • Включення газового пальника духовки і газового гриля

Управління газовим пальником духовки і газовим грилем здійснюється однією і тією ж ручкою крана.

Щоб розпалити пальник духовки, необхідно піднести запалений сірник до за- пального отвору (мал.10) або включити кнопку електророзпалу   — для плит з електророзпалом пальника духовки, натиснути і повернути відповідну ручку крана в положення  — максимальне полум’я проти годинникової стрілки.

Переконайтеся візуально, що пальник духовки запалено.

Щоб розпалити пальник газового гриля потрібно піднести запалений сірник до пальника гриля або включити кнопку електророзпалу   — для плит з електро- розпалом газового гриля, натиснути і повернути відповідну ручку крана в положення

— газовий гриль за годинниковою стрілкою до упору. Переконайтеся візуально, що пальник газового гриля запалено.

Одночасна робота пальника духовки і газового гриля неможлива.

Для включення рожена необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі управління. У цьому випадку працює і освітлення духовки і рожен.

 • Включення газового пальника духовки і газового гриля з системою газ-контроль

Управління газовим пальником духовки і газовим грилем здійснюється однією і

тією ж ручкою крана.

Щоб розпалити пальник духовки, необхідно піднести запалений сірник до запаль- ного отвору (мал.10) або включити кнопку електророзпалу   — для плит з елек- тророзпалом пальника духовки, натиснути і повернути відповідну ручку крана в поло- ження  — максимальне полум’я проти годинникової стрілки. Переконайтеся візуаль- но, що пальник духовки запалено. Після запалювання ручку слід тримати натиснутою не менше 15 секунд для прогріву датчика пристрою.

УВАГА! Якщо пальник після закінчення 15 секунд не запалився, то цей при- стрій не слід більше приводити в дію і перед кожною наступною спробою за- палювання необхідно відкрити дверку духовки і повторити спробу не раніше, ніж через 1 хвилину.

Щоб розпалити пальник газового гриля потрібно піднести запалений сірник до

пальника гриля або включити кнопку електророзпалу    — для плит з електро- розпалом газового гриля, натиснути і повернути відповідну ручку крана в положен-

ня — газовий гриль за годинниковою стрілкою до упору. Переконайтеся візу- ально, що пальник газового гриля запалено. Після запалювання ручку слід тримати натиснутою не менше 15 секунд для прогріву датчика пристрою.

УВАГА! Якщо пальник після закінчення 15 секунд не запалився, то цей при- стрій не слід більше приводити в дію і перед кожною наступною спробою за- палювання необхідно відкрити дверку духовки і повторити спробу не раніше, ніж через 1 хвилину.

Одночасна робота пальника духовки і газового гриля неможлива.

Для включення рожена необхідно натиснути відповідну кнопку  — на панелі управління. У цьому випадку працює і освітлення духовки і рожен.

Пам’ятайте: При роботі газового гриля дверцята духовки повинні бути від- криті, а між передньою стінкою і дверцятами необхідно встановити захисний екран.

Увага! При тривалій роботі газового гриля доступні частини плити сильно нагріваються! Не допускайте близько до них дітей!

 

Для плит без індикатора рекомендується користуватися умовними позначеннями на панелі управління. Орієнтовні зна- чення робочої t° в центрі духової шафи, визначені положенням ручки управління газовим краном, такі:

Поз. — 275°С (максимальна полум’я), поз.2 — 260°С, поз.1 — 240°С, поз. — 180°С (мінімальне полум’я).

Електрична духовка з різними функціями

Управління електричною духовкою здійснюється датчиком- реле температури (ручка поз. 3) і перемикачем потужності (руч-

ка поз. 7), які розташовані на панелі управління (рис. 9).

Щоб включити електричну духовку, потрібно спочатку по- вернути ручку терморегулятора за годинниковою стрілкою і

газовою духовкою

без індикатора

установіть на бажану температурну позначку. Потім ручкою перемикача потужності обертанням проти годинникової стрілки вибрати необхідні вам функції: включити верхній нагрівальний елемент, нижній, обидва нагрівальних елемента або вибрати інший режим, яким оснащена ваша духовка.

Ручка датчика-реле температури кругового обертання не має.

Одночасно з нагрівачами духовки включається лампочка подсвітки (горить про- тягом роботи електричної духовки) і контрольна лампочка електричної духовки (від- ключається при досягненні нагрівачами заданої температури).

Увага! Під час експлуатації духовка розігрівається, уникайте дотику до на- грівальних елементів духовки (ТЕН).

Таблиця 3б. Режими роботи електричної духовки (у вашій духовці деякі функ- ції можуть бути відсутніми)

 

Позначення на панелі керування Опис режиму
0 Духовка вимкнена
Освітлення духо- вки Залишається включеної під час всіх операцій за наяв- ності освітлення

 

Позначення на панелі керування Опис режиму
Включений венти- лятор Розморожування заморожених продуктів при кімнат- ній температурі.
Включений верх- ній і нижній нагрі- вальний елемент Звичайне приготування страв. Випікання і смаження страв на одному рівні духової шафи
Включений верх- ній нагрівальний елемент Підрум›янення страв, приготування бутербродів і за- пікання овочів.
Включений ниж- ній нагрівальний елемент Випікання пирогів з хрусткою основою і консервування продуктів
Включений верх- ній, нижній нагрі- вальний елемент і вентилятор Режим конвекції. Цей режим дозволяє одночасно готу- вати різні страви, що вимагають однакової температу- ри приготування на одному рівні і без взаємопроник- нення запахів..
Включений верх- ній нагрівальний елемент і венти- лятор Розморожування заморожених продуктів теплим пові- трям. Режим можна також використовувати для сушін- ня грибів, овочів і фруктів.
Включений ниж- ній нагрівальний елемент і венти- лятор Розморожування заморожених продуктів теплим по- вітрям від нижнього нагрівального елементу. Режим можна також використовувати для сушіння грибів, овочів і фруктів
Включений круго- вої ТЕН і вентиля- тор Режим гаряче повітря. Одночасне випікання, смажен- ня і висушування продуктів на 2-х рівнях. Встановіть температуру на 20-40 ° С нижче, ніж для режиму верх- ній і нижній нагрів.
Включений ТЕН- гриль і рожен Гриль з роженом. Режим рекомендується використо- вувати для приготування птиці на рожні, підрум›янення страв, приготування запіканок, тонких шматків м’яса, філе риби, бутербродів і овочів.
Включений ТЕН- гриль Гриль. Режим рекомендується використовувати для підрум›янення страв, приготування запіканок, тонких шматків м›яса, філе риби, бутербродів і овочів.
Включений ТЕН- гриль, вентилятор і рожен Турбо-гриль. Гриль з примусовою циркуляцією повітря, що дозволяє домогтися рівномірного підрум›янення їжі і утворення хрусткої скоринки. Режим рекомендується використовувати для приготування великих шматків м›яса, птиці цілком, а також запікання і обсмажування.
Включений ТЕН- гриль і вентиля- тор Турбо-гриль. Гриль з примусовою циркуляцією повітря, що дозволяє домогтися рівномірного підрум›янення їжі і утворення хрусткої скоринки. Режим рекомендується використовувати для приготування великих шматків м›яса, птиці цілком, а також запікання і обсмажування.
Включений ниж- ній і верхній нагрі- вальний елемент Режим рекомендується використовувати при приготу- ванні піци. Для роботи режиму ручку терморегулятора встановити на 200 ° С.

 

Позначення на панелі керування Опис режиму
Включений ниж- ній нагрівальний елемент Режим сушіння сухофруктів. Для роботи режиму вста- новити ручку терморегулятора на мінімальне значен- ня.
Включений ниж- ній і верхній нагрі- вальний елемент Режим підігрівання. Дозволяє підтримувати готову страву в теплому стані. Для роботи режиму ручку тер- морегулятора встановити на 100 ° С.

 

Використання газових пальників столу Для ефективного використання пальників столу слід вибирати каструлі вказаних нижче розмірів: допо- міжний пальник — діаметр min 120 — max 160 мм, паль- ник напівшвидкої дії — діаметр min 180 — max 200 мм, пальник надшвидкої дії — діаметр min 240 — max 260 мм. Режим роботи пальників має бути таким, щоб полум’я не виходило за края каструлі див. мал. 11. Викорис- тання каструль більшого діаметру приведе до виходу з

ладу пальника столу.

Не використовуйте для приготування каструлі із вигнутим дном.

 

Мал. 11 Установка каструлі на решітку столу

Використання електричної конфорки столу (за наявності)

Для підвищення ККД конфорки рекомендується користуватися посудом з рівним, плоским дном, діаметром рівним або трохи більшим конфорки.

Щоб конфорка не іржавіла, не ставте на неї каструлі з мокрим дном.

Включення таймера

Щоб включити таймер (за наявності), необхідно повернути відповідну ручку по ходу годинникової стрілки і установити на необхідну відмітку часу, через який про- лунає дзвінок.

При установці часу спрацьовування до 10 хв. необхідно провернути ручку до від- мітки «60» з наступним возвратом на заданий час.

Установка рожена (за наявності) в духовці

Щоб скористатися роженом, необхідно встановити опору рожена в направляючі духової шафи див. мал. 12.

Встановити рожен в муфту мотора і на опору.

Під час приготування ручка рожена має бути знята.

 

Мал. 12 Розташування рожена в духовці

Користування пристроєм освітлення

Для візуального спостереження за випічкою і смаженням в духовці слід користу- ватися пристроєм освітлення (не для всіх моделей).

Включення і виключення освітлення духовки виконується кнопкою поз.10, розта- шованою на панелі керування або ручкою перемикача потужності поз. 7.

УВАГА! Для попередження небезпеки поразки електричним струмом перед за- міною лампи переконайтеся, що прилад вимкнений.

Для заміни лампи пристрою освітлення, необхідно відключити плиту від електро- мережі і зняти скляний плафон, повернувши його проти ходу годинникової стрілки (мал. 13). Після заміни лампи встановити скляний плафон.

 

Дверка нижня Шухляда

 

Мал. 13 Заміна лами освітлення Мал. 14 Відкриття господарського відділення

Відділення для зберігання приладдя

Плита з господарським відсіком виготовляється різних виконань: з відкидною дверкою, висувною шухлядою або заглушкою.

Щоб відкрити дверку її потрібно підняти вгору, утримуючи за спеціально викона- ну видавку знизу, і нахилити на себе (мал. 14) (Дверка нижня).

Як висунути шухляду, показано на мал. 14 (Шухляда).

Знімання і установка дверей духовки (при наявності розбірний двері духової шафи)

 1. Відкрийте дверцята.
 2. Поверніть затискач на петлях дверцят повністю назад..

 

 1. Закрийте дверцята до зупинки затискачів (дверцята залишаться відкритими приблизно на 40 °).

 

 1. Натисніть на дві кнопки у верхній частині дверцят духовки і вийміть верхню планку.

 

 1. Зніміть скло та почистіть його за допомогою м’якої губки (без застосування абразивних засобів очищення та металевих шкребків, щоб уникнути пошкодження поверхні скла), висушіть м’якою тканиною.

 

 1. Поставте скло назад..

Увага! Забороняється користуватися духовкою при знятому склі!

 1. Встановіть планку дверки духовки: клацання вкаже, що вона встала на місце.
 2. Повністю відкрийте дверцята.
 3. Закрийте затискачі.
 1. Закрийте дверцята повністю. Духовка готова до використання.

При переміщенні електроплити забороняється піднімати її за ручку дверей жа- рочної електрошафи. Переміщення електроплити проводиться при відкритих дверях за верх жарочної електрошафи.

 

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Духовка комплектується решіткою і деком для випічки або смажіння, а для мо- делей з роженом — опорою для рожена. Усі ці елементи мають можливість встанов- люватися в полози духовки див. мал. 7, 12. Деко може бути встановлене безпосе- редньо на решітку або (при розвороті) в полози духовки (наприклад, для збору жиру див. мал. 12).

Випічку або смажіння рекомендується виконувати на деку, встановленому в по- лози духовки на третій полиці (рахувати згори). Для цієї ж мети можна користуватися і решіткою духовки — встановити її аналогічно в полози духовки, а згори розмістити форми для приготування.

Якщо виріб сильно підгорає згори, а знизу не пропікається, рекомендується пе- ремісити його на один рівень вниз або зменшити температуру.

Максимальне навантаження на деко або решітку духовки не більше 3 кг.

Для перевірки готовності блюда не слід висувати деко або решітку більш ніж на половину щоб уникнути перекидання.

Випічку і смаження здійснювати в прогрітій при максимальному горінні протягом 20-25 хвилин духовці.

Погрішність індикатора ±20°С. За наявності крану з терморегулятором індикатор відсутній.

Випічку виробів з тіста слід здійснювати на деку, розташованому на третій полиці (вважати згори), при температурі 180-200°С.

Смаження м’яса, птаха здійснювати на 3 або 4 полиці (згори) при температурі 250-270 °С.

При приготуванні на газовому грилі м’ясо, риба, птиця та овочі швидко підрум’янюються, зверху утворюється хрустка скоринка і продукт не пересихає. Для приготування на газовому грилі можна використовувати рожен (див. мал.12), деко або решітку. При приготуванні деко або решітку встановіть на 3-4-ій полиці зверху в залежності від кількості страви, що готується.

Продукти розкладіть по всій площі дека або решітки так, щоб їх площа співпада- ла з площею нагрівального елементу. При використанні решітки не забудьте встано- вити знизу деко для збору жиру.

Щоб уникнути пожежі не готуйте на грилі непридатні для цього продукти.

На грилі можна готувати продукти, які витримують інтенсивний нагрів.

На замітку споживачеві!

Опитування споживачів показали, що як тиск в мережі, так і калорійність газу в різних регіонах коливаються в дуже великих межах, виходячи, іноді, за допустимі норми. Тому усі раді і дані таблиць з приготування в нестандартних ситуаціях можуть носити лише рекомендаційний характер. Ваш власний до- свід і оцінка конкретної ситуації, можливо, внесуть необхідні корективи.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

УВАГА! Перед чищенням або будь-якими операціями по догляду за плитою відключить її від електричної мережі.

Поліетиленові амортизатори і захисну плівку, що зберігають декоративне покрит- тя деталей при транспортуванні, перед використанням плити необхідно видалити.

Після купівлі духовку і весь комплект (решітку, деко) вимити теплим мильним розчи- ном, просушити і прогріти протягом 30 хвилин при максимальній температурі.

Періодично необхідно перевіряти стан мережевого шнура. При виявленні дефек- тів його необхідно замінити на аналогічний. Цю роботу виконує фахівець сервісної служби.

Періодично необхідно перевіряти стан газового шланга. При виявленні дефектів його необхідно замінити на аналогічний. Цю роботу виконує фахівець газової або сервісної служби.

Після закінчення терміну гарантії, принаймні один раз в два роки необхідно про- ходити технічний огляд представником газового господарства або сервісного цен- тру.

Крани пальників (поверхня пробки) періодично (один раз в три роки) підлягають змащенню фахівцями газової служби для забезпечення їх нормальної роботи.

Рекомендації по догляду за плитою.

Забруднення столу, розсікачів пальників може бути видалено за допомогою ре- човини для чищення металевих виробів. Вогневі канали розсікачів пальників необ- хідно чистити щіткою.

Застосування миючих засобів, що мають абразивні властивості, не рекоменду- ється.

Можливе безповоротне ушкодження покриття деталей, що вступають в контакт з полум’ям в процесі експлуатації (кришки пальників, решітка столу).

Внутрішню поверхню духовки і зовнішні поверхні плити необхідно мити ганчір- кою, змоченою в мильному або содовому розчині і протирати досуха.

Виймання направляючих дека (при наявності):

 1. Потягніть передню частину направляючої дека в сторону, протилежну боковій стінці.
 1. Витягніть задню частину направляючої для дека з її бокової стінки і зніміть її.

 

 1. Для встановлення направляючих дека виконайте дії в зворотному порядку.

Не використовуйте крупнозернисті абразивні чистячі засоби або гострі металеві предмети для очищення скла дверець (духовки), оскільки це може подряпати по- верхню і привести до ушкодження скла.

Забороняється очищення плити паром.

Не залишайте на емальованих деталях плити пролиті рідини, що містять кислоти (сік лимона, оцет, виноградний сік та ін.).

Для чищення і миття скляну кришку можна зняти, відкривши і піднявши вгору.

УВАГА! Не залишайте приладдя по догляду або миючі засоби в духовці або сушильному відділенні.

Користувач відповідає за бездоганний стан приладу і правильне обслуго- вування. Поломки, викликані недотриманням цієї інструкції, не признаються.

 

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ

За узгодженням із замовником допускається розміщення плит в три яруси у ва- гонах за затвердженою виробником схемою вантаження плит, при транспортуванні автомобільним транспортом із збільшеною висотою бортів за узгодженням із за- мовником плити розташовують за затвердженою виробником схемою в три яруси.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

До установки плита повинна зберігатися в заводській упаковці в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, згідно ГОСТ 15150.

Складування плит в упаковці повинне здійснюватися не більше ніж в три яруси по висоті.

Доставка плит до місця монтажу здійснюється в упаковці.

Забороняється захоплення плит за ручку дверей духовки і трубу колектора при перенесенні.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Таблиця 4 Можливі несправності і методи їх усунення

Що відбувається Вірогідні причини Метод усунення
1. Не горить, в’яло або нерівномірно горить пальник Занадто малий тиск газу в мережі Звернутися в газопостачальну службу
У канали пальника потрапив бруд

або волога

Прочистити і просушити пальник
Розсікач або кришка встановлені з перекосом Правильно встановити деталі пальника
Засмітилося сопло Тонким дротом або голкою прочистити

сопло

2. Пальник коптить або горить з відривом

полум’я

Засмітилося сопло

Деформований розсікач

Тонким дротом або голкою прочистити сопло.

Замінити розсікач

3. Пальник горить на- пружено, з відривом полум’я Занадто великий тиск газу в мережі Правильно встановити деталі пальника. Звернутися в газопостачальну службу. Зменшити ручкою подачу газу до стабілі-

зації горіння.

4. Не спрацьовує авто- матика безпеки Неправильно виставлений кінець

термопари в полум’ї

* перевірити проміжок від термопари до

вогневого отвору — має бути 2,5-4 мм.

Ручка крану глибоко посаджена в

результаті зовнішньої дії

Перевстановити ручку із забезпеченням

ходу стержня 3-3,5мм

Відсутній контакт термопари з клапаном газового крану Відкрутити гайку термопари від крану, зачистити контакти, гайку закрутити і

підтягнути

Несправна термопара * Замінити термопару
Несправний клапан запобіжний

(ел. магнітна пробка)

* Замінити кран з автоматикою безпеки
Тиск газу в мережі не відповідає на-

лаштуванню плити

Звернутися в газопостачальну службу
5.Не працює усе елек- трообладнання Плита не приєднана до ел.

мережі

Підключити плиту
Обрив шнура живлення *Замінити шнур живлення
Порушення електропостачання Перевірити електропостачання Відновити при необхідності
6.Не діє освітлення духовки Дефект лампи Перевірити справність лампи, при необ- хідності замінити на аналогічну
Немає контакту лампочки Підкручування лампочки в патроні
Перегоріла лампочка Замінити лампочку
7.Не діє електророзпал

-немає іскри

-є іскра, але не запалює

-немає займання газу при працюючому гене- раторі ел. розпалу

Іскра з розрядника не б’є в криш- ку розсікача Кришка стоїть з перекосом, немає кон- такту кришки з розсікачем

Притерти кришку до розсікача (відцен- трувати)

Очистити кришку від забруднень, про-

сушити її

Пошкоджений дріт розрядника * Замінити розрядник
Зламаний керамічний корпус

розрядника

* Замінити розрядник
Розрядник сильно забруднений

або залитий (вологий)

Почистити і просушити розрядник
Занадто великий тиск в мережі Запалювати при меншій подачі газу
Несправний генератор

ел.розпалу

* Замінити на аналогічний
8. Не обертається рожен Мотор рожена зупинився в

«мертвій точці»

При включенні ручкою повернути багнет в

будь-яку сторону

9. Не обертається або клинить стержень газо- вого крану, відчувається

запах газу

У кран потрапило чужорідне тіло, недостатньо мастила в конусній парі газового крану
 • Очистити і змастити газовий кран
 • Крани необхідно змащувати один раз в три роки
10. Не закриваються две- рі духовки.

Нещільно прилягають 

двері духовки

Фіксатори шарніра дверей духовки вискочили з посадочного місця Відкрити двері духовки, опустити підняті фік- сатори вниз в їх посадочне місце
11. Прокручується або

спадає ручка

Випав затиск (фіксатор) ручки з

посадочного місця

Встановити затиск (фіксатор) в ручку

Примітка:

*Ремонт робиться фахівцями газових господарств або представниками сервісних центрів Якщо, незважаючи на рекомендації, проблему не вдалося усунути, звертайтеся в газову

службу за місцем проживання або в сервісний центр

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Якщо Ви хочете замінити стару плиту, її необхідно здати в спеціалізовану органі- зацію, що займається утилізацією.

У разі, якщо плита буде відправлена на звалище, пам’ятаєте, що потрапив- ши в дитячі руки, вона може привести до нещасного випадку. Приведіть плиту в неробочий стан: обріжте мережевий шнур, зніміть усі електричні пристрої, якими забезпечена плита.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації плити 3 роки з дня продажу через роздрібну тор- говельну мережу, а за відсутності документу, що підтверджує передачу товару спо- живачеві або за відсутності в керівництві по експлуатації відмітки про продаж — з дня випуску підприємством-виробником.

Гарантійний термін зберігання плити 12 місяців з дня випуску підприємством-ви- робником при дотриманні правил зберігання згідно з цим посібником по експлуата- ції.

Гарантійний термін експлуатації плити, встановленої в офісі або іншому місці за- гального користування — 3 роки з дня установки, а за відсутності в керівництві по екс- плуатації відмітки про продаж — з дня випуску підприємством-виробником.

Гарантія не поширюється на плити, що використовуються на підприємствах гро- мадського харчування (кафе, ресторанах та ін.) або загального користування (офіси та ін.).

Гарантія не поширюється на вироби, несправності яких викликані транспортни- ми ушкодженнями, неправильною установкою, недбалим користуванням (тріщини, подряпини та ін. механічні ушкодження, що виникли в результаті експлуатації) або поганим доглядом (застосування абразивних, кислотних та ін. засобів, не рекомен- дованих для чищення емалевих поверхонь)

Покупець повинен отримати керівництво по експлуатації на виріб з відміткою магазину про продаж, перевірити наявність в ньому відривного талона і заповнити його, перевірити комплектність плити і відсутність механічних ушкоджень.

Завод-виробник не приймає претензій на некомплектність і механічні ушкоджен- ня плити після її продажу.

Будьте особливо обережними з комплектуючими із скла!

Прослідкуєте, щоб гарантійний талон був правильно заповнений, не мав виправ- лень і в ньому були вказані:

 • дата продажу, штамп торговельної організації і підпис продавця
 • наявність штрих-кода
 • дата установки, назва, штамп підприємства-установника і підпис установника (майстра)
 • тиск газу в мережі

Відсутність відмітки у свідоцтві про установку плити є порушенням вимог по експлуатації цього приладу.

Завод-виробник не несе відповідальність за ушкодження, викликані невідповід- ністю параметрів живлячих мереж параметрам плити, обумовленим в керівництві по експлуатації.

Гарантійні зобов’язання не поширюються на плити, що піддалися переробці або пе- реобладнанню і не відповідають конструкторській документації виробника, а так само якщо плита має сліди ремонту, виконаного споживачем або третьою особою.

Завод-виробник залишає за собою право невиконання гарантійних зобов’язань, у разі недотримання правил установки виробу.

Гарантія не діє, якщо видалений, змінений або не розбірливий серійний номер. Гарантійні зобов’язання не поширюються на плити з ушкодженнями, викликани-

ми стихійними лихами (пожежа, блискавка, повінь і так далі).

Гарантія не поширюється на лампу освітлення.

Претензії від споживачів приймає безпосередньо завод-виробник — ПрАТ «Гре- та», який знаходиться за адресою: 84205, Україна, м. Дружківка, Донецькій обл., вул. Чайковського, 1, а також сервісні центри.

Сервісні центри (місце розташування і назва див. «Перелік гарантійних сервісних центрів») уповноважені виробником на гарантійний і наступні ремонти, а також тех- нічне обслуговування продукції.

Гарантійний ремонт виконується персоналом уповноваженої сервісної служби. Представник сервісної служби, виконуючий ремонт, зобов’язаний заповнити відрив- ний талон (що вилучається) і корінець до нього.

З питань експлуатації та ремонту техніки GRETA ви можете подзвонити на теле- фон «гарячої лінії»:

UA Гаряча лінія 0-800-21-00-20, RU Гаряча лінія 8-800-555-18-17.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ (для мод.600)

Плита газова побутова чотирипальникова відповідає ДСТУ2204-93(ГОСТ10798-93) (для реалізації по Україні), ГОСТ Р 50696-2006 (для реалізації по Росії) визнана при- датною для експлуатації. Плита відрегульована на використання природного газу.

 

штамп ВТК (відп. за приймання)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ (для мод. 600-ГЭ)

Плита газоелектрична побутова відповідає ТУ У 29.7-00153488-001:2005, визна- на придатною для експлуатації. Плита відрегульована на використання природного газу.

 

штамп ВТК (відп. за приймання)

 

МАСА

 

* Розшифровка штрих-кода.

Напис зверху — код плити. Розшифровку дивись у вкла- диші «Розшифровка коду виробів «Greta».

Напис збоку — модель плити і виконання.

Перші п’ять цифр — номер виробу по заводському довід- нику, наступні дві цифри — місяць випуску, потім дві цифри

 • рік випуску. Останні шість цифр — серійний номер плити.

GG 6072 CG33(W)

Приклад: Плита газова побутова чотирипальникова, мод.600 виконання 06, но- мер плити по заводському довіднику — 54679, виготовлена в травні (05) 2008 року (08), серійний номер — 215879

ЛИСТОК ВІДГУКУ СПОЖИВАЧІВ

ПЛИТА ПОБУТОВА

Дата пуску в експлуатацію

« » 20 р.

 1. Результат зовнішнього огляду при отриманні плити споживачем

 

 1. Стан тари  

 

 1. Механічні ушкодження плити в результаті

транспортування  

 

 1. Зауваження до якості виготовлення плити   

 

 1. Інші зауваження  

 

 

ПЛИТА БЫТОВАЯ

Плита мод.600-ХХ имеет декларации о соответствии техническим регламентам

№ UA.034.D.0189, № UA.034.D.0190, № UA.034.D.0191. Срок действия с 26.04.2016 г. до 25.04.2019 г.

Сертификат соответствия № UA.TR.034.1633-16. Срок действия с 26.04.2016 г. до 25.04.2019 г.

Сертификат проверки типа № UA.TR.034.1632-16. Срок действия с 26.04.2016 г. без ограничений.

Орган по оценке соответствия требованиям технических регламентов ООС

«ПРОМТЕСТ» № UA.TR.034, 61023, г. Харьков, ул. Веснина, 5.

Плита мод.600-ХХ имеет сертификат соответствия № ТС RU C-UA.АЕ44.В.00694. Срок действия с 26.08.2014 г. по 25.08.2019 г., выданный органом по сертификации АНО «Научно-технический центр стандартизации метрологии подтверждения соот- ветствия (сертификации) «Тест-С.-Петербург». Адрес: 190103, Российская Федера- ция, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.1.

Плита мод.600-ГЭ-ХХ имеет декларации о соответствии № UA.034D.0390-16,

№ UA.034D.0391-16, № UA.034D.0392-16 от 23.09.2016 г. до 22.09.2019 г.

Сертификат проверки типа № UA.TR.034.1742-16 от 23.09.2016 г.

Сертификат соответствия № UA.TR.034.1743-16 от 23.09.2016 г. до 22.09.2019 г. Орган по оценке соответствия требованиям технических регламентов ООС

«ПРОМТЕСТ» № UA.TR.034, 61023, г. Харьков, ул. Веснина, 5.

Плита мод.600-ГЭ-ХХ имеет сертификат соответствия № ТС RU C-UA. АЕ44.В.00494. Срок действия с 25.12.2013 г. по 24.12.2018 г.,  выданный органом  по сертификации промышленной продукции АНО «Научно-технический центр стан- дартизации метрологии подтверждения соответствия (сертификации) «Тест-С.- Петербург». Адрес: 190103, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кур- ляндская, д.1.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Применяемый в быту газ взрывоопасен

 • При пользовании газовыми приборами соблюдайте правила пожарной безопасности
 • Не оставляйте включенную газовую плиту без присмотра и не поручайте присмотр за ней малолетним детям
 • Не сушите белье над газовой плитой
 • Проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах перед зажиганием горелок плиты
 • Не разогревайте на открытом огне лаки краски и другие предметы быто- вой химии

Это оборудование разработано для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте оборудование на улице.

Плита не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т.п.) Плита должна устанавливаться только квалифицированным персоналом, в соответствии с рекомендациями Производителя и стандартами, действующи- ми на территории Вашей страны. Неправильная установка может принести вред людям, животным или Вашей собственности. В случае неправильной установки

Производитель снимает с себя всякую ответственность.

Данная конструкция относится к оборудованию II категории (работа с двумя типами газов), класса 1 (свободная установка) по стандарту Российской Федерации.

 

Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей. При не- обходимости храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Рас- сортируйте и утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с нормами по охране окружающей среды.

Убедитесь, что Ваша плита не повреждена и полностью укомплектована. Если у Вас есть сомнения, свяжитесь с продавцом немедленно.

Запрещено использование удлинителей и переходников. Длина кабеля не долж- на превышать 1,5м.

Розетка и вилка должны быть одного типа.

Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на Вашем щитке перед мойкой или другими операциями по профилактике плиты.

Запрещается использовать плиту для обогрева помещения.

Не касайтесь плиты, если Ваши руки или ноги мокрые или сырые, не пользуй- тесь оборудованием босиком.

Если прикосновение к плите сопровождается действием электрического тока, необходимо отключить ее от сети до устранения неисправности.

В соответствии с общими требованиями Государственной Противопожарной службы запрещается:

 • оставлять работающую плиту без присмотра;
 • пользоваться неисправной плитой;
 • класть на плиту легко воспламеняемые предметы (бумагу, тряпки и т.п.);
 • использовать рядом с работающим оборудованием легко воспламеняющиеся жидкости (алкоголь, бензин и т.п.);
 • допускать заливание горелок жидкостью;
 • сушить над плитой белье;
 • допускать для присмотра за работающей плитой детей.

Запрещается изменение конструкции и электрической схемы плиты лицами, не уполномоченными производителем на гарантийный ремонт.

Периодически проверяйте состояние электрошнура. При обнаружении дефек- тов, его необходимо заменить, на аналогичный с допускаемой температурой экс- плуатации не ниже 105° С. При повреждении шнура питания его замену, во избежа- ние опасности, должен проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Отключите плиту от электрической сети, когда уезжаете надолго. Перекройте подачу газа.

Не ставьте на плиту посуду с неровным или деформированным дном. Старай- тесь располагать посуду так, чтобы ручки не перегревались, и чтобы было невоз- можно опрокинуть посуду, случайно задев за ручки.

Если плита не используется, проверьте, что ручки управления на панели нахо- дятся в положении « » — закрыто.

Не подпускайте детей к плите, когда вы пользуетесь духовкой. Части плиты по- сле выключения долгое время остаются горячими. Будьте осторожны, не прикасай- тесь к плите: дождитесь, когда она полностью остынет.

В процессе функционирования гриля (при наличии) или духовки доступные де- тали духового шкафа могут сильно нагреться. Не разрешайте детям приближаться к духовому шкафу. Во избежание перегрева двери духовки рекомендуется устанавли- вать температуру терморегулятора ТЭН-гриля не более 200°С.

Запрещается проверять нагрев эл. конфорки стола, ТЭН-ов (при наличии) при- косновением руки.

ВНИМАНИЕ! Если поверхность конфорки треснула, отключите прибор для предотвращения поражения электрическим током.

Прибор при использовании сильно нагревается. Избегайте прикосновения к нагревательным элементам внутри духовки.

ВНИМАНИЕ! Доступные части могут нагреваться во время эксплуатации.

Не допускайте близко к ним детей.

Запрещается очистка духовки паром.

Предупреждение:

Никогда не помещайте горячую посуду и воспламеняющиеся материалы в хозяйственное отделение.

Никогда не оставляйте включенные газовые горелки пустыми или с неис- пользуемой посудой, так как посуда быстро нагревается, что может повре- дить оборудование.

В некоторых моделях поверхность плиты закрывается стеклянной крыш- кой во избежание растрескивания стекла запрещается:

 • зажигать горелки стола при закрытой крышке;
 • опускать крышку при горящих или еще не остывших горелках.

Использование газовой плиты требует постоянного притока воздуха. Устанав- ливая плиту, строго следуйте указаниям, изложенным в разделе «Инструкция по установке» настоящего Руководства.

При установке плиты на опоры, соблюдайте меры предосторожности, чтобы из- бежать соскальзывания плиты с опор.

Во время работы плиты открывайте форточку для удаления продуктов сгорания.

При появлении в помещении запаха газа, в случае прекращения подачи газа или самопроизвольного погашения горелок, необходимо закрыть общий газовый кран перед плитой, а также все краны плиты, открыть окна, проветрить помещение. До устранения утечек газа не производить никаких операций, связанных с искрообразо- ванием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.п.

При утечке газа следует немедленно вызвать аварийную службу горгаза или ор- ганизации, выполняющей аналогичную функцию.

Все работы по устранению утечек газа, нарушению картины горения и т.п. ком- плексно проводятся только специалистами газовых служб.

При отравлении угарным газом, признаками которого являются слабость, го- ловокружение, пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, освободить грудную клетку от стесняющей одежды, привести в чувство, уложить и, не давая уснуть, вызвать врача.

При возникновении нестандартной ситуации отключите плиту от сети, обрати- тесь в газовую службу по месту жительства или позвоните в ближайший сервисный центр, телефон которого указан в настоящем Руководстве.

Если Вы решили, что плита больше не годится для эксплуатации, сделайте ее непригодной для использования: отключите от сети, обрежьте питающий кабель, снимите потенциально опасные части (это особенно важно для безопасности детей, которые могут играть с неиспользуемыми или выброшенными приборами).

Важно! Для обеспечения эффективной и безопасной работы оборудова- ния настоятельно рекомендуем:

 • не пользоваться услугами лиц, не уполномоченных производителем
 • при ремонте требовать использования оригинальных запасных частей

-самовольно и неправильно подключенная плита, несоблюдение правил  по технике безопасности могут привести к отравлению газом, ожогам, пожа- ру, поражению эл. током.

Плита не содержит вредных для здоровья веществ.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пони- женными физическими, психическими и умственными способностями или при от- сутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не про- инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопас- ность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Этот прибор не предназначен для функционирования от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прибор и его доступные части нагреваются во время экс- плуатации. Необходимо всячески избежать касания к нагретым элементам. Детей моложе 8 лет нельзя подпускать к прибору.

 • Прибор нельзя устанавливать за декоративной дверью во избежание пере- грева.
 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готовка на конфорке без надзора обслуживающего персо- нала с использованием масла или жира может быть опасной и послужить причиной пожара.
 • НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой. Отключите прибор, а затем на- кройте пламя крышкой или противопожарным покрывалом.

ВНИМАНИЕ: Процесс готовки не должен проходить без надзора. За кратковре- менным процессом готовки устанавливается непрерывное наблюдение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возникновения пожара, не храните предметы на варочных поверхностях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Разрешается пользоваться только предохранительными приспособлениями конфорки, разработанными производителем этого бытового прибора или указанными его производителем в инструкции по применению, в зави-

симости от обстоятельств, или пользоваться предохранительными приспособлени- ями, предусмотренными на конфорке. Применение других приспособлений может вызвать несчастные случаи.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опрокидывания прибора должны быть установлены средства для повышения устойчивости. Смотрите инструк- цию по установке.

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Этот раздел содержит инструкции по установке и обслуживанию плиты и предна- значен для квалифицированных специалистов по монтажу, устанавливающих плиту.

Плита считается герметичной, если падение давления по мано-вакуумметру за 2 мин. не превышает 40Па, при испытательном давлении 15000 Па.

ВНИМАНИЕ! Перед любыми работами по наладке и обслуживанию отклю- чите плиту от электрической сети.

Плиту следует устанавливать согласно «Правилам безопасности систем газос- набжения» и государственных строительных норм.

Для полного сгорания газа приток свежего воздуха в помещении должен состав- лять не менее 2м3/час на один киловатт мощности горелок. Воздух может поступать прямо с улицы через канал диаметром не менее 100см2 или из соседних помещений, оборудованных вентиляционными каналами, выходящими на улицу.

ВНИМАНИЕ! Этот прибор не присоединяется к отводу газоподобных от- ходов (дымоходу). Он должен устанавливаться и присоединяться согласно действующим правилам и нормам по установке, принятым в Вашей стране. Особенно необходимо обратить внимание на соответствующие меры по вен- тиляции.

Эксплуатация плиты ведет к повышению температуры и влажности в помеще- нии. Поэтому в помещении кухни должна быть хорошая вентиляция, для чего не- обходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или должно быть установлено механическое вентиляционное устройство.

При интенсивном и продолжительном использовании прибора может потребо- ваться дополнительная вентиляция (открывание окна и эффективное проветрива- ние или включение механического вентиляционного устройства).

Установка

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Плита относится к приборам класса 1 – свободная установка. Размещение плиты между мебелью показано на рис. 1.

Рис.1 Установка плиты между мебелью

Плита может встраиваться только до высоты рабочей поверхности мебели, т.е. около 850мм от пола.

Прилегающие плоскости мебели должны быть термостойкими, способными вы- держать температуру 100°С– 120°С.

Расстояние от мебели до боковых стенок плиты должно быть не менее 20мм.

Расстояние от решетки плиты до вытяжного устройства должно быть 650-700мм (см. инструкцию к вытяжному устройству).

Минимальное расстояние от плиты до кухонной мебели сделанной из легковос- пламеняющихся материалов не менее 700мм.

Плиту следует устанавливать на твердом и ровном полу без использования под- ставок.

Перед эксплуатацией плиту нужно выровнять в горизонтальной плоскости. Для этого служат регулировочные ножки.

Если плита имеет газовый гриль, при установке между мебелью согласно рис.1, плиту необходимо выдвинуть из мебели на 30-40мм во избежание перегрева мебели.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опрокидывания прибора должны быть установлены средства для повышения устойчивости. Смотрите ин- струкцию по установке.

 

— кронштейн.

Для дополнительной безопасности, чтобы плита не опрокинулась, ее необходи- мо закрепить к полу помещения предохранительным кронштейном (входит в ком- плект поставки для плит без автоматики безопасности).

Порядок установки кронштейна:

 • установить плиту на рабочее место, отметить на полу линию передней стенки и габариты по ширине, как показано на рис. 2;
 • отставить плиту в сторону, разметить и точно провести среднюю ось, на кото- рой отложить размер 477мм;
 • по кронштейну сделать отметку на полу под крепежное отверстие;
 • если пол деревянный, просверлить отверстие диаметром 3мм. В остальных случаях крепление осуществлять с помощью винта самонарезного и дюбеля соот- ветствующего диаметра (в комплект поставки не входит)
 • установить и закрепить кронштейн винтом;
 • поставить плиту на место, задвинув ее до упора;

 

Рис.2 Разметка пола для установки предохранительного кронштейна

Подсоединение плиты к газовой магистрали

ВНИМАНИЕ!

 • перед подключением проверьте, соответствие местных условий подклю- чения (вид газа и давление газа) настройке прибора.
 • параметры настройки прибора приведены в свидетельстве о приемке настоящего руководства и в маркировке на табличке, расположенной на пе- редней стенке духовки.
 • плита должна подключаться только специалистом, имеющим соответ- ствующие полномочия.
 • используйте газовые шланги, трубы, прокладки и др. детали, соответ- ствующие национальному стандарту.

Для подключения к газовой магистрали плита имеет резьбу G1/2« . Уплотни- тельные прокладки не входят в комплект поставки и приобретаются потребителем самостоятельно.

Уплотнители могут подключаться только один раз.

Если плита имеет устройство автоматического контроля пламени горелок стола или духовки при подсоединении необходимо установить фильтр (входит в комплект поставки), как указано на рис.3, 4.

 

G 1/2”

 

прокладка (фильтр)

 

контргайка 15

ГОСТ 8968-75

 

30 max

муфта  короткая 15

ГОСТ 8954-75

Угольник G 1/2 900-2-15  ГОСТ 8946-75

Рис.3 Подсоединение гибким газовым шлангом с накидной гайкой

Рис.4 Жесткое подсоединение

При подключении плиты к баллону со сжиженным газом, отрегулируйте его дав- ление в соответствии с действующими нормами техники безопасности.

Внимание!

Для безопасной работы оборудования убедитесь, что давление газа и на- стройка плиты соответствуют данным, указанным в таблице 1 «Характери- стики горелок и сопел».

Подсоединение газовым шлангом

Подсоединение газовым шлангом осуществляется с помощью штуцера

Ø 8мм – для сжиженного газа

Ø 13мм — для природного газа

При этом должны соблюдаться следующие требования:

 • шланг по всей длине не должен касаться частей плиты, температура которых превышает 50°С
 • длина шланга должна быть не более 1500 мм.
 • шланг не должен быть растянут и перекручен, иметь изгибы и трещины
 • шланг не должен ничем прижиматься и соприкасаться с подвижными деталями и предметами, имеющими острые края
 • шланг по всей длине должен быть доступен для осмотра и контроля состояния Шланг и дополнительные присоединительные детали должны соответствовать

местным стандартам.

Проверьте плотность посадки шланга с обеих сторон и зафиксируйте его зажи- мами. Если хотя бы одно из условий не выполняется, используйте гибкие металли- зированные трубы.

Подсоединение гибкой металлизированной трубой или гибким присоеди- нительным шлангом с накидной гайкой (рис.3)

Гибкая металлизированная труба подсоединяется к тому же выводу с наружной резьбой G1/2«. Используйте только трубы и прокладки, соответствующие нацио- нальным стандартам. Полная длина трубы не должна превышать 2000мм. После подсоединения удостоверьтесь, что труба не касается движущихся предметов и не пережата. Подсоединение см. рис. 3.

Жесткое подсоединение (рис.4)

Газовая труба подсоединяется к выводу с наружной резьбой G1/2« с помощью

дополнительных деталей, соответствующих национальным стандартам. Полная длина трубы не должна превышать 2000мм.

Метод проверки стабильной работы горелок.

После подсоединения плиты убедитесь в том, что горелки работают стабильно. Для этого необходимо зажечь горелки в положение «максимальное пламя» и пере- вести через 5 сек. в положение «малое пламя», горелка не должна гаснуть. Проскок пламени не допускается. Затем перевести в положение «максимальное пламя». От- рыв пламени не допускается.

Затем объясните потребителю, как работать и управлять плитой и вместе с ним изучите инструкцию по эксплуатации плиты.

ВАЖНО! После подключения нужно проверить герметичность всех соеди- нений, используя мыльный раствор. Запрещается применять для проверки герметичности открытый огонь.

Подсоединение плиты к электрической сети.

Плита подключается к электрической сети с переменным однофазным током (220V ~ 50Hz) и оборудована сетевым шнуром 2х0,75 мм2 (3х0,75 мм2) или 3х1,5мм2 (3х1мм2) литой контурной вилкой в зависимости от модели.

Номинальная мощность эл. устройств (при их наличии) не более 3,1 кВт для пли- ты мод.600-ГЭ и не более 25 Вт для плиты мод.600.

Перед подключением убедитесь в исправности сетевого шнура, розетки.

Проверьте, выдержит ли электропроводка нагрузку плиты, имеется ли надежная система заземления в доме.

Категорически запрещается работа плиты мод. 600-ГЭ без заземления. Категорически запрещается работа плиты мод. 600 с электророзжигом ду-

ховки и (или) вертелом без заземления.

Розетка должна находиться в легко доступном месте на расстоянии не более 1,5м от плиты.

Розетка не должна располагаться над плитой.

Никогда не используйте удлинители, переходники, двойные и более розетки, которые могут стать причиной перегрева и возгорания.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собствен- ности, если он вызван неправильным подсоединением плиты.

Проверка работы

Зажгите все горелки плиты и проверьте устойчивость пламени при установке режимов максимальной и минимальной подачи газа.

При наличии крана с автоматикой безопасности, обязательно проверьте его ра- боту. Если автоматика безопасности не срабатывает, необходимо устранить причи- ну неполадок в соответствии с рекомендациями таблицы 4.

Затем объясните потребителю, как работать и управлять плитой и вместе с ним изучите инструкцию по эксплуатации плиты.

ВНИМАНИЕ! После подключения к газовой магистрали, электрической сети специалист по монтажу должен проверить работу газовых горелок пли- ты, электрических устройств и заполнить талон установки о подключении бы- товой плиты.

После подключения проверьте правильность заполнения установочного талона.

Настройка плиты на различные виды газа

ВАЖНО: Эта работа выполняется только специалистом, имеющим необ- ходимые полномочия.

Чтобы подготовить плиту для работы с другим типом газа, необходимо заменить сопла горелок стола и духовки и отрегулировать работу горелок в режиме «малое пламя» см. таблицу 1 «Характеристики горелок и сопел»

ВАЖНО: обратите внимание, штуцер для сжиженного газа маркирован цифрой

«8», штуцер для природного газа имеет маркировку «13». замена сопел горелок стола рис.5

а) снять решетку стола, крышки и рассекатели горелок;

б) с помощью торцевого ключа S7 заменить сопла (входят в комплект поставки) в соответствии с таблицей 1 «Характеристики горелок и сопел» см. рис.5

 

Рис.5 Сопло S7 в корпусе сопла

Рис.6 Кран газовый с винтом малого пламени

Регулировка минимального пламени горелок стола.

а) снять стаканы и ручки кранов — будьте осторожны, не повредите их;

б) через отверстие в панели управления, повернуть регулировочный винт крана (расположен сбоку см. рис 6) по часовой стрелке до упора;

в) восстановить все детали плиты в обратном порядке;

г) зажечь горелку стола, установить ручку в положение «малое пламя»; д) пламя должно быть малым, но устойчивым, без проскоков;

е) при быстром повороте крана от максимального значения к минимальному, пламя не должно погаснуть;

замена сопла горелки духовки и газового гриля (для плит с газовой духовкой и грилем)

а) снять кожух задний, выкрутив саморезы;

б) открутить саморезы, которые крепят корпус сопла;

в) осторожно вынуть газопровод горелки духовки из задней стенки, отвести его в сторону на себя на расстояние 150-200мм, не нарушая соединения

гайка-корпус сопла и гайка-кран газовый;

г) с помощью ключа S7 заменить сопло в корпусе сопла; д) собрать все детали в обратном порядке.

регулировка минимального пламени горелки духовки (для плит с газовой духов- кой)

а) снять стакан и ручку крана — будьте осторожны, не повредите их;

б) винт крана «малое пламя» (расположен сбоку см рис. 6) закрутить по часовой стрелке до упора;

в) собрать все детали в обратной последовательности;

г) зажечь горелку духовки и подержать на максимальном пламени не менее 10 минут, затем установить ручку в положение «малое пламя»;

д) пламя должно быть малым, но устойчивым, без проскоков;

е) при быстром повороте крана от максимального значения к минимальному и при резком открывании и закрывании двери духовки пламя не должно погаснуть.

ВНИМАНИЕ! После подключения нужно проверить герметичность всех со- единений, используя мыльный раствор. Запрещается применять для провер- ки герметичности открытый огонь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плита соответствует следующим нормативным документам:

 • Техническому регламенту «О безопасности аппаратов, работающих на газоо- бразном топливе»;
 • Техническому регламенту «Об электромагнитной совместимости оборудования»;
 • Техническому регламенту «О безопасности низковольтного электрического оборудования».

На изделие имеются декларации (сертификаты) соответствия Украины и России.

Средний срок службы плиты не менее 10 лет от даты производства, при условии ее нормальной эксплуатации в бытовых условиях в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо обратиться в сервисный центр или дру- гую уполномоченную организацию для проверки плиты и возможности ее дальней- шей эксплуатации или замены. В случае невыполнения этих действий возникает ве- роятность неправильного функционирования изделия. Производитель, продавец и сервисные центры не несут ответственности за дальнейшую безопасность прибора. Плита может работать на природном газе по ГОСТ5542-87 с номинальным дав- лением 1274Па или сжиженном газе по ДСТУ 4047-2001 с номинальным давлением

2940Па.

Таблица 1. Характеристики горелок и сопел

Тепловая мощность горелок, кВт (номинальная) Вид газа Номинальное давление газа, Па Диаметр отверстия, мм
сопла «малое пла- мя» крана
полубыстрого действия 1,7±0,16 природный 1274 1,2
сжиженный 2940 0,75 0,3
сверхбыстрого действия 3,3±0,16 природный 1274 1,55
сжиженный 2940 0,88 0,57
вспомогательная 0,95±0,095 природный 1274 0,92
сжиженный 2940 0,6 0,22
горелка духовки 2,4±0,16 природный 1274 1,26
сжиженный 2940 0,73 0,53
газовый гриль 2,4±0,16 природный 1274 1,28 отсутствует
сжиженный 2940 0,74 отсутствует

Плиты, поступающие в торговую сеть, предназначены для работы на природном газе, на что указывает отметка в «Свидетельстве о приемке» настоящего Руковод- ства.

Технические данные плиты мод. 600

 • Число газовых горелок стола, шт 4
 • КПД горелок стола при номинальном давлении газа, % не менее 59
 • Одновременно потребляемая тепловая мощность горелок, кВт 10,05
 • Потребляемая мощность подсветки духовки, Вт 15

Номинальная потребляемая мощность электрического розжига, Вт 2

 • Потребляемая мощность мотор-редуктора, Вт 5-6
 • Напряжение, В 220
 • Полезный объем духовки, дм3, не менее 54
 • Габаритные размеры, мм :

высота 850

ширина 600

глубина 540

Степень защиты оборудования от влаги IPX1 (при наличии электрических эле- ментов).

Класс II защиты от поражения электрическим током (при наличии электрических элементов).

Класс I защиты от поражения электрическим током – при наличии эл.розжига горелки духовки и (или) наличии вертела.

Запрещается работа плиты мод. 600 с эл.розжигом горелки духовки и (или) вертелом без заземления.

Технические данные плиты мод. 600-ГЭ

 • Число газовых горелок стола в зависимости

от исполнения, шт 4 или 3

 • максимальная единовременно потребляемая

тепловая мощность горелок, кВт 8,35

 • число электрических конфорок стола в зависимости

от исполнения, шт отсутствует или 1

 • максимальная единовременно потребляемая

электрическая мощность плиты, кВт 2,8

 • максимальная единовременно потребляемая

электрическая мощность плиты с конвекцией, кВт 3,1

 • единовременно потребляемая мощность

электрической духовки, кВт max 1,8

 • единовременно потребляемая мощность

электрической духовки с конвекцией, кВт max 2,1

в том числе:

 • верхнего ТЭНа 0,7
 • ТЭН-гриля 1,4
 • нижнего ТЭНа 1,1
 • кругового ТЭНа 2,0
 • вентилятора конвектора 0,02
 • Потребляемая мощность мотор-редуктора, Вт 5-6
 • Потребляемая мощность подсветки духовки, Вт 15

Номинальная потребляемая мощность электрического розжига, Вт 2

 • Напряжение, В 220
 • Полезный объем духовки, дм3 , не менее 50
 • Габаритные размеры, мм :
 • высота 850
 • ширина 600
 • глубина 540
 • масса плиты, кг (не более), в зависимости от исполнений

Степень защиты оборудования от влаги IPX1.

Класс I защиты от поражения электрическим током.

Запрещается работа плиты мод. 600-ГЭ без заземления.

Данные об энергетической эффективности плиты газоэлектрической бытовой мод. 600-ГЭ.

Действительный расход электроэнергии

(для духового шкафа с естественной конвекцией) 0,79 кВт/час

(для духового шкафа с  принудительной конвекцией) 0,73  кВт/час

Класс энергетической эффективности

(для духового шкафа) A

Откорректированный уровень звукового напряжения

(плита с вертелом) 49 дБА

Полезный объем духовки 50 л

Информационная энергетическая этикетка соответствует ДСТУ 4980, ДСТУ 4081 и ГОСТ Р 51 388.

Этикетка энергетической эффективности с данными располагается на двери духовки (или в руководстве по эксплуатации).

Табличка с техническими данными прибора расположена на передней стен- ке плиты.

Масса плиты является величиной расчетной и максимально приближенной к фактической массе изделия.

Незначительные изменения массы плит нетто/брутто обоснованы допустимыми отклонениями в толщинах тонколистового проката по соответствующим норматив- ным документам, допустимыми отклонениями массы упаковки, в зависимости от атмосферных условий.

ИСПОЛНЕНИЯ ПЛИТ

Плиты модели 600-ГЭ-ХХ и 600-ХХ выпускаются различных исполнений. Обозначение Вашего исполнения указано в штрих-коде, расположенном в на-

стоящем руководстве, на плите около фирменной таблички и на упаковке.

Если плита имеет стеклянную крышку,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 • зажигать горелки стола при закрытой крышке;
 • опускать крышку при горящих или еще не остывших горелках.

Прежде чем открывать крышку, следует удалить с нее жидкостные загрязнения.

Для чистки стеклянную крышку можно снять, для этого ее нужно открыть и под- нять вверх, вынимая из механизма открывания. Стекло, применяемое для этой цели, закалённое и имеет высокую стойкость к термическому удару ( =250ОС), но стеклянная поверхность может быть разбита, если ударить её острым или твёрдым предметом. Будьте осторожны!

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3 Перечень комплектующих плит мод.600

Комплектующие Кол. на

исп.

1. Плита 1
2. Решетка стола (комплект) 1
3. Противень 1
4. Решетка духовки 1
5. Рассекатель горелки полубыстрого действия с крышкой 2
6. Рассекатель горелки сверхбыстрого действия с крышкой 1
7. Рассекатель горелки вспомогательной с крышкой 1
8. Комплект сменных сопел для сжиженного газа 1
9. Регулировочные ножки 4
10. Руководство по эксплуатации 1
11. Упаковка 1
12. Щиток стола (при наличии) 1
13. Винт М4 (при наличии) 2
14. Гайка М4 (при наличии) 2
15. Шайба (при наличии) 2
16. Фильтр (при наличии предохранительного устройства контроля

пламени)

1
17. Предохранительный кронштейн (кроме плит по России) 1
18. Вертел, (комплект), (при наличии) 1
19. Защитный экран (при наличии) 1
20. Заглушка для кронштейнов ножек , шт.(при наличии) 2

 

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

 

Рис. 7 Устройство плиты

 

1 — крышка (не для всех моделей) 2 — решетка стола

3 — ручка управления горелками со стаканом 4 — решетка духовки

 1. — противень
 2. — духовка:
  • газовая
  • электрическая (ТЭН верхний и нижний)
  • электрическая (ТЭН-гриль с вертелом (верхний) и ТЭН нижний)
 3. — хозяйственное отделение 8 — регулировочные ножки
 1. — дверь духовки
 2. — кнопка включения подсветки (не для всех моделей)
 3. — кнопка включения электророз- жига (не для всех моделей)
 4. — горелки стола
 5. — электрическая конфорка стола (не для всех моделей)

Таблица 3а Перечень комплектующих плит мод.600-ГЭ

Комплектующие Кол. на исп.
1. Плита 1
2. Решетка стола (комплект) 1
3. Противень 1 (2)
4. Решетка духовки 1
5. Рассекатель горелки сверхбыстрого действия с крышкой 1
6. Рассекатель горелки полубыстрого действия с крышкой 2 (1)
7. Рассекатель горелки вспомогательной с крышкой 1
8. Вертел (комплект) (при наличии) 1
9. Регулировочные ножки 4
10. Предохранительный кронштейн (при наличии) 1
11. Фильтр (при наличии автоматики) 1
12. Комплект сопел для сжиженного газа 1
13. Руководство по эксплуатации 1
14. Упаковка 1
15. Заглушка для кронштейнов ножек , шт.(при наличии) 2

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Панель управления для плит мод. 600

 

Рис. 8 Панель управления

Панель управления для плит мод.600-ГЭ

3 7 1 2 1 8

 

Рис 9 Панель управления

 

Описание ручек, расположенных на панели управления (см. рис. 8, 9)

 • ручка включения газовых горелок стола поз. 1

Горелка духовки Горелки стола

Передняя левая Задняя левая Задняя правая Передняя правая

 • ручка включения эл.конфорки поз.2

Вращая ручку против часовой стрелки, можно выбрать следующие функции:

0 выключено; с 1 по 6 минимальная и максимальная мощность.

 • ручка включения газовой горелки духовки поз.1а

Вращая ручку против часовой стрелки, можно выбрать следующие функции:

0 — выключено; — максимальная подача газа; — минимальная подача газа.

 • ручка включения газовой духовки и газового гриля

Вращая ручку против часовой стрелки, можно выбрать следующие функции:

0 — выключено; — максимальное пламя горелки духовки; — минимальное (ма- лое) пламя горелки духовки;

  — горелка газового гриля (не имеет положение минимального пламени).

 • ручка переключателя мощности электрической духовки поз. 7

Вращая ручку против часовой стрелки, можно выбрать необходимый режим ра- боты электрической духовки.

Описание всех режимов работы для ручки управления переключателем мощно- сти указано в таблице Режимы работы электрической духовки (см. раздел «Элек- трическая духовка с различными функциями»).

 • ручка управления датчиком-реле температуры поз. 3

— установка различных температурных режимов от 50°С до 290°С — ручка управления таймером механическим поз. 8 (при наличии).

Описание выключателей и контрольных лампочек (см. рис.8, 9)

— кнопка включения электрического розжига газовых горелок стола поз.6 (при наличии);

—  кнопка включения электрического розжига горелок стола поз.6   и духовки (при наличии);

 • кнопка включения подсветки духовки поз.10 (при наличии);

 

— кнопка розжига горелок и подсветки духовки двойного действия (при наличии);

 

 • кнопка включения подсветки и вертела (при наличии);

 

— контрольная лампочка нагревателей электрической духовки поз.5;

 

– контрольная лампочка эл.конфорки стола поз.4 (при наличии);

Когда загорается контрольная лампочка — это означает, что нагревательные эле- менты (эл.конфорка, ТЭНы духовки — один или оба) включены.

Включение кнопки розжига и подсветки двойного действия.

Для включения розжига нажмите на верхнюю часть кнопки. Для включения под-

светки нажмите на нижнюю часть кнопки.  Для выключения подсветки верните кнопку в исходное положение.

Включение газовых горелок стола

Нажать и повернуть против часовой стрелки ручку, соответствующую исполь-

зуемой горелке, установить её в положение «максимальное пламя» и поднести зажжённую спичку или включить кнопку или  электророзжига , для плит с электророзжигом.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии крышки горелки или рассекателя запрещает- ся пользоваться электророзжигом!

Регулировка интенсивности горения производится дальнейшим поворотом руч- ки крана против хода часовой стрелки — при этом не должно произойти случайное погасание горелки. При повороте до упора горелка будет работать на минимальном пламени .

При погасании пламени горелки (по любой причине) необходимо закрыть устройство настройки (кран) и предпринять попытку повторного зажигания не ра- нее, чем через 1 мин.

Чтобы выключить горелку, необходимо повернуть ручку крана по ходу часовой стрелки до упора в положение « » — закрыто.

Включение газовых горелок стола с системой газ-контроль

Нажать и повернуть против часовой стрелки ручку, соответствующую исполь- зуемой горелке, установить её в положение      «максимальное пламя» и поднести

зажжённую спичку или включить кнопку или  электророзжига , для плит с

электророзжигом. Ручку крана держите нажатой не менее 10 секунд, чтобы устрой- ство успело сработать.

ВНИМАНИЕ! Если горелка по истечении 10 секунд не зажглась, то это устройство не следует больше приводить в действие и повторить попытку можно не ранее, чем через 1 минуту.

Включение электрической конфорки стола.

Электроконфорка управляется переключателем (см. рис. 9). Чтобы вклю- чить конфорку, необходимо установить ручку переключателя мощности в нуж- ное положение, вращая против хода часовой стрелки.

Для выключения конфорки необходимо плавно уменьшать мощность, вращая ручку переключателя по ходу часовой стрелки до отметки «0» † отключено.

Контрольная лампочка горит на протяжении всей работы конфорки.

Газовая духовка

Перед первичным пользованием духовкой, её необходимо вымыть теплой водой с моющим средством, протереть насухо, после чего включить и в течение получаса прогреть для выгорания остатков масла и т.п.

-включение горелки духовки

Чтобы разжечь горелку духовки, необходимо поднести зажжённую спич-  ку к запальному отверстию (рис.10) или  включить кнопку электророзжига или  – для плит с эл.розжигом горелки духовки и повернуть соответствую- щую ручку крана в положение «максимум» .

Регулировка интенсивности горения производится дальнейшим поворотом руч- ки крана против хода часовой стрелки — при этом не должно произойти случайное погасание горелки. При повороте до упора горелка будет работать на минимальном пламени .

Чтобы выключить горелку, необходимо повернуть ручку крана по ходу часовой стрелки до упора в положение « » — закрыто.

— включение газовой горелки духовки с системой газ-контроль

Чтобы разжечь горелку духовки, необходимо поднести зажжённую спичку к за- пальному отверстию (рис.10) или включить кнопку электророзжига или  – для плит с эл.розжигом горелки духовки и повернуть соответствующую ручку крана в положение «максимум» .

 

Рис.10 Зажигание газовой горелки духовки

Убедиться визуально, через отверстие в дне духовки, что горелка зажжена. После зажигания ручку следует держать нажатой не менее 15 секунд для про-

грева датчика устройства.

ВНИМАНИЕ! Если горелка по истечении 15 секунд не зажглась, то это устройство не следует больше приводить в действие и перед каждой следу- ющей попыткой зажигания необходимо открыть дверку духовки и повторить попытку не ранее, чем через 1 минуту.

— включение духовки с терморегулятором и автоматикой безопасности

Чтобы зажечь горелку духовки, поднесите горящую спичку или зажигалку к за- пальному отверстию (Рис.10) и поверните ручку управления духовкой против часо- вой стрелки в положение МАХ.

Если модель оснащена устройством безопасности, ручку следует держать на- жатой не менее 15 секунд для прогрева датчика устройства.

ВНИМАНИЕ! Если горелка по истечении 15 секунд не зажглась, то это устройство не следует больше приводить в действие и перед каждой следу- ющей попыткой зажигания необходимо открыть дверку духовки и повторить попытку не ранее, чем через 1 минуту.

Желаемая температура приготовления выбирается из значений, указанных на панели управления.

Духовка нагревается до заданной температуры и термостат, управляемый руч- кой, поддерживает температуру постоянной.

— включение газовой горелки духовки и газового гриля

Управление газовой горелкой духовки и газовым грилем осуществляется одной и той же ручкой крана.

Чтобы разжечь горелку духовки, необходимо поднести зажженную спичку к за-

пальному отверстию (рис.10) или включить кнопку электророзжига — для плит с электророзжигом горелки духовки, нажать и повернуть соответствующую ручку крана в положение — максимальное пламя против часовой стрелки. Убедитесь визуально, что горелка духовки зажжена.

Чтобы разжечь горелку газового гриля нужно поднести зажжённую спичку к го-

релке гриля или включить кнопку электророзжига — для плит с электророзжи- гом газового гриля, нажать и повернуть ручку соответствующую ручку крана в поло-

жение — газовый гриль по часовой стрелке до упора. Убедитесь визуально, что горелка газового гриля зажжена.

Одновременная работа горелки духовки и газового гриля невозможна.

Для включения вертела необходимо нажать соответствующую кнопку на панели управления. В этом случае работает и подсветка духовки и вертел.

— включение газовой горелки духовки и газового гриля с системой газ-контроль

Управление газовой горелкой духовки и газовым грилем осуществляется одной и той же ручкой крана.

Чтобы разжечь горелку духовки, необходимо поднести зажжённую спичку к за-

пальному отверстию (рис.10) или включить кнопку электророзжига — для плит с электророзжигом горелки духовки, нажать и повернуть соответствующую ручку крана в положение — максимальное пламя против часовой стрелки. Убедитесь визуально, что горелка духовки зажжена.

После зажигания ручку следует держать нажатой не менее 15 секунд для про- грева датчика устройства.

ВНИМАНИЕ! Если горелка по истечении 15 секунд не зажглась, то это устройство не следует больше приводить в действие и перед каждой следу- ющей попыткой зажигания необходимо открыть дверку духовки и повторить попытку не ранее, чем через 1 минуту.

Чтобы разжечь горелку газового гриля нужно поднести зажжённую спичку к го- релке гриля или включить кнопку электророзжига — для плит с электророзжи-

гом газового гриля, нажать и повернуть соответствующую ручку крана в положение

— газовый гриль по часовой стрелке до упора. Убедитесь визуально, что горел- ка газового гриля зажжена.

После зажигания ручку следует держать нажатой не менее 15 секунд для про- грева датчика устройства.

ВНИМАНИЕ! Если горелка по истечении 15 секунд не зажглась, то это устройство не следует больше приводить в действие и перед каждой следу- ющей попыткой зажигания необходимо открыть дверку духовки и повторить попытку не ранее, чем через 1 минуту.

Одновременная работа горелки духовки и газового гриля невозможна.

Для включения вертела необходимо нажать соответствующую кнопку на панели управления. В этом случае работает и подсветка духовки и вертел.

Помните: При работе газового гриля дверца духовки должна быть откры- та, а между передней стенкой и дверцей необходимо установить защитный экран.

Внимание! При длительной работе газового гриля доступные части плиты

сильно нагреваются! Не допускайте близко к ним детей!

 

Для плит без индикатора рекомендуется пользоваться ус- ловными обозначениями на панели управления. Ориентиро- вочные значения рабочей t° в центре духового шкафа, опреде- ленные положением ручки управления газовым краном, сле- дующие:

Поз.      — 275°С (максимальное пламя), поз.2 — 260°С, поз.1 — 240°С,  поз. — 180 °С (минимальное пламя).

Электрическая духовка с различными функциями.

Управление электрической духовкой осуществляется дат-

 

ручка управления

чиком-реле температуры (ручка поз. 3) и переключателем газовой духовкой

мощности (ручка поз. 7), которые расположены на панели без индикатора

управления (рис. 9).

Чтобы включить электрическую духовку, нужно сначала повернуть ручку термо- регулятора по часовой стрелке и установить на желаемую температурную отметку. Затем ручкой переключателя мощности вращением против часовой стрелки вы- брать необходимые вам функции: включить верхний нагревательный элемент, ниж- ний, оба нагревательных элемента или выбрать другой режим, которым оснащена ваша духовка.

Ручка датчика-реле температуры кругового вращения не имеет.

Одновременно с нагревателями духовки включается лампочка подсветки (горит на протяжении работы электрической духовки) и контрольная лампочка электриче- ской духовки (отключается при достижении нагревателями заданной температуры). Внимание! Во время эксплуатации духовка разогревается, избегайте при-

косновения к нагревательным элементам духовки (ТЭН).

Таблица 3б. Режимы работы электрической духовки (в вашей духовке не- которые функции могут отсутствовать)

 

Обозначение на панели управления Описание режима
0 Духовка выклю- чена
Включена под- светка духовки Остается включенной во время всех операций (при наличии подсветки)
Включен вентиля- тор Размораживание замороженных продуктов при ком- натной температуре.
Включен верхний и нижний нагрева- тельный элемент Обычное приготовление блюд. Выпекание и жарение блюд на одном уровне духового шкафа.
Включен верхний нагревательный элемент Подрумянивание блюд, приготовление бутербродов и запекание овощей.

 

Обозначение на панели управления Описание режима
Включен нижний нагревательный элемент Выпекание пирогов с хрустящей основой и консерви- рование продуктов
Включен верхний, нижний нагрева- тельный элемент и вентилятор Режим конвекции. Этот режим позволяет одновре- менно готовить разные блюда, требующие одинако- вой температуры приготовления более чем на одном уровне и без взаимопроникновения запахов.
Включен верхний нагревательный элемент и венти- лятор Размораживание замороженных продуктов теплым воздухом. Режим можно также использовать для суш- ки грибов, овощей и фруктов.
Включен нижний нагревательный элемент и венти- лятор Размораживание замороженных продуктов теплым воздухом от нижнего ТЭНа. Режим можно также ис- пользовать для сушки грибов, овощей и фруктов
Включен круговой ТЭН и вентилятор Режим горячий воздух. Одновременное выпекание, жарка и высушивание продуктов на 2-х уровнях. Уста- новите температуру на 20-40 °С ниже, чем для режи- ма верхний и нижний нагрев.
Включен ТЭН- гриль и вертел Гриль с вертелом. Режим рекомендуется использо- вать для приготовления птицы на вертеле, подрумя- нивания блюд, приготовления запеканок, тонких ку- сков мяса, филе рыбы, бутербродов и овощей.
Включен ТЭН- гриль Гриль. Режим рекомендуется использовать для под- румянивания блюд, приготовления запеканок, тонких кусков мяса, филе рыбы, бутербродов и овощей.
Включен ТЭН- гриль, вентилятор и вертел Турбо-гриль. Гриль с принудительной циркуляцией воздуха, позволяющий добиться равномерного под- румянивания пищи и образования хрустящей короч- ки. Режим рекомендуется использовать для при- готовления больших кусков мяса, птицы целиком, а также запекание и обжаривание.
Включен ТЭН- гриль и вентиля- тор Турбо-гриль. Гриль с принудительной циркуляцией воздуха, позволяющий добиться равномерного под- румянивания пищи и образования хрустящей короч- ки. Режим рекомендуется использовать для при- готовления больших кусков мяса, птицы целиком, а также запекание и обжаривание.
Включен нижний и верхний нагрева- тельный элемент Режим рекомендуется использовать при приготовле- нии пиццы. Для работы режима ручку терморегулято- ра установить на 200°С.
Включен нижний нагревательный элемент Режим сушки сухофруктов. Для работы режима уста- новить ручку терморегулятора на минимальное зна- чение.
Включен нижний и верхний нагрева- тельный элемент Режим подогрева. Позволяет поддерживать готовое блюдо в теплом состоянии. Для работы режима ручку терморегулятора установить на 100°С.

 

Использование газовых горелок стола

Для эффективного использования горелок стола следует выбирать кастрюли пе- речисленных ниже размеров: вспомогательная горелка — диаметр min 120 — max 160 мм, горелка полубыстрого действия — диаметр min 180 — max 200 мм, горелка сверх- быстрого действия — диаметр min 240 — max 260 мм. Режим работы горелок должен быть таким, чтобы пламя не выходило за края кастрюли см. рис.11. Использование кастрюлей большего диаметра приведёт к выходу из строя горелки стола.

 

Рис.11 Установка кастрюли на решетке стола

Не используйте для приготовления кастрюли с изогнутым дном.

Использование электрической конфорки стола (при наличии).

Для повышения КПД конфорки рекомендуется пользоваться посудой с ровным, плоским дном, диаметром равным или немного большим конфорки.

Чтобы конфорка не ржавела, не ставьте на неё кастрюли с мокрым дном.

Включение таймера

Чтобы включить таймер (при наличии), необходимо повернуть соответствующую ручку по ходу часовой стрелки и установить на необходимую отметку времени, че- рез которое раздастся звонок.

При установке времени срабатывания до 10 мин. необходимо провернуть ручку до отметки «60» с последующим возвратом на заданное время.

Установка вертела (при наличии) в духовке

 

Чтобы воспользоваться вертелом, необходимо устано- вить опору вертела в направляющие духового шкафа см. рис.12

Установить вертел в муфту мотора и на опору

Во время приготовления ручка вертела должна быть сня-

та.

Пользование устройством освещения

Для визуального наблюдения за выпечкой и жарением в

духовке следует пользоваться устройством освещения (не для всех моделей).

Включение и выключение освещения духовки осу- ществляется кнопкой поз.10, расположенной на панели управления или ручкой переключателя мощности поз. 7.

Рис.12 Расположение вертела в духовке

ВНИМАНИЕ! Для предупреждения опасности поражения электрическим током перед заменой лампы убедитесь, что прибор выключен.

Для замены лампы устройства освещения, необходимо отключить плиту от электросети и снять стеклянный плафон, повернув его против хода часовой стрелки (рис.13). После замены лампы установить стеклянный плафон.

 

Дверь нижняя Ящик

Рис. 14 Открывание Рис. 13 Замена лампы подсветки хозяйственного отделения

Отделение для хранения принадлежностей

Плита с хозяйственным отсеком выполняется разных исполнений: с откидной дверкой, выдвижным ящиком или заглушкой.

Чтобы открыть дверку её нужно приподнять вверх, удерживая за специально вы- полненное углубление снизу и наклонить на себя см. рис. 14 (Дверь нижняя)

Как выдвинуть ящик, показано на рис. 14 (Ящик).

Съём и установка двери духовки (при наличии разборной двери ду- хового шкафа)

 1. Откройте дверку.
 2. Поверните зажим на петлях дверки полностью назад.

 

 1. Закройте дверку до остановки зажима (дверка останется открытой примерно на 40°).

 

 1. Нажмите на две кнопки в верхней части дверки и выньте верхнюю планку.
 2. Снимите стекло и почистите его при помощи мягкой губки ( без применения абразивных средств очистки и металлических скребков во избежание повреждения поверхности стекла), высушите мягкой тканью.

 

 1. Поставьте стекло назад.

Внимание! Запрещается пользоваться духовкой при снятом стекле!

 1. Установите планку дверки: щелчок укажет, что она встала на место.
 2. Полностью откройте дверку.

 

 1. Закройте зажимы.
 2. Закройте дверку полностью. Духовка готова к работе.

При перемещении электроплиты запрещается поднимать ее за ручку двери жа- рочного электрошкафа. Перемещение электроплиты производится при открытой двери за верх жарочного электрошкафа.

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Духовка комплектуется решеткой и противнем для выпечки или жарения, а для моделей с вертелом — опорой для вертела. Все эти элементы имеют воз- можность устанавливаться в полозья духовки см. рис. 7 и рис. 12. Противень может быть установлен непосредственно на решетку или (при развороте) в по- лозья духовки (например, для сбора жира см. рис. 12).

Выпечку или жарение рекомендуется производить на противне, установленном в полозья духовки на третьей полке (считать сверху). Для этой же цели можно пользо- ваться и решеткой духовки – установить ее аналогично в полозья духовки, а сверху разместить формы для приготовления.

Если изделие сильно подгорает сверху, а снизу не пропекается, рекоменду- ется перемесить его на один уровень вниз или уменьшить температуру.

Максимальная нагрузка на противень или решетку не более 3 кг.

Для проверки готовности блюда не следует выдвигать противни или решет- ку более чем на половину во избежание опрокидывания.

Выпечку и жарение производить в прогретой при максимальном горении в тече- ние 20-25 минут духовке.

Погрешность показаний индикатора ±20°С. При наличии крана с терморегулято- ром индикатор отсутствует.

Выпечку изделий из теста следует производить на противне, установленном на третьей полке (считать сверху), при температуре 180-200°С.

Жарение мяса, птицы производить на 3 или 4 полке (сверху) при температуре 250-270 °С.

При приготовлении на газовом гриле мясо, рыба, птица и овощи быстро подру- мяниваются, сверху образуется хрустящая корочка и продукт не пересыхает.

Для приготовления на газовом гриле можно использовать вертел (см. рис.12), противень или решетку. При приготовлении противень или решетку установите на 3-4-ой полке сверху в зависимости от количества приготавливаемого блюда. Про- дукты разложите по всей площади противня или решетки так, чтобы их площадь совпадала с площадью нагревательного элемента. При использовании решетки не забудьте установить снизу противень для сбора жира.

Во избежание пожара не готовьте на гриле непригодные для этого продук- ты. На гриле можно готовить продукты, которые выдерживают интенсивный нагрев.

На заметку потребителю!

Опросы покупателей показали, что как давление в сети, так и калорий- ность газа в различных регионах колеблются в весьма больших пределах, выходя, иногда, за допустимые нормы. Поэтому все советы и данные таблиц по приготовлению в нестандартных ситуациях могут носить лишь рекомен- дательный характер. Ваш собственный опыт и оценка конкретной ситуации, возможно, внесут необходимые коррективы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или любыми операциями по уходу за плитой отключите ее от электрической сети.

Полиэтиленовые амортизаторы и защитную пленку, предохраняющие декора- тивное покрытие деталей при транспортировке, перед использованием плиты не- обходимо удалить.

После покупки духовку и весь комплект (решетку, противень) вымыть теплым мыльным раствором, просушить и прогреть в течение 30 минут при максимальной температуре.

Периодически необходимо проверять состояние сетевого шнура. При обнару- жении дефектов его необходимо заменить на аналогичный. Эту работу выполняет специалист сервисной службы.

Периодически необходимо проверять состояние газового шланга. При обнару- жении дефектов его необходимо заменить на аналогичный. Эту работу выполняет специалист газовой или сервисной службы.

После истечения срока гарантии, по крайней мере, один раз в два года необхо- димо проходить технический осмотр представителем газового хозяйства или сер- висного центра.

Краны горелок (поверхность пробки) периодически (один раз в три года) подле- жат смазке специалистами газовой службы для обеспечения их нормальной работы.

Рекомендации по уходу за плитой

Загрязнение решетки стола, рассекателей горелок может быть удалено с по- мощью вещества для чистки металлических изделий. Огневые каналы рассекателей горелок необходимо чистить щеткой.

Применение моющих средств, обладающих абразивными свойствами, не реко- мендуется.

Возможно необратимое повреждение покрытия деталей, непосредственно всту- пающих в контакт с пламенем в процессе эксплуатации (крышки горелок, решетка стола).

Внутренняя поверхность духовки и наружные поверхности плиты необходимо мыть тряпкой, смоченной в мыльном или содовом растворе и протереть насухо.

Снятие направляющих противня (при наличии):

 1. Потяните переднюю часть направляющей противня в сторону, противополож- ную боковой стенке
 1. Вытяните заднюю часть направляющей для противня из ее боковой стенки и снимите ее.
 1. Для установки направляющих противня выполните указанные действия в об- ратном порядке

Не используйте крупнозернистые абразивные чистящие средства или острые металлические предметы для очистки стекла дверцы (духовки), так как это может оцарапать поверхность и привести к повреждению стекла.

Запрещается очистка плиты паром.

Не оставляйте на эмалированных деталях плиты пролитые жидкости, содержа- щие кислоты (сок лимона, уксус, виноградный сок и др.).

Для чистки и мойки стеклянную крышку можно снять, открыв и подняв вверх.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте принадлежности по уходу или моющие сред- ства в духовке или сушильном отделении.

Пользователь отвечает за безупречное состояние прибора и правильное обслуживание. Поломки, вызванные несоблюдением настоящей инструкции, не признаются.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

По согласованию с заказчиком допускается размещение плит в три яруса в ваго- нах по утвержденной производителем схеме погрузки плит, при транспортировании автомобильным транспортом с увеличенной высотой бортов по согласованию с за- казчиком плиты располагают по утвержденной производителем схеме в три яруса.

 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

До установки плита должна храниться в заводской упаковке в закрытых или дру- гих помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых кли- матических условий, согласно ГОСТ 15150.

Складирование плит в упаковке должно производиться не более чем в три яруса по высоте.

Доставка плит к месту монтажа производится в упаковке.

Запрещается захват плит за ручку дверки и трубу коллектора при переносе.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4. Возможные неисправности и методы их устранения

Что происходит Вероятные причины Метод устранения
1. Не горит, вяло или не- равномерно горит горелка Слишком малое давление газа в

сети

Обратиться в газоснабжающую

службу

В каналы горелки попала грязь или

влага

Прочистить и просушить горелку
Рассекатель или крышка установле-

ны с перекосом

Правильно установить детали

горелки

Засорилось сопло Тонкой проволокой или иголкой про-

чистить сопло

2. Горелка коптит или го- рит с отрывом пламени Засорилось сопло Тонкой проволокой или иголкой про-

чистить сопло.

Деформирован рассекатель Заменить рассекатель
3. Горелка горит напря- женно, с отрывом пламени Слишком большое давление газа в сети Правильно установить детали горелки.

Обратиться в газоснабжающую службу.

Уменьшить ручкой подачу газа до

стабилизации горения.

4. Не срабатывает автома- тика безопасности Неправильно выставлен конец термопары в пламени * проверить зазор от термопары до огневого отверстия – должно быть

2,5-4 мм.

Ручка крана глубоко посажена в

результате внешнего воздействия

Переустановить ручку с обеспечени-

ем хода стержня 3-3,5мм

Отсутствует контакт термопары с клапаном газового крана Открутить гайку термопары от крана, зачистить контакты, гайку закрутить

и подтянуть

Неисправна термопара * Заменить термопару
Неисправен клапан предохра-

нительный (эл. магнитная пробка)

* Заменить кран с автоматикой без-

опасности

Давление газа в сети не соответству-

ет настройке плиты

Обратиться в газоснабжающую службу.
5. Не работает все электрооборудование Плита не подсоединена к эл. сети Подключить плиту
Обрыв шнура питания *Заменить шнур питания
Нарушение электроснабжения Проверить электроснабжение. Вос-

становить при необходимости

6. Не действует освеще- ние духовки Дефект лампы Проверить исправность лампы, при необходимости заменить на анало-

гичную

Нет контакта лампочки Подкрутить лампочку в патроне
Перегорела лампочка Заменить лампочку
7. Не действует электро- розжиг

-нет искры

-есть искра, но не за- жигает

-нет воспламенения газа при работающем гене- раторе

Искра с разрядника не бьет в крыш- ку рассекателя Крышка стоит с перекосом, нет кон- такта крышки с рассекателем Притереть крышку к рассекателю (отцентрировать)

Очистить крышку от загрязнений,

просушить ее

Поврежден провод разрядника * Заменить разрядник
Сломан керамический корпус раз-

рядника

* Заменить разрядник
Разрядник сильно загрязнен или

залит (влажный)

Почистить и просушить разрядник
Слишком большое давление в сети Зажигать при меньшей подаче газа
Неисправен генератор розжига * Заменить на аналогичный
8. Не вращается вертел Мотор вертела остановился в

«мертвой точке»

При включении ручкой повернуть

штык в любую сторону

9. Не вращается или клинит стержень газового крана,

ощутим запах газа

В кран попало инородное тело, не- достаточно смазки в конусной паре

газового крана

 • Очистить и смазать газовый кран
 • Краны необходимо смазывать один

раз в три года

10. Не закрывается дверь духовки.

Неплотно прилегает дверь

духовки

Фиксаторы шарнира двери духовки выскочили из посадочного места Открыть дверь духовки, опустить под- нятые фиксаторы вниз в их посадочное место
11. Прокручивается или

спадает ручка

Выпал зажим ручки из посадочного

места

Установить зажим в ручку

Примечание:

*Ремонт производится специалистами газовых хозяйств или представителями сервисных центров.

Если, несмотря на рекомендации, проблему не удалось устранить, обращайтесь в газовую службу по месту жительства или в сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Если Вы хотите заменить старую плиту, ее необходимо сдать в специализиро- ванную организацию, занимающуюся утилизацией.

В случае, если плита будет отправлена на свалку, помните, что попав в детские руки, она может привести к несчастному случаю. Приведите плиту в нерабочее состояние: обрежьте сетевой шнур, снимите все электриче- ские устройства, которыми снабжена плита.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации плиты 3 года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при отсутствии документа, подтверждающего передачу товара по- требителю или при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже

 • со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок хранения плиты 12 месяцев со дня выпуска предприятием- изготовителем при соблюдении правил хранения согласно настоящему руководству по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации плиты, установленной в офисе или другом ме- сте общего пользования – 3 года со дня установки, а при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже — со дня выпуска предприятием-изготовителем. Гарантия не распространяется на плиты, используемые на предприятиях обще- ственного питания (кафе, ресторанах и др.) или общего пользования (офисы и др.). Гарантия не распространяется на изделия, неисправности которых вызваны транспортными повреждениями, неправильной установкой, небрежным обраще- нием (трещины, царапины и др. механические повреждения, возникшие в резуль- тате эксплуатации) или плохим уходом (применение абразивных, кислотных и др.

средств, не рекомендуемых для чистки эмалевых покрытий).

Покупатель должен получить руководство по эксплуатации на изделие с отмет- кой магазина о продаже, проверить наличие в нем отрывного талона и заполнить его, проверить комплектность плиты и отсутствие механических повреждений.

Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механиче- ские повреждения плиты после ее продажи.

Будьте особенно осторожны со стеклянными комплектующими!

Проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен, не имел ис- правлений и в нем были указаны:

 • дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца
 • наличие штрих-кода

-дата установки, название, штамп предприятия-установщика и подпись установ- щика (мастера)

-давление газа в сети

Отсутствие отметки в свидетельстве об установке плиты является нарушением требований по эксплуатации данного прибора.

Завод-изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несо- ответствием параметров питающих сетей параметрам плиты, оговоренным в руко- водстве по эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на плиты, подвергшиеся пере- делке или переоборудованию и не соответствующие конструкторской документа- ции изготовителя, а так же если плита имеет следы ремонта, выполненного потре- бителем или третьим лицом.

Завод-изготовитель оставляет за собой право невыполнения гарантийных обя- зательств, в случае несоблюдения правил установки изделия.

Гарантия не действует, если удален, изменен или не разборчив серийный номер. Гарантийные обязательства не распространяются на плиты с повреждениями,

вызванными стихийными бедствиями (пожар, молния, наводнение и т.д.).

Гарантия не распространяется на лампу освещения.

Претензии от потребителей принимает непосредственно завод-изготовитель — ЧАО «Грета», который находится по адресу: 84205, Украина, г. Дружковка, Донецкой обл., ул. Чайковского, 1, а также сервисные центры.

Сервисные центры (местоположение и название см. «Перечень гарантийных сервисных центров») уполномочены изготовителем на гарантийный и последующие ремонты, а также техническое обслуживание продукции.

Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной службы. Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан запол- нить отрывной талон (который изымается) и корешок к нему.

По вопросам эксплуатации и ремонта техники GRETA вы можете позвонить на телефон «горячей линии»:

UA Горячая линия 0-800-21-00-20, RU Горячая линия 8-800-555-18-17.

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ (для мод. 600)

Плита газовая бытовая четырёхгорелочная, соответствует ДСТУ2204†93 (ГОСТ 10798†93) (для реализации по Украине), ГОСТ Р50696†2006 (для реализации по Рос- сии) признана годной для эксплуатации. Плита отрегулирована на использование природного газа.

 

штамп ОТК

(отв. за приёмку)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ (для мод. 600-ГЭ)

Плита газоэлектрическая бытовая, соответствует ТУУ29.7†00153488†001:2005, при- знана годной для эксплуатации. Плита отрегулирована на использование природ- ного газа.

 

штамп ОТК

(отв. за приёмку)

 

МАССА

 

* Расшифровка штрихTкода.

Надпись сверху — код плиты. Расшифровку смотри во вкладыше «Расшифровка кода изделий «Greta».

Надпись сбоку † модель плиты и исполнение.

Первые пять цифр † номер изделия по заводскому спра- вочнику, следующие две цифры † месяц выпуска, затем две цифры † год выпуска. Последние шесть цифр † серий- ный номер плиты.

GG 6072 CG33(W)

Пример: Плита газовая бытовая четырёхгорелочная, мод. 600 исполнение 06, номер плиты по заводскому справочнику † 54679, изготовлена в мае (05) 2008 года (08), серийный номер † 215879.

ЛИСТОК ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛИТА БЫТОВАЯ

Дата пуска в эксплуатацию

« » 20 г.

 1. Результат внешнего осмотра при по- лучении плиты потребителем

 

 1. Состояние тары  

 

 1. Механические повреждения плиты в результате

транспортирования  

 

 1. Замечания по качеству изготовления плиты   

 

 1. Прочие замечания  

 

 

Вам будет интересно >>  Инструкция на автоматику Salus RT 300
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: